intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Triết học: Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:198

0
74
lượt xem
31
download

Luận án Tiến sĩ Triết học: Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu để phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Triết học: Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

BỘ QUỐC PHÒNG<br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ<br /> <br /> LÊ THỊ HẠNH<br /> <br /> ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU<br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM<br /> HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ QUỐC PHÒNG<br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ<br /> <br /> LÊ THỊ HẠNH<br /> <br /> ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU<br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM<br /> HIỆN NAY<br /> <br /> M<br /> <br /> : 62 22 03 02<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS, TS. Nguyễn Bá Dương<br /> 2. TS. Đào Văn Tiến<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ QUỐC PHÒNG<br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ<br /> <br /> LÊ THỊ HẠNH<br /> <br /> BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA LUẬN ÁN<br /> Theo nhận xét luận án của phản biện độc lập<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình<br /> nghiên cứ của riêng tôi. Các số liệu, kết quả<br /> nêu trong luận án là trung thực, có nguồn<br /> gốc, xuất xứ rõ ràng.<br /> Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2016<br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Lê Thị Hạnh<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> TT<br /> <br /> Chữ viết đầy đủ<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> 1<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> CNH, HĐH<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> CNXH<br /> <br /> 3<br /> <br /> Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> GD & ĐT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khoa học và công nghệ<br /> <br /> KH và CN<br /> <br /> 5<br /> <br /> Kinh tế thị trường<br /> <br /> KTTT<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản