intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Triết học: Nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:158

0
63
lượt xem
19
download

Luận án Tiến sĩ Triết học: Nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận án là nghiên cứu một số vấn đề lý luận và nội dung cơ bản của nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó làm rõ các Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Triết học: Nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA<br /> HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN<br /> <br /> PHẠM THỊ OANH<br /> <br /> NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO<br /> TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA<br /> HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN<br /> <br /> PHẠM THỊ OANH<br /> <br /> NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO<br /> TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM<br /> Ngành<br /> <br /> : Triết học<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 62.22.03.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tài Đông<br /> <br /> TS. Nguyễn Đình Hòa<br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng<br /> dẫn của thầy PGS. TS. Nguyễn Tài Đông và thầy TS. Nguyễn Đình Hòa.<br /> Các số liệu, tài liệu tôi đã sử dụng trong luận án là hoàn toàn trung thực, đảm<br /> bảo tính khách quan, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.<br /> Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018<br /> Tác giả<br /> <br /> Phạm Thị Oanh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu luận án tiến sĩ với đề tài: “Nhân sinh quan Phật<br /> giáo trong truyện cổ tích Việt Nam” tác giả luận án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc<br /> đối với hai thầy giáo PGS. TS. Nguyễn Tài Đông và TS. Nguyễn Đình Hòa đã<br /> trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tôi trong suốt quá trình<br /> thực hiện luận án này.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Báo chí và<br /> Tuyên truyền, Khoa Triết học, cảm ơn tập thể các nhà khoa học tại Khoa Triết<br /> học đã đóng góp những ý kiến quý báu để tôi hoàn thiện luận án này, cảm ơn<br /> Phòng Quản lý khoa học và Phòng Đào tạo sau Đại học đã giúp đỡ tôi về thủ<br /> tục hành chính trong quá trình tôi học tập và bảo vệ luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018<br /> Tác giả<br /> <br /> Phạm Thị Oanh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................. 1<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ ................................................................................ 3<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 3<br /> 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu luận án ..................................... 4<br /> 5. Đóng góp mới về khoa học của luận án ...................................................... 4<br /> 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án ..................................................... 4<br /> 7. Kết cấu của luận án .................................................................................... 5<br /> TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> LUẬN ÁN ..................................................................................................... 6<br /> 1. Những công trình nghiên cứu một số vấn đề lý luận về nhân sinh quan Phật<br /> giáo và truyện cổ tích Việt Nam ..................................................................... 6<br /> 1.1. Những công trình nghiên cứu một số vấn đề lý luận về nhân sinh quan<br /> Phật giáo ........................................................................................................ 6<br /> 1.2. Những công trình nghiên cứu một số vấn đề lý luận về truyện cổ tích Việt<br /> Nam.............................................................................................................. 10<br /> 2. Những công trình nghiên cứu nội dung cơ bản của nhân sinh quan Phật<br /> giáo trong truyện cổ tích Việt Nam............................................................... 13<br /> 2.1. Những công trình nghiên cứu nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ<br /> tích Việt Nam về cuộc đời con người ........................................................... 14<br /> 2.2. Những công trình nghiên cứu nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ<br /> tích Việt Nam về nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ của con người .................... 16<br /> 2.3. Những công trình nghiên cứu nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ<br /> tích Việt Nam về giải thoát của con người.................................................... 19<br /> 3. Những công trình nghiên cứu về giá trị và hạn chế của nhân sinh quan Phật<br /> giáo trong truyện cổ tích Việt Nam............................................................... 25<br /> 3.1. Những công trình nghiên cứu về giá trị của nhân sinh quan Phật giáo<br /> trong truyện cổ tích Việt Nam ...................................................................... 25<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2