intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954-1975)

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:156

40
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến việc tìm ra quy luật vận động của tùy bút ở đô thị miền Nam thông qua nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của thể loại này, đánh giá một cách có hệ thống, đầy đủ và khách quan về tùy bút ở đô thị miền Nam cả về thành tựu và hạn chế,.... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954-1975)

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC<br /> <br /> BÙI TIẾN SỸ<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM TÙY BÚT Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM<br /> (1954 – 1975)<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> VĂN HỌC VIỆT NAM<br /> <br /> HUẾ - NĂM 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC<br /> <br /> BÙI TIẾN SỸ<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM TÙY BÚT Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM<br /> (1954 – 1975)<br /> Chuyên ngành: Văn học Việt Nam<br /> Mã số: 62 22 01 21<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> VĂN HỌC VIỆT NAM<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS NGUYỄN PHONG NAM<br /> 2. TS. HÀ NGỌC HÒA<br /> <br /> HUẾ - NĂM 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Phong Nam và TS Hà Ngọc<br /> Hòa, những người thầy, đã tận tình chỉ dạy, hướng dẫn, đóng góp những ý<br /> kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận án trong điều kiện tốt nhất.<br /> Xin chân thành cảm ơn cơ quan nơi tôi đang công tác; lãnh đạo Khoa<br /> Ngữ văn, Phòng Sau Đại học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã<br /> quan tâm, tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án.<br /> Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, quý thầy cô, bạn bè,<br /> đồng nghiệp, những người đã luôn động viên, khuyến khích, giúp đỡ tôi trong<br /> suốt thời gian qua.<br /> Tác giả<br /> <br /> Bùi Tiến Sỹ<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết<br /> quả nêu trong luận án là trung thực, đảm bảo độ chuẩn xác. Các tài liệu tham<br /> khảo, trích dẫn có xuất xứ rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về<br /> công trình nghiên cứu của mình.<br /> Huế, tháng 12 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Bùi Tiến Sỹ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1<br /> 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2<br /> 3. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 3<br /> 4. Đóng góp mới của luận án ............................................................................ 4<br /> 5. Bố cục của luận án ........................................................................................ 5<br /> NỘI DUNG....................................................................................................... 6<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................................... 6<br /> 1.1. Tình hình nghiên cứu tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) .............. 6<br /> 1.1.1. Thể loại tùy bút trong cái nhìn chung về văn học miền Nam ................. 6<br /> 1.1.2. Những nghiên cứu cụ thể về tùy bút ở đô thị miền Nam ....................... 16<br /> 1.2. Đánh giá về tình hình nghiên cứu tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) ...... 23<br /> 1.2.1. Đánh giá chung ..................................................................................... 23<br /> 1.2.2. Những vấn đề đặt ra của luận án .......................................................... 25<br /> CHƢƠNG 2. DIỆN MẠO TÙY BÚT Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM (1954 – 1975) ... 26<br /> 2.1. Khái lƣợc về văn học ở đô thị miền Nam ................................................ 26<br /> 2.1.1. Bối cảnh chính trị - xã hội, văn hóa ...................................................... 26<br /> 2.1.2. Các khuynh hướng chính của văn học đô thị miền Nam ...................... 29<br /> 2.2. Tùy bút ở đô thị miền Nam - Khái niệm và quá trình vận động .............. 34<br /> 2.2.1. Tùy bút và Tùy bút ở đô thị miền Nam .................................................. 34<br /> 2.2.2. Quá trình vận động ............................................................................... 41<br /> 2.3. Nguyên nhân phát triển của tùy bút ở đô thị miền Nam .......................... 53<br /> 2.3.1. Yếu tố tác động từ bên ngoài................................................................. 53<br /> 2.3.2. Yếu tố nội tại ......................................................................................... 55<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2