intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2013-2015

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:186

0
64
lượt xem
13
download

Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2013-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nhằm đạt các mục tiêu nghiên cứu: đánh giá thực trạng/ tình hình chăm sóc vết thương theo năng lực và một số yếu tố liên quan của Điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2014, đánh giá kết quả triển khai chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo năng lực của Điều dưỡng, đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp trong cải thiện năng lực chăm sóc vết thương của Điều dưỡng sau một năm đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2013-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG<br /> <br /> PHAN THỊ DUNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO<br /> CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG LỰC CHO ĐIỀU DƯỠNG<br /> TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2013 -2015<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG<br /> MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 62-72-03-01<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG<br /> <br /> PHAN THỊ DUNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO<br /> CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG LỰC CHO ĐIỀU DƯỠNG<br /> TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2013 -2015<br /> <br /> Chuyên ngành: Y tế công cộng Mã số: 62-72-03-01<br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. BÙI MỸ HẠNH<br /> 2. PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC CHÍNH<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả<br /> nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa được<br /> công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ<br /> rõ nguồn gốc.<br /> Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> ii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BVHNVĐ<br /> <br /> Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức<br /> <br /> CPD<br /> <br /> Continuing Professional Development<br /> (Phát triển Nghề nghiệp Liên tục)<br /> <br /> CSVT<br /> <br /> Chăm sóc vết thương<br /> <br /> CSHQ<br /> <br /> Chỉ số hiệu quả<br /> <br /> CSNB<br /> <br /> Chăm sóc người bệnh<br /> <br /> CME<br /> <br /> Continuing Medical Education<br /> (Giáo dục Y khoa Liên tục)<br /> <br /> CNE<br /> <br /> Continuing Nursing Educatin<br /> (Đào tạo Điều dưỡng Liên tục)<br /> <br /> CTĐT<br /> <br /> Chương trình đào tạo<br /> <br /> ĐD<br /> <br /> Điều dưỡng<br /> <br /> ĐTLT<br /> <br /> Đào tạo liên tục<br /> <br /> NCS<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> NB<br /> <br /> Người bệnh<br /> <br /> LBM<br /> <br /> Learn Body Mass<br /> <br /> KAP<br /> <br /> Knowledge Attitude Practice<br /> (Kiến thức Thái độ Thực hành)<br /> <br /> QUT<br /> <br /> Queensland University of Technologies<br /> (Trường Đại học Công nghệ Queensland)<br /> <br /> PVS<br /> <br /> Phỏng vấn sâu<br /> <br /> iii<br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan ................................................................................................................i<br /> Danh mục chữ viết tắt ................................................................................................. ii<br /> Mục lục ...................................................................................................................... iii<br /> Danh mục bảng ........................................................................................................ vii<br /> Danh mục hình ...........................................................................................................ix<br /> Danh mục sơ đồ........................................................................................................... x<br /> Danh mục biểu đồ ......................................................................................................xi<br /> Tóm tắt luận án ......................................................................................................... xii<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1<br /> MỤC TIÊU .................................................................................................................. 3<br /> 1.<br /> <br /> Mục tiêu chung............................................................................................... 3<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 3<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Giả thuyết nghiên cứu .................................................................................... 3<br /> <br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................................... 4<br /> 1.1.<br /> <br /> Một số khái niệm............................................................................................ 4<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Khái niệm vết thương ..................................................................................... 4<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Khái niệm chăm sóc điều dưỡng .................................................................... 7<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Khái niệm chăm sóc vết thương ..................................................................... 7<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Chăm sóc vết thương ...................................................................................... 7<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Kỹ thuật chăm sóc vết thương ........................................................................ 7<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc vết thương ....................................... 8<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Lợi ích của việc chăm sóc vết thương ............................................................ 8<br /> <br /> 1.2.4.<br /> <br /> Những yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thực hành của ĐD về CSVT........ 14<br /> <br /> 1.2.5.<br /> <br /> Yếu tố của người bệnh ảnh hưởng đến chất lượng CSVT . .......................... 15<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Sự cần thiết phải có chương trình đào tạo CSVT ......................................... 16<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Sơ lược về công tác đào tạo y khoa liên tục ................................................. 16<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Sự cần thiết cần phải đào tạo liên tục và phát triển chuyên môn .................. 17<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Đào tạo liên tục chăm sóc vết thương .......................................................... 19<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Chương trình và tài liệu CSVT theo chuẩn năng lực ĐD.................................. 23<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản