intTypePromotion=1

Luận văn đề tài : Thu nhập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục

Chia sẻ: Nguyen Trong Tuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
288
lượt xem
112
download

Luận văn đề tài : Thu nhập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những đòi hỏi để thực hiện thành công nhiệm vụ này là phải có những cơ chế thích hợp thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong những năm gần đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn đề tài : Thu nhập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục

 1. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SUY THOÁI NGUỒN TÀI NGUYÊN Ở VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤc Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 2. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 Mục lục LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................... 3 A. TÀI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM MỘT SỐ THÀNH TỰU, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN ......... 4 I. THÀNH TỰU. 1. Bảo vệ và phát triển rừng. ................................................................................... 4 2. Công tác quản lý và bảo vệ rừng ..................................................................................................... 5 II. CÁC TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI MẤT RỪNG..................................................... 7 1. Mất rừng xảy ra phổ biến ở nhiều nơi.............................................................................................. 7 2. Tình trạng vi phạm pháp luật còn nghiêm trọng........................................................................... 7 3. Tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng............................................................................................ 8 4. Phòng trừ sinh vật hại rừng. ........................................................................................................ 8 5. Nguyên nhân dẫn đến mất rừng....................................................................................................... 8 B. GIẢI PHÁP CƠ BẢN BẢO VỆ RỪNG. ...................................................................................... 12 I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU. 1. Quan điểm........................................................................ 12 2 . Mục tiêu................................................................................................................................ 12 II. GIẢI PHÁP. ................................................................................................................................ 13 1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về quản lý bảo vệ rừng. .......................... 13 3. Hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật .............................................................................. 14 4. Nâng cao trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền các cấp và sự tham gia ..................................... 15 KẾT LUẬN...................................................................................................................................... 19 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 20 Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 3. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 LỜI MỞ ĐẦU Rừng là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước ta, rừng không những là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội mà còn gĩư chức năng sinh thái cực kỳ quan trọng, rừng tham gia vào quá trình đ iều hoà khí hậu, đảm bảo chu chuyển oxy và các nguyên tố cơ bản khác trên hành tinh, duy trì tính ổn định và độ màu mỡ của đất, hạn chế lũ lụt, hạn hán, ngăn chặn xói mòn đất, làm giảm nhẹ sức tàn phá khốc liệt của các thiên tai, bảo tồn nguồn nước và làm giảm mức ô nhiễm không khí. Vấn đề quản lý, bảovệ và phát triển tài nguyên rừng hiện nay được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Một trong những đòi hỏi để thực hiện thành công nhiệm vụ này là phải có những cơ chế thích hợp thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong những năm gần đ ây, Nhà nước đã ban hành và áp dụng nhiều chính sách có tác động mạnh đến đời sống của nhân dân nh ư: giao đất lâm nghiệp khoán quản lý bảo vệ rừng quy chế quản lý rừng phòng hộ, quy chế hưởng lợi…Tuy nhiên, có một số nguyên nhân làm cho tài nguyên rừng ngày càng thu hẹp đó là: áp lực về dân số ở các vùng có rừng tăng nhanh, nghèo đói hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người dân sinh kế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên rừng, trình độ dân trí vùng sâu vùng xa còn thấp, kiến thức bản đ ịa chưa được phát huy,hoạt động khuyến nông, khuyến lâm chưa phát triển, chính sách Nhà nước về quản lý rừng cộng đồng còn nhiều bất cập, cơ cấu xã hội truyền thống có nhiều thay đổi. Hiện trạng này đang đặt ra một vấn đề là trong khi xây dựng các quy đ ịnh về quảnlý bảo vệ rừng trên phạm vi cả nước, phải nghiên cứu và tính toán nhu cầu thực tế c hính đáng của người dân mới có thể đảm bảo tính khả thi của các quy đ ịnh, đồng thời bảo đ ảm cho rừng không bị khai thác lợi dụng quá mức, ảnh hưởng xấu đến chức năng của rừng tự nhiên. Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 4. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 A. TÀI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM MỘT SỐ THÀNH TỰU, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN I. THÀNH TỰU. 1. Bảo vệ và phát triển rừng. Hiện nay, diện tích rừng được khôi phục nhanh chóng, về số lượng cũng như chất lượng rừng ngày càng tiếp tục được cải thiện tích cực. a) Diện tích rừng. Theo thống kê của các địa phương trong cả nước, đến năm 2009, toàn quốc có trên 13,26 triệu ha (hécta) rừng, bao gồm: 10,3 triệu (ha) rừng tự nhiên và trên 2,9 triệu (ha) rừng trồn g; độ che phủ đạt 39,1%. (Xem phụ lục kèm theo). Thời gian tới, Ngành Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, đảm bảo th ực hiện nhiệm vụ bả o vệ và phát triển rừng, nâng cao chất lượng và giá trị của rừng, đồng thời phấn đấu tăng độ che phủ rừng lên 42% vào năm 2015, góp phần giảm thiểu tác hạ i biến đổ i khí hậu và nước biển dâng Từ năm 1991 đến nay (sau khi Luật bảo vệ và phát triển rừng được ban hành),hoạt động bảo vệ rừng và thực thi pháp luật lâm nghiệp có chuyển biến tích cực,diện tích rừng ngày càng được phục hồi, Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng. Diện tích rừng tăng lên do khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên và trồng mới những năm qua luôn cao hơn diện tích rừng bị giảm do những nguyên nhân hợp pháp và bất hợp pháp. Thống kê về diện tích rừng trên đây cho thấy, độ che phủ rừng toàn quốc 5 năm qua (2002 – 2007) tăng bình quân gần 0,5% mỗi năm, kết quả này là cố gắng rất lớn trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng của Việt Nam, trong khi độ che phủ rừng các nước trong khu vực đang suy giảm. b) Chất lượng rừng. - Chất lượng, trữ lượng và giá trị đa dạng sinh học được duy trì, bảo tồn tốt hơnở những khu rừng đặc dụng đã đ ược thành lập và có ban quản lý. Tuy nhiên, tình trạng phổ biến là rừng tự nhiên vẫn bị suy giảm về chất lượng, những khu rừng nguyên sinh, rừng giàu chủ yếu chỉ còn ở những khu rừng đặc dụng và phòng hộ thuộc vùng sâu, vùng xa, rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng sản xuất hiện có3.105.647ha, trong đó rừng giàu và trung bình chỉ còn 652.645 ha chiếm 21%,rừng nghèo và rừng non 2.453.002ha chiếm 79% đa số là rừng tự nhiên tái sinh vàrừng phục hồi sau khai thác, sau canh tác nương rẫy. Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 5. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 Rừng trồng tăng nhanh cả về diện tích và trữ lượng trong năm năm qua, góp phần nâng cao độ che phủ rừng trong cả nước. Đã có nhiều khu rừng các loài cây bản địa, phát triển vùng nguyên liệu công nghiệp chế biến gỗ (chủ yếu là dăm,giấy). Năng suất, sản lượng gỗ và lâm sản hàng hóa tăng nhanh, đến năm 2008 ước đạt gần 4 triệu mét khối gỗ khai thác từ rừng trồng. Tuy nhiên, trữ lượng rừng trồng còn thấp so với các nước khác, cấu trúc thiếu ổn định, giá trị về đa dạng sinh học, khả năng cung cấp gỗ, tác dụng phòng hộ và bảo vệ môi trường chưa cao. 2. Công tác quản lý và bảo vệ rừng Tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác quảnlý bảo vệ rừng. Hiện nay, Nhà nước đã và đang thực hiện chính sách giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho các tổ chức, các hộ gia đình các lâm trường quốc doanh đứng ra chịu trách nhiệm quản lý. a) Giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng, tổ chức thực hiện cơ chế hưởng lợi của người làm rừng, sắp xếp lại lâm tr ường quốc doanh. - Đến nay cả n ước đã giao 9,999,892 ha rừng, trong đó giao cho các doanh n ghiệp nhà nước 2,291,904 ha, Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ quản lý 3 ,981,858 ha; hộ gia đình, cá nhân 2,806,357 ha; Cộng đồng dân cư 70,730 ha; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 228,512 ha. Cho thuê 75,191 ha, trong đó cho các tổ chức kinh tế thuê 69,270ha; cho hộ gia đình, cá nhân thuê 1,709 ha; cho tổ chứcnước ngoài thuê 4,212ha. Như vậy, về cơ bản Việt Nam đã chuyển đổi căn bản cơ c hế rừng tập trung vào Nhà nước trước đây sang cơ chế quản lý mới đa dạng về chủ rừng, đặc biệt là khẳng định chủ trương tiếp tục giao rừng tự nhiên cho các hộ gia đình, cá nhân; đã thể chế hóa quy định pháp luật và triển khai trên thực tiễnviệc công nhận hình thức quản lý rừng của cộng đồng dân cư. Cùng với đẩy mạnh công tác giao rừng và đất lâm nghiệp, hiện nay ngành lâm nghiệp đang giao khoán cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng và tổ chức bảo vệ gần 2,45 triệu hécta rừng, trong đó: rừng đặc dụng 285 nghìn hécta, rừng phòng hộ 2 triệu hécta, rừng sản xuất 215 nghìn hécta. Thực tiễn khẳng định đây là quan điểm phát triển lâm nghiệp đúng đắn trong nền kinh tế thị trường, nhờ đó huy động được các nguồnlực của nhiều thành phần kinh tế trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừngtrong những năm qua. b) Cơ chế quản lý bảo vệ rừng đ ược ban hành nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương x ã hội hóa ngày càng có hiệu quả. - Chính sách về quyền hưởng lợi của chủ rừng và người nhận khoán bảo vệ rừng theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/ 2001 của Thủ tướng Chính phủ bước Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 6. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 đầu kích thích chủ rừng và người nhận khoán đầu tư bảo vệ và phát triển rừng cần tổng kết thực tiễn để sớm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. - Việc đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh đã được triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Quyết định số187/1999/QĐ-TTg, Nghị định số 200/2004/NĐ– CP. Tuy còn những khó khăn và vướng mắc về c ơ chế hoạt động, nhưng về cơ bản các lâm trường sau khi được sắpxếp lại đã được định hướng rõ nét h ơn về cơ chế tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều lâm trường đã điều chỉnh giảm về quy mô diện tích (theo kiểu bao chiếm đất, sử dụng hiệu quả thấp) để dành quỹ đất lâm nghiệp giao cho các tổ chức, cá nhân khác quản lý bảo vệ tốt hơn. - Các biện pháp quản lý rừng cộng đồng được thực hiện, trong đó việc hỗ trợ và hướng dẫn gần 40.000 cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng và thực hiện quy chế bảo vệ rừng đã góp phần quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tính tự quản và sự cố kết của cộng đồng trong bảo vệ rừng. - Thực hiện Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 25/11/ 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp. Uỷ ban nhân dân các tỉnh đã và đang tổ chức rà soát chiến lược phát triển lâm nghiệp, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã thực hiện các biện pháp tăng c ường trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Nhìn chung, trong thời gian qua các cấp chính quyền địa phương đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong bảo vệ rừng,tuy nhiên ở một số địa phương, nhất là chính quyền c ơ sở vẫn chưa coi trọng, quantâm đúng mức đến công tác này, rừng vẫn tiếp tục bị phá, bị cháy... - Lực lượng kiểm lâm đ ược đổi mới theo định hướng kiểm lâm phải bám rừng, bám dân, gắn với chính quyền cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân,huy động sức mạnh của toàn xã hội cho sự nghiệp bảo vệ rừng. Thời gian qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều văn bản quy đ ịnh tăng cường đào tạo nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất chính trị đối với lực lượng kiểm lâm. Tổ chức đưa trên 4.000 công chức kiểm lâm về phụ trách địa bàn cấp xã để giúp chính quyền cơ sở nắm vững tình hình tài nguyên rừng và thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng tại gốc. Việc tuyển dụng được thực hiện theo quy trình chặt chẽ hơn. Đối với những cán bộ kiểm lâm có vi phạm, dấu hiệu thoái hóa biến chất,kiên quyết xử lý kỷ luật, đưa ra khỏi ngành. Kiểm lâm đ ang từng bước nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, của chính quyền các cấp trong cuộc đấu tranh bảo vệ rừng. Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 7. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 II. CÁC TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI MẤT RỪNG 1. Mất rừng xảy ra phổ biến ở nhiều nơi. Mặc dù tổng diện tích rừng toàn quốc tăng trong những năm qua, nhưng diện tích rừng bị mất còn ở mức cao. Thống kê từ năm 1991 đến tháng 10/2008, tổng diện tích rừng bị mất là 399.118ha, bình quân 57.019ha/năm. Trong đó, diện tích đ ược Nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất có rừng là 168.634ha;khai thác trắng rừng (chủ yếu là rừng trồng) theo kế hoạch hàng năm được duyệt là 135.175ha; rừng bị chặt phá trái phép là 68.662ha; thiệt hại do cháy rừng 25.393 ha; thiệt hại do sinh vật hại rừng gây thiệt hại 828 ha Như vậy, diện tích mất chủ yếu do được phép chuyển đổi mục đích sử dụng và khai thác theo kế hoạch chiếm 76%; diện tích rừng bị thiệt hại do các hành vi vi phạm các quy đ ịnh của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng tuy có giảm, nhưng vẫn ở mức cao làm mất 94.055ha rừng, chiếm 23,5% trong tổng diện tích rừng mất trong 7 năm qua, bình quân thiệt hại 13.436 ha/năm 2. Tình trạng vi phạm pháp luật còn nghiêm trọng. Từ năm 1999 đến tháng 10 năm 2008, cả nước đã phát hiện, xử lý 494.875 vụ vi phạm các quy đ ịnh của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Mặc dù tình trạng vi phạm giảm qua các năm, nhưng số vụ vi phạm còn lớn, diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, những cố gắng trong ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật chưa tạo được chuyển biến căn bản. Tình hình chống người thi hành công vụ diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt,hung hãn. Hành vi chống đối có tổ chức (có nơi bầu người lãnh đạo, tổ chức canh gác, đặt bẫy chông, đá, đập phá phương tiện, tài sản…), dùng các thủ đoạn trắng trợn và côn đồ, như: đập phá phương tiện của các cơ quan và cán bộ có thẩm quyền, đe doạ xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của người thi hành công vụ và thân nhân, gia đ ình họ, khi bị phát hiện hành vi vi phạm, chúng dùng nhiều phương tiện tấn công, kể cả việc đâm xe vào lực lượng kiểm tra, dùng kim tiêm có máu nhiễm HIV để tấn công... Do lợi nhuận cao từ buôn bán gỗ và động vật hoang dã trái phép, nên tình hìnhdiễn ra phức tạp ở hầu khắp các địa ph ương. Đầu nậu thường giấu mặt, thuê người nghèo vận chuyển, thu gom, tập kết gỗ, động vật hoang dã tại những điểm bí mật rồi tổ chức vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Nhiều thủ đoạn tinh vi được chúng sử dụng để vận chuyển, tiêu thụ gỗ trái phép, động vật hoang dã trái phép như: dùng xe khách, xe chuyên dùng, xe cải hoán (hai đáy, hai mui, dùng biển số giả…), giấu gỗ dưới hàng hóa khác, kết gỗ chìm dưới bè, sử dụng giấy tờ quay vòng nhiều lần... Gần đây xuất Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 8. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 hiện một số đường dây buôn bán gỗ, động vật hoang dã xuyênbiên giới, quá cảnh qua nước ta sang nước thứ ba. 3. Tình hình phòng cháy, ch ữa cháy rừng. Từ năm 1995 đến tháng10/2008, cả nước xảy ra 10.444 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 75.31 ha rừng, bình quân mỗi năm b ị cháy 5.380 ha. Riêng trong năm 2010 cả nước đã xảy ra 897 vụ cháy rừng với hơn 5668 ha rừng Rừng bị cháy trong những năm gần đây chủ yếu là rừng trồng, với các loài cây chính là thông, tràm, bạch đàn, keo; đối với rừng tự nhiên, chủ yếu là cháy rừng nghèo kiệt, rừng khoanh nuôi tái sinh mới đ ược phục hồi. Nguyên chủ yếu trực tiếp gây ra cháy rừng là: Do đốt dọn thực bì làm nương rẫy, đốt dọn đồng ruộng gây cháy, chiếm 41,80%; do người vào rừng dùng lửa để săn bắt chim thú, đốt đìa bắt cá, trăn, rùa, rắn…, hun khói lấy mật ong, chiếm 30,9%; đốt dọn thực bì tìm phế liệu 6,1%; cháy lân tinh 5,5%; hút thuốc 3%; đốt nhang 2%; cố ý 5%; nguyên nhân khác 5,7%. 4. Phòng trừ sinh vật hại rừng. Nh ững năm qua, trên diện tích rừng cả nước chưa xảy ra dịch bệnh làm mất rừng với quy mô lớn. ở một số địa phương như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Tĩnh,Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế có xảy ra hiện tượng dịch sâu róm hại rừng trồng loài cây thông, có năm diện tích rừng thông bị nhiễm bệnh lên đến hàng chục ngàn hécta, đã ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất nh ựa. Ngành lâm nghiệp đã sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật phòng, trừ, như phun thuốc sâu, biện pháp sinh học... Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật về phòng trừ sinh vật hại rừng còn rất hạn chế, chủ yếu mới thực hiện các giải pháp ứng phó khi dịch xảy ra, các biện pháp phòng sinh vật hại rừng chưa được quan tâm đúng mức, do vậy, sẽ rất lúng túng nếu dịch xảy ra trên quy mô lớn. Theo quy định hiện hành của pháp luật, công tác quản lý về phòng trừ sinh vật hại rừng được giao cho hệ thống cơ quan bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống các cơ quan này mới chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ cây trồng nông nghiệp, ch ưa có đầy đủ năng lực để thực hiện các biện pháp phòng trừ sinhvật hại rừng. 5. Nguyên nhân dẫn đến mất rừng. a) Nguyên nhân khách quan. - Áp lực về dân số ở các vùng có rừng tăng nhanh do tăng cơ học, di c ư tự do từ n ơi khác, đòi hỏi cao về đất ở và đất canh tác, những đối tượng này chủ yếu là những hộ nghèo, đ ời sống gặp nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên rừng. Nhận thức về bảo vệ rừng còn hạn chế, do đó vẫn tiếp tục phá rừng kiếm kế sinh Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 9. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 nhai, lấy đ ất canh tác hoặc làm thuê cho bọn đầu nậu, kẻ có tiền để phá rừng hoặc khai thác gỗ, lâm sản trái phép. - Do cơ chế thị trường, giá cả một số mặt hàng nông, lâm sản tăng cao, nhu cầu về đất canh tác các mặt hàng này cũng tăng theo, nên đã kích thích người dân phá rừng để lấy đất trồng các loại cây có giá trị cao hoặc buôn bán đất, sang nhượng trái phép. - Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, nhiều công trình xây d ựng, đường xá và cơ sở hạ tầng khác được xây dựng gây áp lực lớn đối với rừng và đất lâm nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động phá rừng,khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. - Tình hình thời tiết diễn biễn ngày càng phức tạp, khô hạn kéo dài, bão lũ xảy ra thường xuyên gây thiệt hại không nhỏ tới tài nguyên rừng. Diện tích rừng khoanh nuôi phục hồi và rừng trồng tăng lên, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng và sinh vật hại rừng cao hơn. b) Nguyên nhân chủ quan. Một là, công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và cơ chế chính sách về lâm nghiệp chưa được thực hiện có hiệu quả. Người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa chưa nhận thức đầy đủ tính cấp thiết của việc bảo vệ và phát triển rừng, nên vẫn tiếp tục phá rừng, có nơi còn tiếp tay, làm thuê cho bọn đầu lậu, kẻ c ó tiền. Hai là, các ngành, các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã nhận thức chưa đầy đủ, tổ chức thực hiện thiếu nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà n ước về rừng và đất lâm nghiệp. ở những điểm nóng phá rừng, do lợi ích cục bộ, đã làm ngơ, thậm chí có biểu hiện tiếp tay cho các hành vi phá rừng, khai thác, tiêu thụ lâm sản,sang nhượng đất đai trái phép, nhưng không bị xử lý nghiêm túc. Sau một thờigian thực hiện các biện pháp kiên quyết ngăn chặn tình trạng phá rừng theo chỉ đạo của Thủ tướng, một số nơi có biểu hiện thỏa mãn với thành tích, không duy trì hoạt động thường xuyên, do vậy tình trạng phá rừng và các hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục tái xuất hiện. Ba là, chủ rừng là các lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng phòng hộ và rừng đặc dụng không đủ năng lực để quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao.Một số đơn vị có biểu hiện thiếu trách nhiệm, thông đồng, tiếp tay cho hành vi phá rừng (Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Bình Thuận,...). Các chủ rừng là hộ gia đ ình,cá nhân và các tổ chức khác có diện tích quy mô nhỏ nên không thể tự tổ chức lựclượng bảo vệ rừng được giao, vì vậy Nhà nước đang phải hỗ trợ bảo vệ rừng cho nh ững đối tượng này. Gần 3 triệu hécta rừng chưa có chủ, thuộc trách nhiệm quảnlý của Uỷ ban nhân dân xã, nhưng chưa có cơ chế để chính quyền cấp xã thực hiệncông tác quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả. Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 10. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 Bốn là, cơ chế chính sách chậm đổi mới chưa tạo động lực thu hút các nguồn lực cho bảo vệ rừng. Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng thiếu rõ ràng, khi rừng bị mấ t, chủ rừng (nhất là các chủ rừng thuộc Nhà nước) không phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Chính sách quyền hưởng lợi từ rừng chưa phù hợp với thực tiễn, lạ i chưa được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Công tác quy hoạch, kế hoạch thiếu tính khoa học, chưa đồng bộ với các quy hoạch khác như quy ho ạch phát triển kinh tế xã hội, sử dụng đấ t đai,... nên quy hoạch không được thực hiện nghiêm túc,thường xuyên bị phá vỡ. Công tác giao, cho thuê rừng, đất rừng, khoán bảo vệ rừng đã đạ t được những thành tựu đáng kể, nhưng việc cấp giấy chứng nhận quyề n sử dụng đấ t còn rất chậm, theo dõi việc sử dụng đất rừng sau khi giao, cho thuê chưa thường xuyên. Thiếu sự đồng bộ, gắn kết trong tổ chức thực hiện các chương trình, dự án (chương trình quốc gia về xóa đói giả m nghèo; các chươngtrình 135; 132 và 134; 120; 661). Việc xây dựng các văn bản quy phạ m pháp luật hướng dẫn thực hiện Luậ t chậm, chưa kịp thời quy định các biện pháp phối h ợp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạ m của lâm tặc và người có trách nhiệ m quản lý Nhà nước. Chưa có chiế n lược hoàn thiện hệ thống các văn bản quy p hạm pháp luậ t, do vậy việ c ban hànhcác văn b ản đơn hành còn mang tính giải quyết tình thế cấp thiế t. Năm là, chưa huy động được các lực lượng của xã hội cho bảo vệ rừng. Phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm ở nhiều đ ịa phương chưa thật sự có hiệu quả, còn mang tính hình thức, nhiều tụ điểm phá rừng trái phép chưa có phương án giải quyết của liên ngành. Việc xử lý các vi phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, còn có những quan điểm khác nhau của các cơ quan chức năng ở một số đ ịa phương. Trong khi lâm tặc phá rừng, khai thác gỗ trái phép với th ủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; chống trả người thi hành công vụ ngày càng hung hãn; không xử lý kiên quyết, nghiêm minh, lâm tặc sẽ coi thường pháp luật và tiếp tục chống người thi hành công vụ với mức độ phổ biến hơn. Sáu là, lực lượng kiểm lâm mỏng, địa vị pháp lý chưa rõ ràng, trang thiết bị,phương tiện thiếu thốn, lạc hậu. Chế độ chính sách cho lực lượng kiểm lâm chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Vì vậy, ở những vùng trọng điểm phá rừng nếu chỉ có lực lượng kiểm lâm không thể giải quyết dứt điểm. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế (nhất là nghiệp vụ vận động quần chúng), một số công ch ức kiểm lâm dao động trước khó khăn, thậm chí có biểu hiện tiêu cực. Công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, giáo dục đạo đức phẩm chất cho đội ngũ bảo vệ rừng nhất là kiểm lâm chưa được coi trọng đúng mức, nên chưa có cơ s ở vật chất cho việc đào tạo, huấn luyện. Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 11. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 Bảy là, cơ sở vật chất cho công tác bảo vệ rừng hết sức khó khăn. Những năm qua nguồn đầu tư cho bảo vệ rừng chủ yếu từ chương trình 661, nhưng chỉ được 5% cho xây d ựng cơ sở hạ tầng, vì vậy các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, công trình nghiệp vụ khác được xây dựng không đáp ứng được yêu cầu bảovệ rừng bền vững. Tỷ trọng vốn đầu tư của xã hội cho công tác bảo vệ rừng không đáng kể. III. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Nh ững năm qua công tác bảo vệ rừng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng,nhận thức về rừng được nâng cao, quan điểm đổi mới xã hội hóa về lâm nghiệp đãđược triển khai thực hiện có hiệu quả; hệ thống pháp luật về bảo vệ và phát triểnrừng ngày càng hoàn thiện; chế độ chính sách lâm nghiệp, nhất là chính sách về đa dạng hóa các thành phần kinh tế trong lâm nghiệp, giao đất, giao rừng, khoán bảovệ rừng và quyền hưởng lợi từ rừng được ban hành và bước đầu đi vào cuộc sống. Nhà nước đã tăng cường đầu tư thông qua nhiều chương trình, dự án đã tác đ ộng tích cực vào bảo vệ rừng. Vai trò trách nhiệm quản lý Nhà n ước về rừng của các ngành và chính quyền các cấp được nâng cao hơn, các tổ chức xã hội đã có những n ỗ lực tham gia vào công tác bảo vệ và phát triển rừng... Nhiều biện pháp c ương quyết như tổ chức các đợt truy quét lâm tặc, giải tỏa các tụ điểm phá rừng trái phép, ngăn chặn chuyển đổi mục đ ích sử dụng đất lâm nghiệp ngoài quy hoạch, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện quyết liệt hơn. Nhờ đó tình hình vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, tình trạng phá rừng trên quy mô lớn được kiềm chế, giảm thiệt hại so với những năm 1990. Nhiều mô hình bảo vệ và phát triển rừng đã hình thành ở các địa phương, góp phần quan trọng vào việc khôi phục lại diện tích rừng, phát triển kinh tế xã hội và cải thiện chất lượng môi trường ở đ ịa phương. Mặc dù trong thời gian qua đã có những nỗ lực không ngừng của các ngành các cấp trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, nhưng nh ìn chung kết quả đạt được chưa toàn diện, chuyển biến chưa căn bản, thiếu vững chắc. Tình trạng phá rừng,khai thác, sử dụng đất lâm nghiệp trái phép vẫn diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt ở các địa phương còn nhiều rừng tự nhiên, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Nhiều băng nhóm phá rừng chuyên nghiệp, đ ường dây buôn bán lâm sản trái phép chưa được theo dõi, phát hiện và bóc gỡ kịp thời. Nhiều điểm nóng về phá rừng nghiêm trọng, kéo dài chưa được giải quyết triệt để… Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 12. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 B. GIẢI PHÁP CƠ BẢN BẢO VỆ RỪNG. I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU. 1. Quan điểm. - Bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn dân, các cấp, các ngành, trong đó kiểm lâm là lực lượng nòng cốt. - Bảo vệ chặt chẽ đối với rừng tự nhiên, đặc biệt là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, mở rộng quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và nâng cao trách nhiệm tự bảo vệ đối với rừng sản xuất của chủ rừng. Các chủ rừng có diện tích rừng lớn phải có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. - Bảo vệ rừng gắn với phát triển, sử dụng rừng bền vững, duy trì diện tích lâm p hần rừng ổn định, chú trọng bảo vệ rừng tận gốc và kiểm soát lâm sản tại n ơi chế biến, tiêu thụ, hạn chế kiểm soát trong lưu thông. 2. Mục tiêu a) Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ ổn định lâm phận các loại rừng;phát huy vai trò, lợi thế của từng loại rừng, trên c ơ sở bảo tồn, sử dụng, cung cấp các dịch vụ và phát triển rừng bền vững, góp phần phát triển kinh tế và xã hội, duy trì các giá trị đa dạng sinh học của rừng, góp phần tích cực bảo vệ môi trường và thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu. b) Mục tiêu cụ thể: - 8,5 triệu hécta rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn được bảo vệ nghiêm ngặt, từng bước chấm dứt tình trạng khai thác trái phép, cháy rừng đối với hai loại rừng này. - Giảm căn bản tình trạng vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phá rừng trái phép và thiệt hại do cháy rừng gây ra; bảo đảm kinh doanh bền vững đ ối với rừng sản xuất. - Xóa bỏ c ăn bản các tụ đ iểm khai thác, kinh doanh buôn bán lâm sản trái phép; chấm dứt tình trạng chống người thi hành công vụ. - Tăng độ che phủ của rừng lên 43% vào năm 2010, cải thiện chất lượng rừng đáp ứng yêu cầu về phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh học. 3. Nhân tố thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quản lý tài nguyên rừng. Rừng có ý nghĩa quan trọng với đ ời sống cộng đồng: Những cuộc phỏng vấn đã cho thấy rừng có vai trò quan trọng trong sản xuất đời sống hoặc có ý nghĩa tâm linh với Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 13. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 cộng đồng. Họ đã cùng với rừng tồn tại như những bộ phận không thể tách rời của hệ sinh thái nhân văn. Tính cộng đồng cao của người dân địa phương: Hầu hết các dân tộc địa phương đều có tính cộng đồng cao. Đây là nhân tố thuận lợi cho việc phát triển những tổ chức và lu ật lệ của cộng đồng về quản lý tài nguyên trong đó có tài nguyên rừng. Tiềm năng lao động dồi dào, đặc biệt trong thời kỳ nông nhàn: Nếu được hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng, người dân sẽ h ưởng ứng một cách tích cực vào các chương trình phát triển lâm nghiệp cải thiện cuộc sống của mỗi gia đình và cộng đồng. Hệ thống kiến thức bản đ ịa liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng: Kiế n thức bản địa được đánh giá là có hiệu ích nhất với quản lý rừng gồm kiến thức về phân loại đất, phân loại rừng, phân loại động vật rừng, kiến thức về khai thác và sử dụng các sản phẩm từ rừng. Đây thực sự là một nhân tố thuận lợi cho sự tham gia của cộng đồng vào quản lý bảo vệ vào phát triển rừng ở địa phương. II. GIẢI PHÁP. 1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về quản lý bảo vệ rừng. - Xây d ựng các chương trình về thông tin - giáo dục - truyền thông, phổ biến kiến thức về pháp luật bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng của các chủ rừng, chính quyền các cấp, các ngành và toàn xã hội. - Đổi mới phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng tiếp nhậnthông tin, nhất là đối với đồng bào dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa. Đưa kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên rừng vào chương trình giảng dạy ở cấp tiểu học và trung học. In ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền để phân phát cho các cộng đồng, xây dựng các bảng tuyên truyền ở những khu vực công cộng, trên giao lộ,cửa rừng... - Vận động các hộ gia đình sống trong và gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng; xây dựng và thực hiện các quy ước bảo vệ rừng ở cấp xã. 2. Quy hoạch, xác định lâm phận các loại rừng ổn đ ịnh. - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ ch ức rà soát,lập quy hoạch 3 loại rừng của địa phương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát quy hoạch rừng ngập mặn ven biển đảm bảo Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 14. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 an toàn bảo vệ môi trường ven biển và phát triển nuôi trồng thủysản hợp lý, tổng hợp quy hoạch ba loại rừng quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể ba loại rừng toàn quốc; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát danh mục hệ thống rừng đặcdụng để ổn định đến năm 2020 trình Th ủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm2006. Trên cơ sở đó, xác đ ịnh thứ tự ưu tiên đầu tư cho các khu rừng đặc dụng theo Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. - Xác định ranh giới ba loại rừng trên bản đồ và thực địa; hoàn thành việc đóng cọc mốc, cắm biển báo ranh giới rừng đặc dụng và rừng phòng hộ đầu nguồn vào năm 2010. 3. Hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật - Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thiết lập cơ chế, tổ chức quản lý rừng và đất lâm nghiệp theo ngành và liên ngành hợp lý để quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả. - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, hệ thống hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng; sửa đổi, bổ xung, xây dựng mới các văn bản quy p hạm pháp luật có liên quan đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ rừng, chính quyền các cấp và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trên cơ sở đó, xây d ựng chiến lược khung pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020, tạo hành lang pháp lý ổn đ ịnh trong hoạt động lâm n ghiệp. - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng chính sách về bảo vệ rừng theo hướng đảm bảo lợi ích của những người làm nghề rừng, những người trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, tạo động lực thu hút đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, s ớm sửa đổi chính sách về quyền hưởng lợi của chủ rừng theo Quyết định 187/TTg của Thủ tướng Chính phủ; chính sách giao, cho thuê rừng, khoán bảo vệ rừng; chính sách đầu tư cơ s ở hạ tầng lâm nghiệp trước hết là nâng cao tỷ trọng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn thuộc chương trình 661 lên mức 15% - 20% tổng vốn chương trình; chính sách khuyến khích nhập khẩu gỗ nguyên liệu và trồng rừng nguyên liệu thay thế gỗ rừng tự nhiên. - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát và sắp xếp các lâm trường quốc doanh; đồng thời triển khai ngay các phương án bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp thu hồi từ các lâm trường quốc doanh, không để tình trạng rừng trở Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 15. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 thành vô chủ. Trao quyền tự chủ về kinh doanh và tài chính cho các nông, lâm trường quốc doanh sau khi sắp xếp lại. 4. Nâng cao trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền các cấp và sự tham gia của các ngành, các tổ chức xã hội vào bảo vệ rừng. a) Đối với chủ rừng. - Chủ rừng phải chịu trách nhiệm bảo vệ rừng đ ược Nhà nước giao, cho thuê theo quy đ ịnh hiện hành của pháp luật. Những chủ rừng quản lý trên 500ha rừng phải có lực lượng bảo vệ rừng của mình. - Xây dựng các chương trình, đề án bảo vệ rừng trên diện tích được giao, đ ược thuê đảm bảo bố trí các nguồn lực không để rừng bị xâm hại trái pháp luật. b) Đối với Uỷ ban nhân dân các cấp. - Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng theo quyđịnh tại Luật bảo vệ và phát triển rừng. Tổ chức các lực lượng truy quét lâm tặcphá rừng tại địa phương. Ngăn chặn kịp thời các trường hợp khai thác, phá rừng và lấn chiếm đất rừng. Chỉ đạo xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và những người bao che, tiếp tay cho lâm tặc. Những địa phương để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáccấp phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và bị xử lý theo quy định. - Tổ chức khôi phục lại diện tích rừng bị phá, lấn chiếm trái quy đ ịnh của pháp luật trong thời gian qua. - Tiến hành kiểm tra, cưỡng chế tất cả những người di dư tự do ra khỏi các vùng rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. - Hoàn thành giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vào năm 2010. c) Đối với lực lượng Công an. Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố hỗ trợ và phối hợp thường xuyên với lực lượng kiểm lâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo một cơ chế thống nhất; tổ chức điều tra nắm chắc các đối tượng phá rừng, kinhdoanh buôn bán lâm sản trái phép, đặc biệt phải triển khai các biện pháp kiên quyết trừng trị thích đáng; ngăn chặn triệt để tình trạng chống người thi hành côngvụ; phối hợp với các lực lượng có liên quan truy quét bọn phá rừng và kiểm tra,kiểm soát lưu thông lâm sản. Rà soát và xử lý dứt điểm các vụ án hình sự tồn đọngtrong lĩnh vực bảo vệ rừng. d) Đối v ới lực lượng Quân đội Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 16. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 - Huy động các đơn vị quân đội ngăn chặn các đ iểm nóng về phá rừng: BộQuốc phòng chỉ đạo các Quân khu, Quân đoàn, Bộ tư lệnh Biên phòng; Bộ chỉ huy quân sự và Bộ chỉ huy biên phòng các tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương xác định những khu vực rừng đang là điểm nóng về phá rừng, đặc biệt là khu vựcTây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ để tổ chức các đơn vị quân đội đóng quân, ch ốt giữ, xây dựng đ ịa bàn quốc phòng an ninh gắn với bảo vệ rừng, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia các đợt truy quét chống chặt phá rừng. Sau khi giải quyết căn bản ổn định tình hình phá rừng trái phép trong một thời gian, các đơn vị quân đội bàn giao việc bảo vệ rừng cho chính quyền đ ịa phương để tiếp tục duy trì công tác bảo vệ rừng. Tuy nhiên, ở những khu vực có vị trí quan trọng về quốc phòng, thì có thể giao quản lý rừng lâu dài cho các đơn vị quân đội. - Huy động các đơn vị quân đội tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ở những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao như: U Minh, Tây Nguyên, Đông NamBộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh phải có phương án để huy động lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn bố trí lực lượng thường trực, canh phòng và sẵn sàng chữa cháy rừng vào các tháng mùa khô cao điểm. Quân đội phải chủ động phương án tăng cường lực lượng, huấn luyện và diễn tập tại các khu vực này, phải coi chống lửa rừng như chống giặc để bảo vệ địa bàn quốc phòng. - Huy động lực lượng quân đội tham gia trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng:Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu chính sách thu hút các đơn vị quân đội tham gia trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Các đơn vị quân đội duy trì lực lượng bộ khung chỉ huy, lực lượng lao động chủ yếu sử dụng lực lượng ngh ĩa vụ quân sự. Sau khi rừng khép tán có thể bàn giao cho chínhquyền để giao cho người dân quản lý bảo vệ, kinh doanh hoặc giao cho các đơn vịquân đội tiếp tục quản lý kinh doanh theo dự án và quy định của pháp luật. Mở rộng diện tích rừng giao cho các đơn vị quân đội (nhất là các Đồn Biên phòng) tổ chức quản lý, bảo vệ; xây dựng các tuyến đường an ninh quốc phòng gắn với công tác bảo vệ rừng hai bên đường dọc tuyến biên giới; hải đảo và cáckhu vực rừng ở vùng sâu, vùng xa. đ) Đối với các tổ chức xã hội. Phối hợp với chính quyền các cấp xây d ựng và tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền, vận động và giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng cho các thành viên; phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ và phát triển rừng. 5. Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm. Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 17. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 - Đổi mới tổ chức lực lượng kiểm lâm theo Luật bảo vệ và phát triển rừng để kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng, thực hiện chức năng tham mưucho chính quyền địa phương, tổ chức bảo vệ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, bảo đảm chấp hành pháp luật trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Bố trí kiểm lâm đ ịabàn ở 100% các xã có rừng để tham mưu cho chính quyền cơ sở trong công tácquản lý nhà nước về lâm nghiệp, theo dõi chặt chẽ diễn biến rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu những vụ vi phạm. Từng bước tăng biên chế cho lực lượng kiểm lâm để bảo đảm định mức bình quân 1.000 ha rừng có 1 kiểm lâm. - Tăng cư ờng trang thiết bị cho kiểm lâm gồm các phương tiện hoạt động phù hợp với địa bàn rừng núi, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng. - Ban hành một số chính sách về kinh phí cho hoạt động nghiệp vụ, tiền lương,chế độ thương binh, liệt sỹ, cơ chế sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để trấn áp lâm tặc. Ban hành tiêu chuẩn ngạch công chức kiểm lâm vào năm 2006. - Đánh giá nhu cầu đào tạo về quản lý bảo vệ rừng, lập kế hoạch đào tạo, bồidưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và chính trị cho các đối tượng. Xây dựng chiến lược đào tạo về bảo vệ rừng đến năm 2010. Tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo vệ rừng. 6. Hỗ trợ nâng cao đời sống người dân. - Đẩy mạnh việc giao rừng và đất lâm nghiệp, khoán bảo vệ rừng cho các hộ giađình, cộng đồng dân cư sống chủ yếu bằng nghề lâm nghiệp, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc; đồng thời hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ rừng. - Sớm hoàn thành chủ trương giải quyết đất ở, đ ất sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc đang gặp nhiều khó khăn, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, chương trình định canh định cư, quy hoạch và tổchức thực hiện các dự án ổn định vùng kinh tế mới để người dân có thu nhập từ sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, giảm bớt sự lệ thuộc vào thu nhập từ các hoạt động khai thác rừng trái pháp lu ật... - Rà soát ổn định diện tích canh tác nương rẫy theo phong tục tập quán của đồng bào ở một số khu vực, từng bước chuyển sang phương th ức canh tác thâm canh, cung cấp giống cây trồng phù hợp với lập địa, có hiệu quả kinh tế cao và hướng dẫn kỹ thuật cho đồng bào. - Nghiên cứu chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho đồng bào tương đương với thu nhập từ canh tác quảng canh nương rẫy hiện nay (tương đương khoảng 1 đến 1,5tấn thóc/hécta/năm) trong thời gian 3 đến 5 năm, cung cấp giống cây rừng và một số vật tư Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 18. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 cần thiết khác cho đồng bào dân tộc tại chỗ để chuyển c ăn bản họ sang trồng rừng, đồng thời cho họ được h ưởng 100% sản phẩm rừng 7. Xây dựng c ơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị bảo vệ rừng. - Lắp đặt và khai thác có hiệu quả trạm thu ảnh viễn thám phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng và theo dõi diễn biến rừng. - Xây dựng các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng (đường băng, chòi canh, hồ chứa nước, trạm bảo vệ, đường tuần tra...) ở các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, các vùng trọng điểm đã được xác định về phá rừng và cháy rừng. - Đầu tư xây dựng các Trung tâm huấn luyện, đào tạo chuyên ngành cho lực lượng bảo vệ rừng. - Trang bị phương tiện đáp ứng yêu cầu công tác hiện trường cho các Hạt Kiểm lâm trên toàn quốc, trước mắt tập trung đầu tư cho các Hạt Kiểm lâm ở những vùng trọng điểm. 8. Ứng dụng khoa học công nghệ. - Ứng dụng công nghệ tin học, GIS, viễn thám vào công tác quản lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. - Thiết lập và sử dụng có hiệu quả mạng máy tính chuyên ngành; xây dựng phần mềm quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và các vụ vi phạm Luật bảovệ và phát triển rừng. - Xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình giám sát, đ iều tra đa dạng sinh học ở các khu rừng đặc dụng. - Nghiên c ứu, ứng dụng công nghệ phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng. 9. Tài chính. - Nghiên cứu và xây dựng quy chế tăng cường nguồn lực tài chính và thu hútcác nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ rừng; ban hành cơ chế tài chính đầu tư cho cáckhu rừng đặc dụng, phòng hộ. - Đổi mới c ơ chế cấp phát tài chính từ ngân sách nhà nước; xây dựng định mứcchi phí thường xuyên về quản lý bảo vệ rừng tính theo quy mô d iện tích và yêucầu thực tế. - Xây d ựng cơ chế về đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ rừng từ các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng. - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân các tỉnh đáp ứng đủ vốn đầu tư cho các dự án, chương trình về bảo vệ và phát triển rừng được duyệt với tổng kinh phí 2.077 tỷ đồng bao gồm: đ ầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 502 tỷ đồng; khoán bảo vệ 4,5 triệu hécta rừng đặc dụng, phòng hộ1.250 tỷ đồng; hoạt Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 19. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 động nghiệp vụ, công trình và trang thiết bị bảo vệ rừng 225 tỷđồng; xây dựng cơ sở và huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảovệ rừng 100 tỷ đồng. 10. Hợp tác quốc tế. - Triển khai thực hiện tốt các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên(Công ước về buôn buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - CITES; Hiệp định ASEAN về chống ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới - HAZE; Diễn đàn hổ toàn cầu - GTF,...) - Thu hút các nguồn vốn ODA và các hỗ trợ kỹ thuật của cộng đồng quốc tế cho công tác bảo vệ rừng. - Xây dựng và thực hiện các thỏa thuận song ph ương về hợp tác bảo vệ rừng liên biên giới với các nước Lào và Cămpuchia KẾT LUẬN Tài nguyên rừng Viêt Nam đang gặp phải nhiều vấn đề như nạn phá rừng trái phép dưới nhiều hình thức và mục đích khác nhau đang diễn ra rất phức tạp, gây nhiều khó khăn cho các cấp chính quyền cũng như cơ quan chức năng trong vấn đề quảnlý. Đây là vấn đề mang tính xã hội cao, để giải quyết vấn nạn này không đơn thuần là giải pháp riêng biệt của một ngành, một lĩnh vực mà cần có những giải pháp tổng hợp với sự tham gia của nhiều ngành chức năng. Những n ăm vừa qua, nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã được thực hiện như chương trình 132, 134, 135đã có tác động tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt của các vùng nông thôn, miền núi, song vẫn chưa giải quyết được triệt để nạn phá rừng. Với việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về quản lý bảo vệ rừng trong những năm gần đây, nhận thức của đa số người dân về hành vi này đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều người dânđã biết phá rừng trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ gây hại về môi trường. Tuy nhiên, do tác hại của phá rừng không diễn ra ngay nên người dân thường chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không quan tâm đến cái hại lâu dài. Hơn nữa,các hình thức xử phạt và chế tài của luật pháp vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe, việc xử lý vi phạm gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp người vi phạm là người dân tộc thiểu số, đ ời sống khó khăn, không có khả năng chấp hành các quyết đ ịnh xử phạt, dẫn đến nhiều vụ việc không xử lý triệt để, do vậy tính giáo dục và răn đe chưa được đề cao. Chính vì vậy, Nhà nước cần thắt chặt hơn nữa trong công tác bảo vệ và phát triển rừng đồng thời đ ưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài nguồn tài nguyên này. Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
 20. NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 CHÚNG TA HÃY BẢO VỆ RỪNG-LÁ PHỔI XANH CỦA NHÂN LOẠI DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO www.kiemlam.org.vn 1. 2. www.vinafor.com.vn 3. www.thuvienphapluat.vn 4. www.agroviet.gov.vn 5. www.vukehoach.mard.gov.vn 6. (Bộ NN-PTNT, Chương trình hỗ trợ lâm nghiệp & đối tác) PHÂN LOẠI SỰ DỤNG, LẬP QUY HOẠCH VÀ GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP 7 . h ttp://vov.vn/Home/Nang-do -che-phu-rung-len-42-vao- 2015/20112/166149.vov Tiểu luận: Thu thập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam và biện pháp khắc phục
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2