intTypePromotion=1

Luận văn: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ tin học Cát Tường

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
701
lượt xem
278
download

Luận văn: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ tin học Cát Tường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ tin học Cát Tường, với mục tiêu phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tin Học Cát Tường, nhằm cung cấp thông tin và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ tin học Cát Tường

 1. www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH -----  ----- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC CÁT TƯỜNG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện LÊ PHƯỚC HƯƠNG NGUYỄN THỊ QUYỀN MSSV: 4053621 LỚP: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ, 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ Ba tháng thực tập tốt nghiệp đã trôi qua, ngày kết thúc niên khóa sắp đến, trước tiên em xin cảm ơn quý thầy cô của trường đại học Cần Thơ nói chung và quý thầy cô của Khoa kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh nói riêng, những người đã truyền đạt rất nhiều kiến thức quý báu cho em không chỉ về cách học, cách làm mà cả cách sống khi bước ra tiếp xúc với xã hội. Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tin Học Cát Tường”, ngoài nổ lực của bản thân, em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Lê Phước Hương từ lúc mới hình thành đề tài đến khi hoàn tất công đoạn cuối cùng. Em xin chân thành cảm ơn cô và chúc cô luôn vui, khỏe và hạnh phúc trong công việc và trong cuộc sống. Ngoài ra, em cũng xin gởi lời cảm ơn đến Ban giám đốc và các anh chị trong Công ty Cát Tường, nơi em thực tập, đặc biệt là chị Thúy, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian ba tháng thực tập tại Công ty. Chính môi trường thực tập thuận lợi, sự thân thiện và nhiệt tình của mọi người trong Công ty đã góp phần không nhỏ giúp em hoàn thành đề tài này. Em xin kính chúc Công ty ngày càng phát triển và bền vững, kính chức Ban giám đốc và các anh chị trong Công ty Cát Tường luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn! Ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Quyền i http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Quyền ii http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …..……….,ngày……tháng…….năm …….. Thủ trưởng đơn vị iii http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ và tên người hướng dẫn:.................................................................................. Học vị: ................................................................................................................... Chuyên ngành: ...................................................................................................... Cơ quan công tác: .................................................................................................. Tên học viên: Nguyễn Thị Quyền Mã số sinh viên: 4053621 Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp Tên đề tài: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH ĐT & PT Công Ngệ Tin Học Cát Tường NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 2. Về hình thức ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) iv http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Cần thơ, ngày …. tháng …. năm 2009 Người nhận xét v http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 ................................................................................................................1 GIỚI THIỆU ..............................................................................................................1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: ........................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung ..........................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: ..........................................................................3 1.4.1. Không gian .................................................................................................3 1.4.2. Thời gian ....................................................................................................3 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................3 CHƯƠNG 2 ........................................................................................................4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..........................4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ..............................................................................4 2.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh ...............................................4 2.1.2. Sự cần thiết phải phân tích hoạt động kinh doanh .....................................4 2.1.3. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh .........................................5 2.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh .........................................5 2.1.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích..................................................................5 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..............................................................13 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................13 2.2.2. Phương pháp phân tích ............................................................................13 CHƯƠNG 3 ..............................................................................................................16 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC CÁT TƯỜNG ............................................................................16 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ...............16 3.1.1. Giới thiệu công ty ....................................................................................16 vi http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net 3.1.2. Nội dung kinh doanh ...............................................................................16 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY ......................................17 3.2.1. Cơ cấu tổ chức .........................................................................................17 3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ..................................................18 3.2.3. Hình thức kế toán sử dụng tại Công ty. ...................................................19 3.3. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ....................19 3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN .......23 3.4.1. Thuận lợi ..................................................................................................23 3.4.2. Khó khăn ................................................................................................24 3.4.3. Phương hướng phát triển .........................................................................24 CHƯƠNG 4 ..............................................................................................................25 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC CÁT TƯỜNG ..............25 4.1. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM ................................................................................................................25 4.1.1. Phân tích doanh thu tiêu thụ sản phẩm ....................................................25 4.1.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm ........32 4.2. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ ....................37 4.2.1. Phân tích tình hình thực hiện chi phí .......................................................37 4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí ..........................................44 4.3. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN VÀ CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH DOANH .............................................................................................................49 4.3.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận ........................................................49 4.3.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh ........................................................52 4.3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ......................................55 4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH .................................................................................................58 4.4.1. Nhóm các tỷ số tài chính .........................................................................58 4.4.2. Sơ đồ Dupont của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Tin Học Cát Tường năm 2006, 2007 và 2008 ........................................................................62 vii http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net CHƯƠNG 5 ..............................................................................................................66 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC CÁT TƯỜNG ...........................................................................................................66 5.1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH CỦA CÔNG TY CÁT TƯỜNG ........66 5.1.1. Môi trường bên trong ...............................................................................66 5.1.2. Môi trường bên ngoài ..............................................................................67 5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẠI CÔNG TY ..................................................................................................68 5.2.1. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ..........................68 5.2.2. Về tình hình tài chính ..............................................................................71 5.2.3. Một số biện pháp khác .............................................................................72 CHƯƠNG 6 ..............................................................................................................73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................73 6.1. KẾT LUẬN.................................................................................................73 6.2. KIẾN NGHỊ ................................................................................................74 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................76 PHỤ LỤC..................................................................................................................77 viii http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2006, 2007 và 2008) ...............................................................................20 Bảng 3.2: Chênh lệch kết quả kinh doanh giữa năm 2006 với năm 2007 và năm 2007 với năm 2008 ........................................................................................21 Bảng 4.1: Tình hình doanh thu của Công ty qua 3 năm (2006, 2007 và 2008).........26 Bảng 4.2: Chêch lệch doanh thu theo giá trị sản lượng qua 3 năm (2006 – 2008) ...27 Bảng 4.3: Tình hình doanh thu của Công ty theo kết cấu mặt hàng qua 3 năm (2006, 2007 và 2008) ...............................................................................29 Bảng 4.4: Tình hùnh doanh thu theo thị trường qua 3 năm (2006,2007 và 2008) ....30 Bảng 4.5: Chêch lệch doanh thu theo thị trường của Công ty qua 3 năm (2006,2007 và 2008) ................................................................................31 Bảng 4.6: Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng vàcung cấp dịch vụ của Công ty qua 3 năm (2006, 2007 và 2008) ...........................................................32 Bảng 4.7: Mức độ ảnh hưởng của nhân tố khối lượng và nhân tố giá bán đến doanh thu của năm 2007 so với năm 2006..........................................................35 Bảng 4.8: Mức độ ảnh hưởng của nhân tố khối lượng và nhân tố giá đến doanh thu của năm 2008 so với năm 2007..........................................................36 Bảng 4.9: Tình hình thực hiện chi phí tại Công ty qua 3 năm (2006 – 2008) ...........37 Bảng 4.10: Chênh lệch tình hình thực hiện chi phí giữa năm 2007 với 2006 và năm 2008 với năm 2007 ........................................................................38 Bảng 4.11: Tỷ suất chi phí của Công ty qua 3 năm (2006 – 2007) ...........................39 Bảng 4.12: Tình hình tiết kiệm chi phí của Công ty qua 3 năm (2006 – 2008) ........41 Bảng 4.13: Các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty qua 3 năm (2006 – 2008) ...........................................................................................42 Bảng 4.14: Chêch lệch chi phí các khoản mục năm 2007 với năm 2006 và năm 2008 với năm 2007 ........................................................................................42 ix http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net Bảng 4.15: Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến giá vốn của Công ty qua 3 năm (2006 – 2008) ...........................................................................................45 Bảng 4.16: Mức độ ảnh hưởng của nhân tố khối lượng và nhân tố giá đến chi phí giá vốn của năm 2007 so với 2006 .........................................................47 Bảng 4.17: Mức độ ảnh hưởng của nhân tố khối lượng và nhân tố giá đến chi phí giá vốn của năm 2008 so với 2007 .........................................................48 Bảng 4.18: Tình hình lợi nhuận của Công ty qua 3 năm (2006, 2007 và 2008) .......49 Bảng 4.19: Chêch lệch lợi nhuận của Công ty qua 3 năm (2006, 2007 và 2008) .....50 Bảng 4.20: Tỷ suất lợi nhuận của Công ty năm 2006, 2007 và 2008 ........................52 Bảng 4.21: Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh của Công ty qua 3 năm .................53 Bảng 4.22: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận .....................................................56 Bảng 4.23: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2007 ....................57 Bảng 4.24: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2008 ....................58 Bảng 4.25: Các chỉ tiêu tài chính qua 3 năm của Công ty (2006, 2007 và 2008) .....59 x http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net DANH MỤC HÌNH Trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ Dupont ............................................................................................12 Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tin Học Cát Tường.................................................................................17 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ hình thức kế toán tại Công ty Cát Tường.......................................19 Sơ đồ 4.1: Sơ đồ Dupont của Công ty Cát Tường qua 3 năm ...................................62 Biểu đồ 3.1: Biể đồ thể hiện kết quả kinh doanh của Công ty Cát Tường ................23 Biểu đồ 4.1: Biểu đồ thể hiện doanh thu của Công ty Cát Tường .............................26 xi http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn ĐT & PT: Đầu tư và phát triển xii http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cát Tường CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong bất kỳ một doanh nghiệp nào, thuộc bất kỳ ngành nghề kinh doanh gì thì lợi nhuận bao giờ cũng là một vấn đề hết sức quan trọng vì lợi nhuận chính là thước đo hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó quyết định sự thành bại của các công ty, doanh nghiệp trên thương trường. Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa, mức độ cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ giữa các công ty, doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn. Nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới đặt các công ty, doanh nghiệp nước ta trước những cơ hội cũng như những thách thức mới. Do đó, mỗi công ty, doanh nghiệp không những tự lực vươn lên mà còn phải biết phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mình để đứng vững và đạt được những kết quả mong muốn. Muốn như vậy thì các công ty, doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở phân tích kinh doanh. Như chúng ta đã biết, mọi hoạt động của công ty hay doanh nghiệp điều nằm trong mối quan hệ tác động lẫn nhau. Bởi vậy chỉ có thể tiến hành phân tích thì các công ty hay doanh nghiệp mới đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó nêu lên một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành các mục tiêu kinh tế biểu hiện bằng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tài chính của công ty hay doanh nghiệp. Đồng thời phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó có thể đánh giá một cách đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu của công tác quản lý. Mặt khác, qua phân tích kinh doanh giúp các công ty, doanh nghiệp tìm ra biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý nhằm huy động mọi khả năng về vốn, lao động, đất đai,… vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp. Tr ên cơ sở đó, tài GVHD: Lê Phước Hương -1- SVTH: Nguyễn Thị Quyền http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cát Tường liệu phân tích kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của công ty hay doanh nghiệp. Với kiến thức tích lũy được trong thời gian học tập tại trường và thời gian thực tập ba tháng tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tin Học Cát Tường, được tiếp xúc với hoạt động kinh doanh thực tế của công ty, em đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích hoạt động kinh doanh. Và là một trong những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực phân tích kinh doanh, em đã quyết định chọn đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tin Học Cát Tường” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Quá trình nghiên cứu sẽ giúp em hiểu rõ hơn về hoạt động của Công ty cũng như những thành quả mà Công ty đã đạt được. Đồng thời cũng để mở rộng kiến thức nhất định về nội dung và phương pháp phân tích, hỗ trợ cho việc học tập trong hiện tại và tích lũy kiến thức cho công việc trong tương lai. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tin Học Cát Tường, nhằm cung cấp thông tin và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Tìm hiểu và đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian vừa qua (giai đoạn gần đây nhất: 2006, 2007 và 2008). Nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty qua ba năm (2006, 2007 và 2008) và những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các chỉ tiêu này. Phân tích một số chỉ tiêu về tài chính để thấy rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. GVHD: Lê Phước Hương -2- SVTH: Nguyễn Thị Quyền http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cát Tường 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Luận văn được thực hiện tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tin Học Cát Tường. 1.3.2. Thời gian Luận văn này được thực hiện trong thời gian từ ngày 16/02/2009 đến ngày 27/04/2009. Số liệu sử dụng trong luận văn là số liệu từ năm 2006 đến năm 2008. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty là rất rộng nên ở đây em chỉ thực hiện nghiên cứu: - Nghiên cứu những lý luận có liên quan đến phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. - Phân tích htực trạng của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tin Học Cát Tường thông qua phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Để có thể phân tích, đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh của Công ty đòi hỏi phải có sự am tường về tất cả mọi hoạt động lớn nhỏ trong Công ty. Tuy nhiên, do thời gian thực tập có hạn cùng với những giới hạn trong kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân nên đề tài không tránh khỏi những hạn chế, sai sót. Rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn chỉnh hơn. GVHD: Lê Phước Hương -3- SVTH: Nguyễn Thị Quyền http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cát Tường CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh Có nhiều định nghĩa về phân tích hoạt động kinh doanh, nhưng nói chung phân tích hoạt động kinh doanh là đi sâu nghiên cứu nội dung kết cấu và mối quan hệ qua lại giữa các số liệu biểu hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng những phương pháp khoa học. Nhằm thấy được chất lượng hoạt động, nguồn năng lực sản xuất tiềm tàng, trên cơ sở đó đề ra những phương án mới và biện pháp khai thác có hiệu quả nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn. 2.1.2. Sự cần thiết phải phân tích hoạt động kinh doanh Việc phân tích hoạt động kinh doanh là hết sức cần thiết và quan trọng đối với các công ty, doanh nghiệp. Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, sự cần thiết đó xuất phát từ các yêu cầu khách quan của các qui luật kinh tế, từ việc đảm bảo chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì: - Phân tích hoạt động kinh doanh không những là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh mà còn là công cụ cải tiến cơ chế quản lý kinh doanh. - Phân tích hoạt động kinh doanh cho phép nhà doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế trong doanh nghiệp của mình. Chính trên cơ sở này các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng chiến lược kinh doanh có hiệu quả. - Phân tích hoạt độnh kinh doanh là cơ sở quan trọng để ra các quyết định kinh doanh. - Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. - Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro. GVHD: Lê Phước Hương -4- SVTH: Nguyễn Thị Quyền http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cát Tường - Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết cho các nhà quản lý ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, khi họ có quan hệ về quyền lợi với doanh nghiệp. Vì thông qua phân tích họ mới có thể quyết định đúng đắn trong việc hợp tác đầu tư, cho vay,… với doanh nghiệp. 2.1.3. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là diễn biến, kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến diễn tiến và kết quả của quá trình kinh doanh. 2.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là: - Đánh giá thường xuyên toàn diện quá trình sản xuất kinh doanh, kết quả đạt được bằng các chỉ tiêu kinh tế. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đạt được và mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố. - Phát hiện và đề ra biện pháp, phương pháp nhằm hạn chế những mặt yếu kém, phát huy những mặt tích cực, khai thác các khả năng còn tiềm tàng. - Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định, bởi vì nhiệm vụ của phân tích là nhằm xem xét, đánh giá, dự đoán có thể đạt được trong tương lai nên rất thích hợp với chức năng hoạch định các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 2.1.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích 2.1.5.1. Doanh thu * Phân loại Doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh và doanh thu từ hoạt động khác. Trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh gồm: - Doanh thu bán hàng: là tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong kỳ. - Doanh thu thuần: là doanh thu bán hàng trừ các khoản giảm trừ, chỉ tiêu này phản ánh thuần giá trị hàng bán của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. GVHD: Lê Phước Hương -5- SVTH: Nguyễn Thị Quyền http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cát Tường - Doanh thu từ hoạt động tài chính. - Thu nhập khác * Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp so sánh Xác định mức chênh lệch doanh thu TDT = TDT (năm sau) – TDT (năm trước) Trong đó: TDT là mức chênh lệch doanh thu TDT là tổng doanh thu TDT (năm sau) % chênh lệch TDT = x 100% TDT (năm trước) * Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu Nếu gọi: M là doanh thu bán hàng q là sản lượng p là giá bán M0 là doanh thu năm trước q0 là sản lượng năm trước p0 là giá bán năm trước M1 là doanh thu năm sau q1 là sản lượng năm sau p1 là giá bán năm sau Ta có: M = q x p M0 = q0 x p0 M1 = q1 x p1  Đối tượng phân tích: M = M1 – M0  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng: - Nhân tố sản lượng hàng hóa tiêu thụ: q = q1 x p0 – q0 x p0 - Nhân tố giá bán hàng hóa p = q1 x p1 – q1 x p0 Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: q + p = M GVHD: Lê Phước Hương -6- SVTH: Nguyễn Thị Quyền http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cát Tường 2.1.5.2. Chi phí * Phân loại - Theo tính chất hoạt động kinh doanh thì chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm các chi phí có liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng,… và các khoản trích nộp theo quy định của Nhà nước. - Theo khoản mục chi phí thì gồm có: + Giá vốn hàng bán: là biểu hiện bằng tiền toàn bộ chi phí của doanh nghiệp để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định. + Chi phí bán hàng: gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói sản phẩm, bảo quản, khấu hao TSCĐ, bao bì, chi phí vật liệu, chi phí mua ngoài, chi phí bảo quản, quảng cáo,… + Chi phí quản lý doanh nghiệp: là những chi phí chi ra có liên quan đến việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí quản lý gồm nhiều loại: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, dụng cụ, khấu hao. Đây là những khoản chi phí mang tính chất cố định. * Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp so sánh - Xác định mức chênh lệch chi phí TCP = TCP (năm sau) – TCP (năm trước) Trong đó: TCP là mức chênh lệch chi phí TCP là tổng chi phí TCP (năm sau) % chênh lệch TCP = x 100% TCP (năm trước) - Tỷ suất chi phí (PCP): là chỉ tiêu phản ánh mối liên hệ giữa chi phí với doanh thu (lợi nhuận). TCP PCP = x 100% Doanh thu (Lợi nhuận) GVHD: Lê Phước Hương -7- SVTH: Nguyễn Thị Quyền http://www.kinhtehoc.net
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2