intTypePromotion=4

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Chia sẻ: Tran Thi My Loan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

1
879
lượt xem
407
download

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đời sống con người càng được nâng cao thì vấn đề sức khỏe con người càng được quan tâm nhiều nhất. Domesco là công ty xuất nhập khẩu y tế có tiếng trên thị trường, là nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vấn đề tài chính trong công ty là vấn đề quan trọng nhất để công ty có thể tồn tại.Vì vậy để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, đem lại lợi nhuận cho công ty và đem lại sức khỏe cho người dân, để hạn chế rủi ro thì doanh nghiệp phải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

 1. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO Luận văn PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Nhóm 3 trang 1
 2. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................ . 4 1 . Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 4 2 . Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 4 3 . Đối tư ợng- phạm vi nghiên cứu ................................................................ ....... 4 4 . Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 5 5 . Kết cấu đề tài ................................................................................................... 5 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ................................................................................ 6 1 . Khái quat về công ty CP XNK Y tế DOMESCO.......................................... 6 1 .1 Địa điểm, qui mô kinh doanh ......................................................................... 6 1 .2 Quá trình hình thành và phát triển .................................................................. 7 1 .3 Cơ cấu tổ chức ................................ ............................................................... 9 1 .4 Định hướng phát triển của công ty ................................................................ . 9 2 . Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y tế DOMESCO....... 10 2 .1 Phân tích các tỷ số tài chính qua các năm .................................................... 10 2 .1.1 Các tỷ số thanh khoản ............................................................................... 10 2 .1.2 Các tỷ số hoạt động................................................................................... 14 2 .1.3 Các tỷ số về đòn b ẩy tài chính................................................................... 18 2 .1.4 Các tỷ số khả năng sinh lợi ....................................................................... 21 2 .1.5 Các tỷ số giá thị trường ............................................................................. 24 2 .2 Phân tích tài chính công ty bằng sơ đồ Dupont ............................................ 26 3 . Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty CP XNK Y tế DOMESCO ...................................................................................................... 29 KẾT LUẬN ................................................................................................ ....... 30 Nhóm 3 trang 2
 3. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO DANH SÁCH HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Hình 2.1 Biểu đồ các tỷ số hoạt động Hình 2.2 Biểu đồ các tỷ số đòn bẩy tài chính Hình 2.3 Biểu đồ các tỷ số khả năng sinh lợi Hình 2.4 Biểu đồ các tỷ số thị trường Hình 2.5 Sơ đồ Dupont Nhóm 3 trang 3
 4. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Công ty CP XNK Y tế DOMESCO: Công ty Cổ phần Y tế DOMESCO - TS: tài sản - TSCĐ: tài sản cố định - TSLĐ: tài sản lưu động - VCSH: Vốn chủ sở hữu - Nhóm 3 trang 4
 5. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO PHẦN MỞ ĐẦU 1 . Lý do chon đề tài Khi đ ời sống con người càng được nâng cao thì vấn đề sức khỏe con người càng đư ợc quan tâm nhiều nhất. Domesco là công ty xuất nhập khẩu y tế có tiếng trên thị trư ờng, là nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vấn đề tài chính trong công ty là vấn đề quan trọng nhất để công ty có thể tồn tại.Vì vậy để kinh doanh đạt h iệu quả mong muốn, đem lại lợi nhuận cho công ty và đem lại sức khỏe cho người d ân, để hạn chế rủi ro th ì doanh nghiệp phải biết rõ tình hình kinh doanh của công ty mình cũng như tình hình tài chính của công ty. Phân tích tình hình tài chính của công ty để biết được thực trạng tình hình tài chính h iện tại, xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông qua các tỷ số tài chính của công ty.Từ đó có thể khắc phục những nguyên nhân hạn chế và đưa ra những biện pháp để cải thiện tình hình tài chính.Vì vậy, có th ể khẳng định phân tích tình hình tài chính trong công ty để là vấn đề quan trọng không th ể thiếu.Chính vì lý do trên mà chúng tôi chọn đề tài “PHÂN TÍCH TÌNH H ÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO” , từ đó đề ra các biện pháp để cải thiện tình hình tài chính của công ty Domesco. 2 . Mục tiêu nghiên cứu 2 .1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài chính của công ty DOMESCO và đề ra giải pháp để phát triển và cải thiện tình hình tình chính của công ty DOMESCO. 2 .2. Mục tiêu cụ thể:  Th ực trạng tình hình tài chính của công ty Domesco.  Đề ra các giải pháp. 3 . Đối tượng-phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi về thời gian: nhóm lấy số liệu từ năm 2008- 2010 + Phạm vi về không gian: tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO. 4 . Phương pháp nghiên cứu Nhóm 3 trang 5
 6. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO Phương pháp thu th ập số liệu: số liệu thứ cấp được thu thập trên internet. Sử dụng các tỷ số tài chính đ ể xử lý, phân tích, so sánh. 5 . Kết cấu đề tài Gồm có 4 nội dung chính - Khái quát về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO - Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO - Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Nhóm 3 trang 6
 7. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO PH ẦN NỘI DUNG CHÍNH 1 .Khái quát về công ty CP XNK Y tế DOMESCO 1 .1.Địa điểm, qui mô kinh doanh Công ty xu ất nhập khẩu y tế Domesco có trụ sở chính tại: 66 quốc lộ 30 - P.Phú Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp Điện thoại: +84 -(0)67 -85.22.78 Fax: +84-(0)67-85.12.70 Email:domesco@hcm.vnn.vn Website: http://www.domesco.com Hiện nay công ty có các chi nhánh sau:  Chi nhánh Đồng Tháp đặt tại số 32, đ ường Lê Thanh Xuân, khóm 2, phường 2 , thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.  Chi nhánh Cần Thơ đ ặt tại lô A 325B-325C, khu dân cư 91B, phường An Khánh, qu ận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.  Chi nhánh Hà Nội ở số 23N7A, khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính, phương Nhân Chính, qu ận Thanh Xuân, thành ph ố Hà Nội.  Chi nhánh Đà Nẵng tại lô 23-24B20, khu tái định cư Thanh Lộc Đán, Hòa Minh mở rộng, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Kh ê, thành phố Đà Nẵng.  Chi nhánh Vinh đ ặt tại số 159 đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  Chi nhánh Hồ Chí Minh 1 ở khu công nghiệp Tân Tạo, lô 24A-24B đường Trung Tâm, khu coomg nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân , thành phố Hồ Chí Minh.  Chi nhánh Hồ Chí Minh 2 đặt tại số 24A-24B đường Trung Tâm, khi công n ghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A ,quận Bình Tân , thành phố Hồ Chí Minh.  Chi nhánh Miền Đông số R65 đ ường Võ Thị Sáu, ph ường Thống Nhất. thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nhóm 3 trang 7
 8. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO  Chi nhánh Hải Dương số 77 Tam Giang, phư ờng Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 1 .2. Qúa trình hình thành và phát triển Tiền thân của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO là Công ty vật tư thiết bị y tế là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 1985 theo Quyết đ ịnh số 349/TCCB ngày 04/07/1985 do UBND Tỉnh Đòng Tháp ký với tên gọi là Công ty vật tư thiết bị y tế trực thuộc Sở y tế Đồng Th áp. Chức năng của Công ty vật tư thiế bị y tế là tiếp nhận, quản lý tổ chức sản xuất, thu mua, cung ứng và sửa chữa các thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho ngành kinh tế. Tuwf khi th ành lập đến n ay, Công ty đã qua 7 lần thay đổi tên đăng ký kinh doanh: 1 . Công ty vật tư thiết bị y tế ( 04/7/1985 – 28/7/1987 ) 2 . Công ty cung ứng vật tư và thiết bị y tế (28/7/1987 – 2 1/9/1988 ) 3 . Công ty dịch vụ và cung ứng vật tư y tế (21/9/1988 – 19/5/1989 4 . Công ty DOMESCO (19/5/1989 – 20/10/1989 ) – Thương hiệu DOMESCO ra đời từ đây. 5 . Công ty xuất nhập khẩu phục vụ y tế - DOMESCO (20/10/1989 – 14/11/1992 ) 6 . Công ty xuất nhập khẩu y tế Đồng Tháp – DOMESCO (14/11/1992 – 01/01/2004 ) 7 . Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO (01/01/2004 đến nay ) - Ngày 01/01/2004, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo quyết định số 144/QĐ-UBTL ngày 27/11/2003 được ký bởi Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp và Giaáy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5103000015 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003 với vón điều lệ là 60tỷ đồng. - Năm 2005, Công ty thực hiện tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng cho Cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên công ty và các đối tác chiến lược của Công ty. - Năm 2006, Công ty tiếp tục phát hanh cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển(19 tỷ đồng) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiiẹn hữu(8 tỷ đồng) để Nhóm 3 trang 8
 9. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO tăng vốn lên 107 tỷ đồng và niêm yết 10.700.000 cổ phiếu DMC trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM vào ngày 25/12/2006 – giá chào sàn phiên đ ầu tiên là 130.000đ/cp - Năm 2007, Công ty phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược (12 tỷ mệnh giá - giá 130.000đ/cp), phát hành cho cổ đông hiện hữu (5,35 tỷ mệnh giá – giá 35.000đ/cp) và phát hành cho cán bộ chủ chốt (2,65 tỷ mệnh giá – giá 70.000đ/cp) tăng vốn lên 137.699.990.000 đồng. - Năm 2009, Công ty đ ã tăng vốn lên đến 178.093.360.000 đồng (Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển). Nhóm 3 trang 9
 10. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO 1 .3. Cơ cấu tổ chức của công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ BAN KIỄM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BAN TRỢ LÝ&TƯ VẤN GIÁM ĐỐC TÀI KẾ TOÁN CHÍNH TRƯỞNG KHỐI KHỐI KHỐI CHẤT KHỐI KHỐI KHỐI LƯỢNG KH-ĐẦU NỘI KD SX KHCN& TƯ VỤ NCPT Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty CP XNK Y tế DOMESCO 1 .4.Định hướng phát triển của công ty Định hướng chiến lược phát triển của Công ty là:”DOMESCO hướng tới tập đoàn kinh tế mạnh” và đ ể đạt được điều đó một cách hoàn chỉnh vào năm 2015 DOMESCO đã đề ra đ ịnh hướng hoạt động phải tuân theo 2 tôn chỉ, 6 phương châm và 9 chương trình hành động cụ thể:  2 Tôn ch ỉ: Nhóm 3 trang 10
 11. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO - Cân bằng minh bạch h ài hòa giữa quyền lợi cổ đông và quyền lợi người lao động trong khuôn khổ tôn trọng luật pháp. - Lấy lợi nhuận hợp pháp làm n ền tảng cho mọi thu nhập của Công ty  6 phương châm: - Sống và làm việc theo pháp luật - Hiệu quả là tiêu chí duy nhất để đánh giá Doanh nghiệp mà năng xu ất làm việc là mũi xung kích. - Lấy sản xuất là nền tảng cho phát triển trong đó xuất khẩu sản phẩm là kim chỉ n am. - Ch ất lư ợng sản phẩm là quyết định và không ngừng cải tiến theo hướng hàm lượng tri thức ngày càng mang tính chủ đạo. - Chuyển dịch cơ cấu công nghệ tiên tiến trong mọi hoạt động để có sức cạnh tranh cao. - Đưa thương hiệu DOMESCO đi vào lòng người là động lực của thành công.  9 chương trình hành động: - Chương trình tái cấu trúc – tổ chức lại doanh nghiệp – hiện hóa quản lý. - Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – cạnh tranh thu hút nhân tài. - Chương trình hiện đại hóa kỹ thuật – công nghệ. - Chương trình tiếp thị tổng lực. - Chương trình quản lý chất lượng to àn diện ISO, GMP, ISF, 6 SIGMA. - Chương trình ứng dụng công nghệ phần mềm, tin học hóa toàn bộ hoạt động của Công ty. - Chương trình nghiên cứu – phát triển sản phẩm mới. - Chương trình gia tăng tiềm lực tài chính – cạnh tranh thu hút vốn. - Chương trinh hợp tác – liên kết – gia nh ập các hiệp hội trong và ngoài nước. Nhóm 3 trang 11
 12. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO 2 . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO 2 .1. Phân tích các tỉ số tài chính qua các năm 2 .1.1 Các tỷ số thanh khoản: 2 .1.1.1. Tỷ số thanh toán hiện thời (current ratio) - Tỷ số thanh khoản hiện thời là tỷ số dùng đ ể đo lường khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp như n ợ và các khoản phải trả b ằng các tài sản n gắn hạn của doanh n ghiệp, như tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho. - T ỷ số này càng cao, khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng lớn. Nếu tỷ số này nhỏ h ơn 1 th ì doanh nghiệp có khả năng không ho àn thành được n ghĩa vụ trả nợ của m ình khi tới hạn. Mặc dù với tỷ lệ nhỏ hơn 1, có khả năng không đạt đ ược tình hình tài chính tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là công ty sẽ b ị phá sản vì có rất nhiều cách để huy động thêm vốn. - Tỷ lệ này cho phép hình dung ra chu kì hoạt động của công ty xem có hiệu quả không, hoặc kh ả năng biến sản phẩm thành tiền mặt có tốt không. Nếu công ty gặp phải rắc rối trong vấn đề đòi các khoản phải thu hoặc thời gian thu hồi tiền mặt kéo dài, thì công ty rất dễ gặp phải rắc rối về khả năng thanh toán và được tín theo công thức sau: = Áp dụng tính tỷ số thanh toán hiện thời của công ty DOMESCO như sau: = 2,56 = 2 ,09 Nhóm 3 trang 12
 13. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO = 2 ,24 Với công ty xuất nhập khẩu y tế DOMESCO khi ta tín được tỷ số thanh toán hiện thời của công ty xuất nhập khẩu y tế DOMESCO từ 2008 đến 2010 thì th ấy rằng tỷ số thanh toán hiện thời năm 2008 là lớn nhất 2,59 nhưng đến năm 2009 thì tỷ số này giảm xuống còn 2,09. đồng nghĩa với việc một đồng nợ ngắn h ạn của công ty đư ợc đảm bảo bằng 2,56 đồng tài sản ngắn hạn giờ giảm xuống còn 2,09 đồng tài sản ngắn hạn. tức giảm 0,79 đồng tàn sản ngắn hạn. nhưng đ ến n ăm năm 2010 thì tỷ số n ày từ lại tăng lên từ 2,09 dồng tăng lên thành 2,24 đồng. đ iều đó đồng nghĩa với việc một đồng nợ ngắn hạn của công ty được đảm bảo b ằng 2,09 đồng tài sản ngắn hạn giờ tăng lên thành 2,24 đồng tài sản ngắn hạn. tức tăng thêm 0,15 đồng tàn sản ngắn hạn tuy không bằng tỷ số năm 2008 nh ưng tỷ số này đ ã tăng lên một chút chứng tỏ rằng khả năng thanh toán nợ của công ty đươc đ ảm bảo, và tỷ số nay đều lớn hơn 1 do đó cung tạo được cơ hội tốt cho công ty vì với chỉ số đó những nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn khi đ ầu tư vào công ty giúp công ty huy động vốn đầu tư để dàng hơn rất nhiều. 2 .1.1.2. Tỷ số thanh toán nhanh: - Tỷ số thanh toán nhanh là tỷ số đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ n gắn hạn bằng giá trị của các loại tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao. - Hệ số n ày nói lên tình trạng tài chính ngắn hạn của một DN có lành mạnh không. Về nguyên tắc, hệ số n ày càng cao thì khả năng thanh toán công nợ càng cao và ngược lại. Hệ số này bằng 1 hoặc lớn hơn, cho thấy khả năng đáp ứng thanh toán n gay các khoản nợ ngắn hạn cao. - DN không gặp khó khăn nếu cần phải thanh toán ngay các khoản nợ ngắn h ạn. Trái lại, nếu h ệ số thanh toán nhanh nhỏ h ơn 1, DN sẽ không đủ khả năng thanh toán ngay lập tức toàn bộ khoản nợ ngắn hạn hay nói chính xác hơn, DN sẽ gặp nhiều khó khăn nếu phải thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn. Nhóm 3 trang 13
 14. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO - Phân tích sâu hơn, nếu hệ số thanh toán nhanh nhỏ hơn hệ số thanh toán h iện thời rất nhiều cho thấy, tài sản ngắn hạn phụ thuộc rất lớn vào hàng tồn kho. Trong trư ờng hợp này, tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn là tương đối thấp. Tất nhiên, với tỷ lệ nhỏ h ơn 1, DN có thể không đạt được tình hình tài chính tốt nhưng đ iều đó không có nghĩa là DN sẽ bị phá sản vì có nhiều cách để huy động thêm vốn cho việc trả nợ. ở một khía cạnh khác, nếu hệ số này quá cao thì vốn bằng tiền quá nhiều, vòng quay vốn lưu động thấp, hiệu quả sử dụng vốn cũng không cao. - Tỷ số thanh toán nhanh đư ợc tính theo công thức sau = Áp dụng tính tỷ số thanh toán nhanh của công ty DOMESCO như sau: = = 1,43 = = 1,23 = = 1,22 Qua các tỷ số thanh toán nhanh của công ty vừa tính được từ năm 2008 đến năm 2010 ta tháy rằng: - Khả năng thanh toán nợ nhanh nhất là năm 2008 với hệ số là 1,43 sau đó h ệ số này giảm đần qua các năm tiếp theo cụ thể là năm 2009 hệ số n ày là 1,23 giảm 0,2 so với hê số năm 2008 tiếp đến là năm 2010 thì hệ số này là 1,22 tiếp tuc giảm so với năm 2008 là 0,21 và so với năm 2009 là 0,01. Tuy cang về sau hệ số Nhóm 3 trang 14
 15. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO thanh toán nhanh của công ty càng giảm nhưng hệ số hay nói cách khác tỷ số thanh toán nhanh của công ty xu ất nhập khẩu y tế DOMESCO vẫn lớn hơn 1 do đó khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn vẫn ở mức cao. - Khi so sánh các tỷ số thanh toán nhanh với tỷ số thanh toán hiện thời của công ty ta nhận thấy rằng tỷ số thanh toán nhanh nhỏ hơn rất nhiếu so với tỷ số thanh toán hiện thời điều này cũng là điểm đặc trưng của các công ty hiện nay và chính điều đó cho ta thấy một điều rằng hàng tồn kho chiếm một giá trị tương đối lớn và cũng khó thu hồi vốn được nhanh chóng. 2 .1.2. Các tỷ số hoạt động: Tỷ số hoạt động đo lường tình hình quản lý tài sản của công ty.Nhóm tỷ số này bao gồm :tỷ số vòng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân, vòng quay tài sản cố đ ịnh và vòng quay tổng tài sản. 2 .1.2.1. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho: Tỷ số vòng quay hàng tồn kho phản ánh hiệu quả quản lý hàng tồn kho của một công ty.T ỷ số n ày càng lớn đồng nghĩa với hiệu quả quản lý hàng tồn kho càng cao.Tỷ số này được tính bằng công thức sau: RI = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân Trong đó: Hàng tồn kho bình quân = Giá trị hàng tồn kho các kỳ trong năm / Số kỳ đư ợc sử dụng trong năm Ta có bảng số liệu sau: Năm 2008 2009 2010 Giá vốn hàng bán 677.520 750.296 728.277 Hàng tồn kho bình quân 222577 159960 183.418 RI 3 ,04 4,69 3,97 Nhận xét: Từ bảng số liệu và sơ đồ trên ta th ấy trung bình hàng năm vong quay hàng tồn kho n ăm 2009 là 5 lần cao hơn so với năm 2008 là 3 lần điều n ày có ngh ĩa là tốc độ Nhóm 3 trang 15
 16. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO vòng quay hàng tồn kho khá nhanh so với năm trước, càng có lợi h ơn so với năm vừa qua bởi vì hàng tồn kho quay vòng nhanh sẽ giúp cho công ty giảm đư ợc chi phí b ảo quản, hao hụt và vốn tồn đọng ở hàng tồn kho.. Nh ưng đến năm 2010 thì số lần vòng quay hàng tồn kho lại giảm xuống còn 4 lần nhưng vẫn cao hơn năm 2008 là 3 lần tuy số lần giảm không bao nhiêu nhưng nó có sức ảnh hưởng lớn đến tình h ình hoạt động của công ty. 2 .1.2.2. Kỳ thu tiền bình quân : Kỳ thu tiền b ình quân đo lư ờng hiệu quả quản lý các kho ản phải thu của một công ty.T ỷ số này cho biết bình quân ph ải mất bao nhiêu ngày để thu hồi một khoản phải thu.Kỳ thu tiền bình quân được tính bằng công thức sau: Các khoản phải thu b ình quân RT = Doạnh thu bình quân m ột ngày Trong đó: Doanh thu hàng năm Doanh thu bình quân một ngày= 365 Ta có bảng số liệu Năm 2008 2009 2010 Các khoản phải 134.011 174.897 193.024 thu bình quân Doanh thu bình 2.578 2.936 3.049 quân một ngày RT 51,97 59,57 63,3 Nhóm 3 trang 16
 17. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO Nhận xét: Từ sơ đò trên ta th ấy k ỳ thu tiền binh quân qua các năm như sau năm 2008 là 52 n gày, năm 2009 là 60 ngày, năm 2010 là 63 ngày điều n ày có ngĩa là năm 2008 công ty phải mất 52 ngày mới có thể thu được các khoản bán chịu, năm 2009 thì số n gày thu lại gia tăng với 60 ngày và năm 2010 là 63 ngày điều này có nghĩa là số n gày thu tiền bình quân càng ngày càng tăng lên điều này là không tốt đối với công ty. 2 .1.2.3. Vòng quay tài sản cố định: Tỷ số này đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định.Tỷ số này cho biết b ình quân trong năm mộ t đồng giá trị tài sản cố định ròng tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần.Tỷ số n ày càng lớn điều đó có nghĩa là hiệu quả sử dụng tài sản cố định càng cao. Tỷ số này được xác định bằng công thức sau: Doanh thu thu ần RF = Tổng giá trị tài sản cố định ròng bình quân Ta có bảng số liệu sau: Năm 2008 2009 2010 Doanh thu thu ần 937.760 1.067.897 1.043.439 Tổng giá trị tài sản 158.499 204.224 232.504 ròng bình quân RF 5,92 5,23 4,48 Nhận xét: Qua 3 năm, tỷ số này ngày càng giảm,cụ thể là 6vòng vào năm 2008 giảm xuống còn 5 vòng vào năm 2009 và tiếp tuc giảm 4.5 vòng trong n ăm 2010 1 đồng giá trị tài sản ròng tạo ra được 6 đồng doanh thu(2008) giảm còn 5 đồng (2009). Điều này Nhóm 3 trang 17
 18. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO cho thấy, hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty ngày càng thấp. Tuy nhiên, không đáng kể. 2 .1.2.4. Vòng quay tổng tài sản: Tỷ số này đo lường hiệu quả sử dụng to àn bộ tài sản công ty.Tỷ số này đươch xác đ ịnh bằng công thức sau: Doanh thu thuần RA = Tổng giá trị tài sản bình quân Ta có bảng số liệu sau: Năm 2008 2009 2010 Doanh thu thu ần 937.760 1.067.897 1.043.439 Tổng giá trị tài sản 607.896 661.452 737.705 b ình quân RA 1,5 1,6 1,4 Nhận xét: Từ số liệu trên ta thấy q ua 3 năm hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản trong công ty không có sự thay đổi lớn cụ thể là năm 2008 là 1,5, năm 2009 là 1,6 và năm 2010 là 1 ,4 giảm so với 2 năm trước điều n ày có nghĩa là 1 đồng tổng tài sản b ình quân tạo ra 1,5 đồng doanh thu vào năm 2008 và năm 2010 là tào ra được 1,4 đông doanh thu. Nhóm 3 trang 18
 19. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO 70 60 50 40 2008 2009 30 2010 20 10 0 RI RT RF RA HìnH 2.1 Biểu đồ các tỷ số hoạt động 2 .1.3 Các tỷ số về đòn bẩy tài chính: 2 .1.3.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản: Tổng nợ phải trả RD = Tổng giá trị tài sản 137.100.651.741  RD(2008)= 612.928.612.485 =0.2237 = 22.37% 208.072721  RD(2009)= 709.977.129 =0.2931 = 29.31% 219.807.379.886  RD(2010)= 765.433.481.545 =0.2872 = 28.72% Nhóm 3 trang 19
 20. Phân tích tình hình tài chính của công ty CP XNK Y TẾ DOMESCO NHẬN XÉT: Qua 3 năm, tổng tài sản của công ty tăng dần từ 612 tỷ 928 triệu 612 n gàn 485 đồng đến 765 tỷ 433 triệu 481 n gàn 545 đồng và tổng nợ cũng tăng lên. Mức độ sử dụng nợ của công ty tăng từ 22.37% vào năm 2008 dến 29.31% vào năm 2009, sau đó giảm còn 28.72% vào năm 2010. Tỷ số nợ trên vốn chủ sỡ hữu: 2 .1.3.2. Tổng nợ phải trả RE= Vốn chủ sở hữu 137.100.651.741  RE(2008)= 475.827.960.744 =0.2881 = 28.81% 208.072.721.602  RE(2009)= 501.904.407.424 = 0.4146 = 41.46% 219.807.379.886  RE(2010)= 545.626.101.659 = 0.4028 = 40.28% NHẬN XÉT: Qua 3 năm, vốn chủ sỡ hữu của công ty tăng, đồng thời tổng nợ phải trả cũng tăng. Tỷ số này tăng từ 28.81%(2008) đ ến 41.46%(2009) và giảm còn 40.28%(2010). Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay: 2 .1.3.3. EBIT RP= Chi phí lãi vay Nhóm 3 trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2