intTypePromotion=1

Luận văn: Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh

Chia sẻ: Trang Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
69
lượt xem
12
download

Luận văn: Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số nét khái quát về công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh, giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LÊ TUẤN VŨ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THIẾT BỊ NHÀ BẾP THƯƠNG HIỆU LORCA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TRỌNG ANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LÊ TUẤN VŨ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THIẾT BỊ NHÀ BẾP THƯƠNG HIỆU LORCA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TRỌNG ANH Ngành (chuyên ngành) : Quản trị Kinh doanh Mã số: D340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN THS. TRIỆU ĐÌNH PHƯƠNG HÀ NỘI, NĂM 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------o0o--------- NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên : Lê Tuấn Vũ Hệ đào tạo : Chính quy Lớp : 53 QT2 Ngành : Quản trị kinh doanh Khoa : Kinh tế và quản lý 1- Tên đề tài : PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHÓI SẢN PHẨM THIẾT BỊ NHÀ BẾP LORCA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TRỌNG ANH 2- Các tài liệu cơ bản : 1) GS.TS. Trần Minh Đạo: Giáo trình Marketing căn bản, nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Quốc Dân; 2) PGS.TS. Trương Đình Chiến: Giáo trình Quản trị kênh phân phối, nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Quốc Dân; 3) Công ty Cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng TRỌNG ANH: Sổ tay thống kê hàng bán theo nhóm kênh phân phối theo các dòng sản phẩm của phòng Kinh doanh, hệ thống tài liệu nội bộ và kết quả thống kê của phòng kế toán Công ty. 3- Nội dung các phần thuyết minh và tính toán : 1) Chương 1 : Cơ sở lý luận của đề tài 2) Chương 2 : Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca tại công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng TRỌNG ANH 3) Chương 3 : Giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuát và xây dựng TRỌNG ANH 4- Bảng biểu và Sơ đồ : Khoá luận có 9 bảng và 10 sơ đồ, hình vẽ i 5- Giáo viên hướng dẫn từng phần : Giáo viên hướng dẫn toàn bộ khóa luận : ThS. Triệu Đình Phương 6- Ngày giao nhiệm vụ khóa luận : Ngày 16 tháng 03 năm 2015 Trưởng Bộ môn Giáo viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) TS. Nguyễn Thế Hòa ThS. Triệu Đình Phương Nhiệm vụ khóa luận đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua Ngày 16 tháng 03 năm 2015 Chủ tịch Hội đồng (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên đã hoàn thành và nộp bản Khóa luận tốt nghiệp cho Hội đồng thi ngày 19/06/2015 Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp (Ký và ghi rõ họ tên) Lê Tuấn Vũ ii LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng TRỌNG ANH” là sự dày công nghiên cứu của mình dưới sự hướng dẫn của thầy giáo ThS. Triệu ĐìnhPhương. Các kết quả trong Khóa luận tốt nghiệp này là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào.Việc tham khảo các nguồn tài liệu (nếu có) đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định. Người cam đoan Chữ ký Lê Tuấn Vũ iii

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2