intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻ nhỏ trong gia đình hỗn hợp dân tộc Mường - Việt ở xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
52
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻ nhỏ trong gia đình hỗn hợp dân tộc Mường - Việt ở xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻ nhỏ trong gia đình hỗn hợp dân tộc Mường Việt ở xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ" thực hiện nghiên cứu với mong muốn góp phần làm rõ hơn những đặc trưng văn hóa, điều kiện kinh tế - xã hội, quan hệ tộc người và khuynh hướng hôn nhân hỗn hợp dân tộc tại địa bàn nghiên cứu. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻ nhỏ trong gia đình hỗn hợp dân tộc Mường - Việt ở xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> CÙ THỊ THU HẰNG<br /> <br /> TẬP QUÁN SINH ĐẺ VÀ CHĂM SÓC TRẺ NHỎ TRONG<br /> GIA ĐÌNH HỖN HỢP DÂN TỘC MƢỜNG - VIỆT<br /> Ở XÃ KIỆT SƠN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ DÂN TỘC HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> CÙ THỊ THU HẰNG<br /> <br /> TẬP QUÁN SINH ĐẺ VÀ CHĂM SÓC TRẺ NHỎ TRONG<br /> GIA ĐÌNH HỖN HỢP DÂN TỘC MƢỜNG - VIỆT<br /> Ở XÃ KIỆT SƠN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> Chuyên ngành: Dân tộc học<br /> Mã số: 60 31 03 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ DÂN TỘC HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS. NGUYỄN VĂN MINH<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả, số<br /> liệu nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố.<br /> Các thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc.<br /> Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thiện luận văn đều đã được cảm ơn.<br /> Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Cù Thị Thu Hằng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Hoàn thành luận văn thạc sĩ với với đề tài: Tập quán sinh đẻ và chăm<br /> sóc trẻ nhỏ trong gia đình hỗn hợp dân tộc Mường - Việt ở xã Kiệt Sơn, huyện<br /> Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến người<br /> hướng dẫn khoa học là PGS.TS Nguyễn Văn Minh. Thầy đã gợi mở hướng<br /> nghiên cứu, góp ý cho tôi những vấn đề quan trọng cả về phương pháp và nội<br /> dung nghiên cứu.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Phạm Quang Hoan, TS.<br /> Nguyễn Thị Song Hà đã cho tôi những ý kiến sâu sắc về vấn đề nghiên cứu.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo thuộc Học viện Khoa học<br /> Xã hội, đặc biệt là các thầy cô giáo thuộc Khoa Dân tộc học và Nhân học đã<br /> truyền đạt và trang bị cho tôi những kiến thức bổ ích trong suốt quá trình học<br /> tập tại Học viện Khoa học Xã hội.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn UBND xã Kiệt Sơn và các gia đình dân tộc<br /> Mường, dân tộc Kinh xã Kiệt Sơn đã tạo điều kiện để tôi thu thập tài liệu<br /> trong suốt quá trình điền dã.<br /> Trân trọng cảm ơn UBND huyện Tân Sơn, Văn phòng HĐND và<br /> UBND huyện Tân Sơn - nơi tôi công tác đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi<br /> học tập, hoàn thành khóa học và bản luận văn này.<br /> Học viên<br /> <br /> Cù Thị Thu Hằng<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> 01<br /> <br /> GS<br /> <br /> Giáo sư<br /> <br /> 03<br /> <br /> CT<br /> <br /> Chỉ thị<br /> <br /> 04<br /> <br /> CP<br /> <br /> Chính phủ<br /> <br /> 05<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> <br /> 06<br /> <br /> KHHGĐ<br /> <br /> Kế hoạch hóa gia đình<br /> <br /> 07<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> 08<br /> <br /> NĐ<br /> <br /> Nghị định<br /> <br /> 09<br /> <br /> QH13<br /> <br /> Quốc hội Khóa 13<br /> <br /> 10<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> 11<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> 12<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> 13<br /> <br /> TW<br /> <br /> Trung ương<br /> <br /> 14<br /> <br /> tr<br /> <br /> Trang<br /> <br /> 15<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2