intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học theo chuyên đề cấp Trung học phổ thông ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
17
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học theo chuyên đề cấp Trung học phổ thông ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận dựa trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về công tác quản lý hoạt động dạy học theo chuyên đề ở Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo chuyên đề, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động dạy học theo chuyên đề của Trung tâm GDNN - GDTX.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học theo chuyên đề cấp Trung học phổ thông ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> ĐỖ TRỌNG CỬ<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ<br /> CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG TÂM<br /> GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN<br /> HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> ĐỖ TRỌNG CỬ<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ<br /> CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG TÂM<br /> GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN<br /> HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Đức Ngọc<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi luôn nhận<br /> được sự động viên, khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình của các cấp<br /> lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp và gia đình.<br /> Với tình cảm chân thành, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:<br /> Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, các thầy giáo,<br /> cô giáo tham gia giảng dạy, cung cấp những kiến thức giúp tôi trong quá<br /> trình học tập và nghiên cứu.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Lê Đức Ngọc người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ, góp ý để tôi<br /> có thể hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, các đồng chí cán bộ, giáo<br /> viên, nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thanh Thủy, cùng với người<br /> thân và các bạn đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, số liệu,<br /> tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ và gánh vác công việc cho tôi trong quá<br /> trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành bản luận văn.<br /> Với thời gian nghiên cứu còn hạn chế, phạm vi nghiên cứu còn hẹp,<br /> thực tiễn công tác lại vô cùng sinh động, chắc chắn luận văn không thể tránh<br /> được những thiếu sót và hạn chế. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng<br /> góp quý báu của các thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 9 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Đỗ Trọng Cử<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> BTTHPT:<br /> CĐĐH:<br /> <br /> Bổ túc trung học phổ thông<br /> Cao đẳng, đại học<br /> <br /> CNH:<br /> <br /> Công nghiệp hóa<br /> <br /> CNTT:<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> CSVC:<br /> <br /> Cơ sở vật chất<br /> <br /> GD & ĐT:<br /> <br /> Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> GDCN:<br /> <br /> Giáo dục chuyên nghiệp<br /> <br /> GDCQ:<br /> <br /> Giáo dục chính quy<br /> <br /> GDKCQ:<br /> <br /> Giáo dục không chính quy<br /> <br /> GDTX:<br /> <br /> Giáo dục thường xuyên<br /> <br /> GV:<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HĐDH:<br /> <br /> Hoạt động dạy học<br /> <br /> HĐH:<br /> <br /> Hiện đại hóa<br /> <br /> HS:<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> HTSĐ:<br /> <br /> Học tập suốt đời<br /> <br /> KT-XH:<br /> <br /> Kinh tế - xã hội<br /> <br /> PTCS:<br /> <br /> Phổ thông cơ sở<br /> <br /> QL HĐDH:<br /> <br /> Quản lý hoạt động dạy học<br /> <br /> SGK:<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> TDTT:<br /> <br /> Thể dục thể thao<br /> <br /> THCS:<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> THPT:<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> TT GDNN - GDTX:<br /> <br /> Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục<br /> thường xuyên<br /> <br /> TW:<br /> <br /> Trung ương<br /> <br /> UBND:<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XHHT:<br /> <br /> Xã hội học tập<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ......................................................................................................... i<br /> Danh mục các từ viết tắt.................................................................................... ii<br /> Danh mục các bảng .......................................................................................... vi<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY<br /> HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG<br /> TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN..............6<br /> 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ............................................................ 6<br /> 1.1.1. Lược sử về giáo dục thường xuyên .................................................... 6<br /> 1.1.2. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục thường xuyên ...... 7<br /> 1.1.3. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục<br /> thường xuyên ............................................................................................... 8<br /> 1.1.4. Nghiên cứu về biện pháp quản lý hoạt động dạy học tại các<br /> trung tâm Giáo dục thường xuyên (các đề tài tham khảo)........................ 11<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................ 12<br /> 1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục ............................................................... 12<br /> 1.2.2. Quản lý hoạt động dạy học.............................................................. 12<br /> 1.2.3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ............................................. 13<br /> 1.3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thƣờng xuyên............. 13<br /> 1.3.1. Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên .... 13<br /> 1.3.2. Quyền hạn của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục<br /> thường xuyên ............................................................................................. 15<br /> 1.3.3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục<br /> thường xuyên ............................................................................................. 15<br /> 1.3.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề<br /> nghiệp - Giáo dục thường xuyên ............................................................... 16<br /> 1.3.5. Hoạt động dạy học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo<br /> dục thường xuyên....................................................................................... 17<br /> 1.3.6. Chương trình giáo dục thường xuyên.............................................. 20<br /> 1.3.7. Hình thức học tập và kiểm tra đánh giá, xếp loại kết quả học tập<br /> của học viên GDTX ................................................................................... 20<br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản