intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp ở công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex

Chia sẻ: Trang Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
39
lượt xem
11
download

Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp ở công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài là: Nhằm giúp doanh nghiệp hoàn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp, hiểu rõ hơn về Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản pháp lý liên quan để tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn, gây lãng phí về thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong công tác đấu thầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp ở công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex

Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................1 <br /> Danh mục các hình vẽ .............................................................................................4 <br /> MỞ ĐẦU...................................................................................................................5 <br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài....................................................................................5 <br /> 2. Mục đích của Đề tài ...........................................................................................5 <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................5 <br /> 4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .....................................................6 <br /> CHƯƠNG 1..............................................................................................................7 <br /> MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU VÀ XÂY DỰNG CHIẾN<br /> LƯỢC ĐẤU THẦU XÂY LẮP ..............................................................................7 <br /> 1.1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU XÂY LẮP........7 <br /> 1.1.1. Mục đích nghiên cứu công tác đấu thầu xây lắp .......................................7 <br /> 1.1.2. Trình tự và nội dung của công tác đấu thầu .............................................8 <br /> 1.2. HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN<br /> TỚI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY LẮP .....................................................11 <br /> 1.2.1. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu .............................................................................11 <br /> 1.2.2. Chuẩn bị nội dung về kỹ thuật ..................................................................11 <br /> 1.2.3. Chuẩn bị nội dung về tài chính.................................................................13 <br /> 1.2.4. Chuẩn bị nội dung về pháp lý ...................................................................17 <br /> 1.2.5. Nộp hồ sơ dự thầu......................................................................................17 <br /> 1.2.6. Hoàn thiện và kí kết hợp đồng ..................................................................18 <br /> 1.3. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG XÂY LẮP Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN<br /> 2005 – 2010 ...........................................................................................................18 <br /> 1.4. KHÁI NIỆM, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG CÁC BƯỚC XÂY DỰNG<br /> CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU CHO DOANH NGHIỆP ....................................19 <br /> 1.4.1. Khái niệm, yêu cầu chiến lược đấu thầu xây lắp .....................................19 <br /> 1.4.2. Nội dung các bước xây dựng chiến lược:.................................................20 <br /> 1.4.3. Sứ mạng, mục tiêu và chiến lược hiện tại ...............................................20 <br /> 1.4.4. Phân tích các yếu tố bên trong..................................................................21 <br /> 1.4.5. Phân tích môi trường ngành theo Michael Porter...................................24 <br /> CHƯƠNG 2............................................................................................................29 <br /> PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU CỦA ...............................................29 <br /> Học viên : Vũ Tiến Vượng<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Thế Hoà<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> 2<br /> <br /> CÔNG TY VINACONEX E&C...........................................................................29 <br /> 2.1. GIỚI THIỆU VỀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ...........29 <br /> 2.1.1. Một số thông tin cơ bản về công ty. ..........................................................29 <br /> 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ..........................................................29 <br /> 2.1.3. Lĩnh vực và nghành nghề kinh doanh ....................................................29 <br /> 2.1.4. Thông tin về cấu trúc công ty....................................................................30 <br /> 2.1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý ................................................................................30 <br /> 2.2. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG KINH DOANH CỦA<br /> CÔNG TY.............................................................................................................37 <br /> 2.2.1. Thuận lợi ....................................................................................................37 <br /> 2.2.2. Khó khăn ....................................................................................................38 <br /> 2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU CỦA<br /> CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA ............................................................39 <br /> 2.3.1. Thời cơ - Thách thức .................................................................................39 <br /> 2.3.2. Những kết quả đạt được của công ty trong đấu thầu xây lắp .................40 <br /> 2.4. PHÂN TÍCH MỐI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. .............41 <br /> 2.4.1. Phân tích môi trường vĩ mô của công ty...................................................41 <br /> 2.4.2. Phân tích các yếu tố trong môi trường công ty. .......................................43 <br /> 2.5. NHỮNG TỒN TẠI CƠ BẢN TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN<br /> LƯỢC ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA CÔNG TY .............................................49 <br /> 2.5.1. Những tồn tại cơ bản.................................................................................49 <br /> 2.5.2. Nguyên nhân..............................................................................................49 <br /> CHƯƠNG 3............................................................................................................52 <br /> HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY<br /> VINACONEX E&C ..............................................................................................52 <br /> 3.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬT LIỆU XÂY LẮP<br /> THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.................................................................52 <br /> 3.2. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU TRONG NHỮNG NĂM MỚI CỦA CÔNG<br /> TY..........................................................................................................................56 <br /> 3.2.1. Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty........................................56 <br /> 3.2.2. Định hướng trong công tác đấu thầu của Công ty ..................................58 <br /> 3.3. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CỦA CÔNG<br /> TY BẰNG MA TRẬN EFE ................................................................................60 <br /> Học viên : Vũ Tiến Vượng<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Thế Hoà<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.3.1. Cách thức xây dựng ma trận EFE............................................................60 <br /> 3.3.2. Phân tích các yếu tố bên ngoài ................................................................62 <br /> 3.4. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CỦA CÔNG TY<br /> BẰNG MA TRẬN IFE........................................................................................68 <br /> 3.5. HÌNH THÀNH CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU XÂY LẮP ĐỂ<br /> LỰA CHỌN .........................................................................................................71 <br /> 3.5.1. Chiến lược kết hợp về phía trước..............................................................71 <br /> 3.5.2. Chiến lược kết hợp về phía sau .................................................................71 <br /> 3.5.3. Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng thâm nhập thị trường....71 <br /> 3.5.4. Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng phát triển thị trường......72 <br /> 3.5.5. Chiến lược đa dạng hoạt động đồng tâm..................................................72 <br /> 3.6. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC .......................................................................73 <br /> 3.7. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC ...................................74 <br /> 3.7.1. Tăng cường Marketing..............................................................................74 <br /> 3.7.2. Phân loại tìm kiếm thị trường ...................................................................74 <br /> 3.7.3. Hoàn thiện công tác thu thập và xử lý thông tin......................................75 <br /> 3.7.4. Công tác dự báo thị trường .......................................................................77 <br /> 3.7.5. Nâng cao năng lực lập hồ sơ dự thầu.......................................................77 <br /> 3.7.6. Thực hiện chuyên môn hóa công tác lập hồ sơ dự thầu..........................77 <br /> 3.7.7. Hoàn thiện công tác xác định giá bỏ thầu................................................79 <br /> 3.7.8. Nâng cao năng lực thực hiện thầu ...........................................................80 <br /> 3.7.9. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị ............................................................80 <br /> 3.7.10. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình.............................83 <br /> 3.8. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỚI TỔNG CÔNG TY VINACONEX VÀ CÁC<br /> CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY<br /> LẮP .......................................................................................................................85 <br /> 3.8.1. Đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam .....................85 <br /> 3.8.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước ....................................................86 <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...............................................................................87 <br /> I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC............................................................87 <br /> II. NHỮNG TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN VĂN ...87 <br /> III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .........88 <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................89 <br /> Học viên : Vũ Tiến Vượng<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Thế Hoà<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> 4<br /> <br /> Danh mục các hình vẽ<br /> Trang<br /> Hình 2.1.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty<br /> <br /> 29<br /> <br /> Hình 3.1.1. Ngôi nhà sử dụng kính tiết kiệm năng lượng<br /> <br /> 52<br /> <br /> Hình 3.3.1. Biểu đồ chỉ số GDP, lạm phát qua các năm<br /> <br /> 61<br /> <br /> Hình 3.3.2. Biểu đồ tốc độ tăng trưởng tín dụng<br /> <br /> 63<br /> <br /> Hình 3.3.3. Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa<br /> <br /> 64<br /> <br /> Hình 3.3.4. Biểu đồ cơ cấu dân số theo khu vực<br /> <br /> 66<br /> <br /> Danh mục các bảng biểu<br /> Bảng 1.2.1: Máy móc huy động cho thi công<br /> <br /> 12<br /> <br /> Bảng 1.2.2. Bảng phân chia nhóm lương<br /> <br /> 15<br /> <br /> Bảng 1.2.3. Đơn giá chi tiết công trình<br /> <br /> 16<br /> <br /> Bảng 1.2.4. Bảng giá dự thầu công trình<br /> <br /> 17<br /> <br /> Bảng 2.4.2.4. Kết cấu lao động biến đổi qua các năm<br /> <br /> 44<br /> <br /> Bảng 3.2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu được xây dựng năm 2009<br /> <br /> 56<br /> <br /> Bảng 3.3.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài Công ty<br /> <br /> 60<br /> <br /> Bảng 3.4.1. Ma trận đánh giá nội bộ Công ty<br /> <br /> 68<br /> <br /> Học viên : Vũ Tiến Vượng<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Thế Hoà<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> 5<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VINACONEX được<br /> Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng và Vinaconex thành lập<br /> ngày 16/05/2007. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là lĩnh vực xây<br /> lắp trong đó đấu thầu là một công tác then chốt để tìm kiếm công việc đầu<br /> vào. Kể từ khi thành lập, công tác đấu thầu của Công ty chủ yếu dựa trên kế<br /> hoạch kinh doanh hàng năm hoặc ứng biến theo tình huống cụ thể, mà ít có<br /> chiến lược dài hạn. Vì vậy doanh nghiệp phát triển không ổng định, không<br /> bền vững và luôn đối mặt với những khó khăn về vốn, về việc làm, về thị<br /> trường… .<br /> Hoàn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp trên cơ sở nghiên cứu, phân<br /> tích Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản pháp lý có liên quan;<br /> nghiên cứu, phân tích môi trường xây dựng tại Việt Nam là nhu cầu cấp bách<br /> đối với doanh nghiệp, vì vậy tác chọn đề tài “Hoàn thiện chiến lược đấu<br /> thầu xây lắp ở công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex”.<br /> 2. Mục đích của Đề tài<br /> Nhằm giúp doanh nghiệp hoàn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp, hiểu<br /> rõ hơn về Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản pháp lý liên quan để<br /> tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn, gây lãng phí về thời gian và tiền bạc<br /> của doanh nghiệp đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong<br /> công tác đấu thầu;<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Nghiên cứu nội bộ Công ty Vinaconex E&C trong lĩnh vực xây lắp<br /> đặc biệt là công tác đấu thầu; Nghiên cứu các nhân tố thuộc môi trường<br /> ngành, môi trường trong nước và ngoài nước có ảnh hưởng đến Công ty.<br /> <br /> Học viên : Vũ Tiến Vượng<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Thế Hoà<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản