intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:156

0
56
lượt xem
13
download

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đưa ra các biện pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Nhà trường giai đoạn 2016-2020. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ THỊ THƠ<br /> <br /> HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC<br /> TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> HÀ NỘI – 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ THỊ THƠ<br /> <br /> HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC<br /> TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số:<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Vũ Thị Uyên<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................... iv<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................. v<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ......................................................... vii<br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC<br /> TRONG TỔ CHỨC ..................................................................................... 11<br /> 1.1. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc ................................................ 11<br /> 1.2. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc ............................................... 14<br /> 1.2.1. Đối với tổ chức ................................................................................... 14<br /> 1.2.2. Đối với người lao động ....................................................................... 15<br /> 1.3. Nội dung của đánh giá thực hiện công việc trong một tổ chức ............... 17<br /> 1.3.1. Xác định mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc........................... 17<br /> 1.3.2. Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc................................ 18<br /> 1.3.3. Quy trình đánh giá thực hiện công việc .............................................. 20<br /> 1.3.4. Sử dụng kết quả sau đánh giá ............................................................. 27<br /> 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc ........................ 29<br /> 1.4.1. Quan điểm của lãnh đạo ..................................................................... 29<br /> 1.4.2. Trình độ chuyên môn của cán bộ phòng nhân sự ................................ 29<br /> 1.4.3. Trình độ của người đánh giá .............................................................. 29<br /> 1.4.4. Nhận thức và thái độ của cán bộ quản lý và nhân viên đối với công tác<br /> đánh giá ........................................................................................................ 30<br /> 1.4.5. Việc ứng dụng kết quả đánh giá vào các quyết định nhân sự của tổ chức 30<br /> 1.4.6. Các quy định pháp lý của Nhà nước ................................................... 30<br /> 1.4.7. Đặc trưng của lĩnh vực sản xuất kinh doanh ....................................... 30<br /> 1.5. Kinh nghiệm của một số tổ chức trong và ngoài nước về hoạt động đánh<br /> giá thực hiện công việc ................................................................................. 31<br /> <br /> ii<br /> <br /> 1.5.1. Kinh nghiệm của các trường đại học trong nước................................. 31<br /> Kinh nghiệm của Trường Đại học Vinh........................................................ 31<br /> 1.5.2. Kinh nghiệm của một số tổ chức trên thế giới..................................... 34<br /> 1.5.3. Bài học kinh nghiệm cho đánh giá thực hiện công việc tại Trường Cao<br /> đẳng Dược Phú Thọ ..................................................................................... 35<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI<br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ .................................................... 37<br /> 2.1. Khái quát chung về trường Cao đẳng Dược Phú Thọ ............................. 37<br /> 2.1.1. Sự hình thành và phát triển ................................................................. 37<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức .................................................................................... 38<br /> 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ ........................................................................... 39<br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động của nhà trường ...................................................... 40<br /> 2.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ ........ 43<br /> 2.2. Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Trường Cao đẳng Dược Phú<br /> Thọ ............................................................................................................... 48<br /> 2.2.1. Xác định mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc........................... 48<br /> 2.2.2. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc ............................................... 50<br /> 2.2.4. Sử dụng kết quả sau đánh giá ............................................................. 68<br /> 2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc tại<br /> Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.................................................................. 71<br /> 2.3.1. Vai trò của ban giám hiệu nhà trường ................................................. 71<br /> 2.3.2. Vai trò của cán bộ phụ trách hoạt động đánh giá................................. 71<br /> 2.3.3. Vai trò của trưởng các đơn vị, bộ phận ............................................... 72<br /> 2.3.4. Vai trò của cán bộ công nhân viên, giảng viên nhà trường .................. 72<br /> 2.3.5. Đặc trưng của lĩnh vực hoạt động ...................................................... 72<br /> 2.4. Đánh giá chung về đánh giá thực hiện công việc tại trường Cao đẳng<br /> Dược Phú Thọ .............................................................................................. 73<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.4.1. Những ưu điểm đã đạt được................................................................ 73<br /> 2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại .................................................................. 74<br /> 2.4.3. Nguyên nhân ...................................................................................... 75<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG<br /> VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ .................................... 77<br /> 3.1. Phương hướng phát triển của trường và quan điểm về đánh giá thực hiện<br /> công việc trong thời gian tới ......................................................................... 77<br /> 3.1.1. Phương hướng phát triển chung .......................................................... 77<br /> 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ............................. 79<br /> 3.1.3. Quan điểm về đánh giá thực hiện công việc tại trường ....................... 80<br /> 3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Trường<br /> Cao đẳng Dược Phú Thọ .............................................................................. 81<br /> 3.2.1. Hoàn thiện việc xác định mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc .. 81<br /> 3.2.2. Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc .............................. 86<br /> 3.2.3. Hoàn thiện quy trình đánh giá thực hiện công việc ............................. 88<br /> 3.2.4. Hoàn thiện công tác sử dụng kết quả sau đánh giá .............................. 99<br /> KẾT LUẬN................................................................................................ 102<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản