intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tăng cường chống gian lận thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

137
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về thuế GTGT; phân tích thực trạng quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định, một số giải pháp tăng cường chống gian lận thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tăng cường chống gian lận thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> TRỊNH KHÁNH HOÀ<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<br /> ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN<br /> ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> TRỊNH KHÁNH HOÀ<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<br /> ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN<br /> ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. ĐẶNG VŨ TÙNG<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2013<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường đại học BK Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu<br /> do tôi thực hiện, Luận văn được nghiên cứu, tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu<br /> và liên hệ thực tế viết ra, không sao chép của bất kỳ luận văn nào trước đó và<br /> dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đặng Vũ Tùng.<br /> NGƯỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Trịnh Khánh Hoà<br /> <br /> Trịnh Khánh Hoà<br /> <br /> Lớp cao học QTKD 2011<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường đại học BK Hà Nội<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Viện Kinh tế và<br /> Quản lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã trang bị cho tôi những kiến<br /> thức cơ bản, chuyên sâu, kỹ năng nghiên cứu để áp dụng trong thực tế công<br /> tác, hoạt động tại cơ quan.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Đặng Vũ Tùng đã tận tình hướng dẫn và<br /> giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu cho tới khi luận văn được hoàn<br /> thành.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Cục thuế tỉnh Nam Định cùng<br /> các đồng nghiệp trong ngành thuế tỉnh Nam Định và gia đình tôi đã giúp tôi<br /> hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.<br /> <br /> Trịnh Khánh Hoà<br /> <br /> Lớp cao học QTKD 2011<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường đại học BK Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................... 1 <br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG...................... 5 <br /> 1.1. Thuế và quản lý thuế ............................................................................................5 <br /> 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế...........................................................5 <br /> 1.1.2. Các yếu tố cấu thành của một chính sách thuế (Sắc thuế) ................................6 <br /> 1.1.3. Quản lý thuế và hệ thống chính sách thuế hiện hành........................................9 <br /> 1.1.4. Quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ...................................12 <br /> 1.1.5. Hệ thống chính sách thuế, phí, lệ phí hiện hành .............................................13 <br /> 1.2. Thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế giá trị gia tăng .........................................14 <br /> 1.2.1. Khái niệm thuế giá trị gia tăng........................................................................14 <br /> 1.2.2. Đối tượng điều chỉnh.......................................................................................15 <br /> 1.2.3. Căn cứ tính thuế ..............................................................................................16 <br /> 1.2.4. Phương pháp tính thuế ...................................................................................19<br /> 1.2.5. Hoàn thuế .......................................................................................................20 <br /> 1.2.6. Hoá đơn chứng từ...........................................................................................22 <br /> 1.2.7. Nộp thuế .........................................................................................................22 <br /> 1.2.8. Giảm thuế, giãn nộp thuế ...............................................................................23 <br /> 1.2.9. Kiểm tra, thanh tra thuế..................................................................................25 <br /> 1.3. Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT trong nước....................................................27 <br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<br /> ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH<br /> NAM ĐỊNH.............................................................................................................. 31 <br /> 2.1. Tổng quan về tỉnh Nam Định và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Nam<br /> Định...........................................................................................................................31 <br /> 2.1.1. Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Nam Định .........................................................31 <br /> 2.1.2. Lao động và thu nhập trên địa bàn tỉnh...........................................................34 <br /> 2.1.3. Tình hình phát triển doanh nghiệp ngoài quốc doanh.....................................34 <br /> <br /> Trịnh Khánh Hoà<br /> <br /> Lớp cao học QTKD 2011<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2