intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
25
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài trình bày cơ sở phương pháp luận về quản trị nhân sự, phân tích hoạt động quản trị nhân sự của Trường Cao đẳng thương mại & du lịch, các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ------------------------<br /> <br /> NGUYỄN DUY CƯƠNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP<br /> NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ<br /> CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ MAI ANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của<br /> bản thân tôi, các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, được thực hiện trên cơ sở<br /> nghiên cứu lý thuyết, tiếp thu kiến thức khoa học, nghiên cứu khảo sát tình hình<br /> thực tiễn và dưới sự hướng dẫn tận tình của TS.Nguyễn Thị Mai Anh.<br /> Tất cả các số liệu, bảng biểu trong luận văn là kết quả của quá trình<br /> thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích và đánh giá dựa trên cơ sở<br /> kiến thức tôi đã tiếp thu được trong quá trình học tập, không phải là sản phẩm sao<br /> chép của các đề tài nghiên cứu trước đây.<br /> Một lần nữa tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên.<br /> Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Duy Cương<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Duy Cương<br /> <br /> i<br /> <br /> CH QTKD: 2011 - 2013<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành được luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên,<br /> giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể.<br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Thị Mai Anh,<br /> người đã hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của mình.<br /> Xin cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo, người đã đem<br /> lại cho tôi những kiến thức bổ trợ, vô cùng có ích trong khóa học vừa qua.<br /> Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau<br /> đại học, các thầy cô giáo của Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa<br /> Hà Nội đã tận tình giảng dạy tôi trong suốt thời gian tôi theo học tại trường.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, các phòng chức năng Trường Cao<br /> đẳng Thương mại & Du lịch đã cung cấp tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho<br /> tôi trong quá trình làm việc, thu thập số liệu để tôi có thể hoàn thành luận văn.<br /> Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những người đã luôn<br /> bên tôi, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu<br /> của mình.<br /> Thái Nguyên, ngày 20 tháng 06 năm 2013<br /> <br /> Nguyễn Duy Cương<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Duy Cương<br /> <br /> ii<br /> <br /> CH QTKD: 2011 - 2013<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................ ii<br /> MỤC LỤC .................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT............................................................................... vi<br /> DANH MỤC BẢNG .................................................................................... vii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ ........................................................... viii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu .................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................... 2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 2<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................... 3<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu .............................. 3<br /> 6. Kết cấu của luận văn............................................................................... 3<br /> CHƯƠNG 1 ................................................................................................... 4<br /> CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ........................ 4<br /> 1.1 Giới thiệu chung về hoạt động quản trị nhân sự trong một tổ chức ....... 4<br /> 1.1.1 Các khái niệm cơ bản..................................................................... 4<br /> 1.1.2 Vai trò của quản lý nhân sự ........................................................... 6<br /> 1.2. Nội dung của hoạt động quản trị nhân sự trong một tổ chức ................ 8<br /> 1.2.1. Thu hút, bố trí nhân sự .................................................................. 8<br /> 1.2.2. Đào tạo, phát triển nhân sự ......................................................... 10<br /> 1.2.3. Duy trì nguồn nhân sự ................................................................ 11<br /> 1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân sự ........................... 13<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Duy Cương<br /> <br /> iii<br /> <br /> CH QTKD: 2011 - 2013<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 1.3.1 Môi trường vĩ mô ......................................................................... 13<br /> 1.3.2 Môi trường bên trong ................................................................... 18<br /> 1.4 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự.................. 19<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ............................................................................... 21<br /> CHƯƠNG 2 ................................................................................................. 22<br /> PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ................................... 22<br /> CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH..................... 22<br /> 2.1 Giới thiệu về Trường Cao đẳng thương mại & du lịch ........................ 22<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ................................................ 22<br /> 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ .................................................................... 23<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .......... 23<br /> 2.1.4 Kết quả hoạt động của trường giai đoạn 2010 – 2012 .................. 30<br /> 2.1.5 Hiện trạng nhân sự tại Trường Cao đẳng thương mại & du lịch ... 32<br /> 2.2 Phân tích hoạt động quản trị nhân sự tại Trường Cao đẳng thương mại<br /> & du lịch .................................................................................................. 34<br /> 2.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu và phân tích .................................. 34<br /> 2.2.2 Phân tích mẫu .............................................................................. 35<br /> 2.2.3 Phân tích hoạt động tuyển dụng nhân sự trong nhà trường ........... 41<br /> 2.2.3 Hoạt động đào tạo và phát triển ................................................... 49<br /> 2.2.4 Hoạt động đánh giá ...................................................................... 54<br /> 2.2.5 Môi trường làm việc .................................................................... 58<br /> 2.2.6 Hoạt động đãi ngộ........................................................................ 62<br /> 2.2.7 Lòng Trung thành ........................................................................ 68<br /> 2.3 Các nhận xét về công tác quản trị nhân sự của nhà trường .................. 69<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ............................................................................... 74<br /> Học viên: Nguyễn Duy Cương<br /> <br /> iv<br /> <br /> CH QTKD: 2011 - 2013<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản