Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH 1 thành viên 508 - CIENCO 5 giai đoạn 2013–2018

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
6
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH 1 thành viên 508 - CIENCO 5 giai đoạn 2013–2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong ngành xây dựng hiện nay, doanh nghiệp hay tổ chức nào tạo ra được giá trị cho khách hàng tốt nhất sẽ góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp mình, từ đó doanh nghiệp sẽ giữ chân được khách hàng và thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Nghiên cứu sử dụng một số ma trận trong quản trị chiến lược để làm công cụ phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên 508 – Cienco 5.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH 1 thành viên 508 - CIENCO 5 giai đoạn 2013–2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN MINH CHÍNH<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC<br /> KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 508 –<br /> CIENCO 5 GIAI ĐOẠN 2013-2018<br /> <br /> Chuyênngành: QuảntrịKinhdoanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. TRẦN VIỆT HÀ<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của<br /> tôi. Tất cả các nội dung và số liệu trong đề tài do tôi tự tìm hiểu, nghiên cứu và xây<br /> dựng, các số liệu thu thập trung thực. các chiến lược và giải pháp là do tôi rút ra từ<br /> quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động tại Công ty TNHH 1 thành viên<br /> 508 – Cienco 5, thực tiễn thị trường mà bản thân được tiếp xúc.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Minh Chính<br /> <br />  <br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành chương trình cao học và viết luận văn này, tôi đã nhận được<br /> sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại học Bách<br /> Khoa hà Nội.<br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn đến quí thầy cô trường Đại học Bách<br /> Khoa Hà Nội, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình dạy bảo cho tôi suốt thời gian<br /> học tập tại trường.<br /> Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Trần Việt Hà đã dành rất nhiều<br /> thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận văn tốt<br /> nghiệp.<br /> Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Bách<br /> Khoa Hà Nội cùng quí thầy cô trong Viện đào tạo sau đại học đã tạo rất nhiều điều<br /> kiện để tôi học tập và hoàn thành tốt khóa học.<br /> Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn quý anh, chị và ban lãnh đạo Công ty TNHH 1<br /> thành viên 508 đã tạo điều kiện cho tôi điều tra khảo sát để có dữ liệu viết luận văn.<br /> Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình và<br /> năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận<br /> được những đóng góp quý báu của quý thầy cô và các bạn.<br /> Hà Nội, tháng 03 năm 2014<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Minh Chính<br /> <br />  <br /> <br /> 2<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Trong những năm qua đất nước đã có những phát triển vượt bậc, kinh tế tăng<br /> trưởng cao trong nhiều năm. Bên cạnh đó trong bối cảnh hiện nay khi mà xu hướng<br /> quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang ngày càng phát triển, sự khan hiếm các nguồn lực<br /> ngày càng gia tăng, nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng xã hội luôn biến đổi làm cho môi<br /> trường kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng phức tạp và nhiều rủi ro. Đặc<br /> biệt hơn khi Việt Nam gia nhập WTO thì những cơ hội và thách thức mở ra với các<br /> doanh nghiệp là rất nhiều. Chính vì thế chiến lược kinh doanh đóng góp một vai trò<br /> hết sức quan trọng với sự thành bại của các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển,<br /> các doanh nghiệp phải xác định cho mình một chiến lược kinh doanh đúng đắn, nếu<br /> không có chiến lược kinh doanh hoặc có chiến lược kinh doanh sai lầm thì chắc<br /> chắn sẽ nhận được sự thất bại trong sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy các<br /> doanh nghiệp trong tất cả các ngành hiện nay đã hoạch định chiến lược kinh doanh<br /> cho mình, nhưng những chiến lược kinh doanh đó liệu có thể tạo cho doanh nghiệp<br /> lợi thế cạnh tranh và vị thế của mình trên thương trường hay không vẫn còn là một<br /> ẩn số. Để giải quyết bài toán này các doanh nghiệp và các tổ chức phải xem xét nên<br /> đầu tư cái nào để tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa công ty hoặc tổ chức của mình so với<br /> các đối thủ cạnh tranh khác. Cũng như các công ty khác công ty TNHH 1 thành<br /> viên 508 – Cienco 5 cũng đang lâm vào tình trạng tương tự như vậy.<br /> Do đó, để tồn tại và phát triển trong thị trường với nhiều áp lực cạnh tranh như hiện<br /> nay, thì việc định hướng chiến lược kinh doanh và tìm các giải pháp để hệ thống<br /> hóa vừa có thể đủ sức duy trì ưu thế cạnh tranh trên thị trường và mở rộng quy mô<br /> hoạt động trên phạm vi cả nước, cũng như từng bước vươn ra thế giới, cụ thể là các<br /> nước lân cận – đang là một yêu cầu bức thiết đối với công ty TNHH 1 thành viên<br /> 508 – Cienco 5 hiện tại và tương lai.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng trên, tôi đã chọn đề tài: “Phân tích và đề<br /> xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH 1 thành viên<br /> 508 - CIENCO 5 giai đoạn 2013–2018” làm luận văn thạc sĩ của mình. Luận văn<br /> <br />  <br /> <br /> 3<br /> <br /> vận dụng lý thuyết về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược để xây dựng<br /> chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên 508 – Cienco 5.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Trong ngành xây dựng hiện nay, doanh nghiệp hay tổ chức nào tạo ra được<br /> giá trị cho khách hàng tốt nhất sẽ góp phần nâng cao uy tính của doanh nghiệp<br /> mình, từ đó doanh nghiệp sẽ giữ chân được khách hàng và thu hút nhiều khách hàng<br /> tiềm năng hơn. Nghiên cứu sử dụng một số ma trận trong quản trị chiến lược để làm<br /> công cụ phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên<br /> 508 – Cienco 5.<br /> Đề tài đặt ra mục tiêu sau:<br /> ♦<br /> <br /> Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài<br /> <br /> ♦<br /> <br /> Nhận diện SWOT<br /> <br /> ♦<br /> <br /> Xây dựng chiến lược cho công ty TNHH 1 thành viên 508 giai đoạn 2013-<br /> <br /> 2018<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Vận dụng những lý luận và phương pháp luận về chiến lược kinh doanh của<br /> doanh nghiệp, bài luận văn đã đưa ra các luận cứ để xây dựng chiến lược kinh<br /> doanh cho công ty TNHH 1 thành viên 508 – Cienco 5.<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài đi sâu phân tích, đánh giá và đưa ra định hướng xây<br /> dựng chiến lược kinh doanh dựa trên những lý luận chung về xây dựng chiến lược<br /> kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Dựa vào những số liệu cụ thể về tình hình sản xuất kinh<br /> doanh của công ty TNHH 1 thành viên 508 – cienco 5.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Đề tài nghiên cứu dựa vào phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với lý<br /> thuyết về quản trị chiến lược để đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh và chiến lược của công ty TNHH 1 thành viên 508 – Cienco 5.<br /> <br />  <br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản