intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột nhằm phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho HS trong dạy học phần "Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật" Sinh học 11, Trung học phổ thông

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
33
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột nhằm phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho HS trong dạy học phần "Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật" Sinh học 11, Trung học phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận nhằm xác định được quy trình thiết kế và vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học Sinh học 11 nhằm phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột nhằm phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho HS trong dạy học phần "Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật" Sinh học 11, Trung học phổ thông

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HÀ PHƢƠNG<br /> <br /> VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT NHẰM PHÁT<br /> TRIỂN KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH<br /> TRONG DẠY HỌC PHẦN “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG<br /> LƢỢNG Ở THỰC VẬT ” SINH HỌC 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HÀ PHƢƠNG<br /> <br /> VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT NHẰM PHÁT<br /> TRIỂN KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH<br /> TRONG DẠY HỌC PHẦN “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG<br /> LƢỢNG Ở THỰC VẬT ” SINH HỌC 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC<br /> (BỘ MÔN SINH HỌC)<br /> Mã số: 60 14 01 11<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Phƣợng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và thành kính tới Cô TS.Lê Thị Phượng<br /> đã chỉ bảo, hướng dẫn và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn các Thầy, các Cô giáo trong khoa Sau Đại học,<br /> trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng toàn thể các Thầy Cô<br /> giáo đã tham gia giảng dạy, giúp đỡ tôi trưởng thành trong thời gian tôi học tập tại<br /> trường, đã tạo điều kiện và đóng góp ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu, các Thầy, Cô giáo<br /> giảng dạy bộ môn Sinh học tại trường phổ thông liên cấp Vinschool – Quận Hai Bà<br /> Trưng - Thành phố Hà Nội đã nhiệt tình tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong suốt thời<br /> gian thực nghiệm sư phạm.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình tôi<br /> đã luôn tạo điều kiện, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và thực<br /> hiện đề tài.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Hà Phương<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BTNB<br /> <br /> Bàn tay nặn bột<br /> <br /> ĐHQG<br /> <br /> Đại học Quốc gia<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> KT<br /> <br /> Kiểm tra<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phƣơng pháp dạy học<br /> <br /> SGK<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> SGV<br /> <br /> Sách giáo viên<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> TN<br /> <br /> Thực nghiệm<br /> <br /> ĐC<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> TG<br /> <br /> Thời gian<br /> <br /> ND<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> GT<br /> <br /> Giả thuyết<br /> <br /> P.Á<br /> <br /> Phƣơng án<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn .. ................................................................................................................i<br /> Danh mục các chữ viết tắt . ........................................................................................ii<br /> Mục lục .. ...................................................................................................................iii<br /> Danh mục các bảng .. ..................................................................................................v<br /> Danh mục các hình .. ..................................................................................................vi<br /> MỞ ĐẦU . ................................................................................................................. 1<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ... ....................6<br /> 1.1. Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứ....................................................................... 5<br /> 1.1.1. . Nghiên cứu khoa học<br /> <br /> …....................................................................... 5<br /> <br /> 1.1.2. Học tập …………………………………………………………………… 10<br /> 1.1.3. Quan hệ giữa học tập và nghiên cứu ………………………………………13<br /> 1.1.4. Một số kĩ năng nghiên cứu khoa học cần có ở HS .........................................13<br /> 1.1.5. Phƣơng pháp bàn tay nặn bột ...…………………………………………….. 16<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu ...……………………………………… 30<br /> 1.2.1. Phƣơng pháp xác định thực trạng dạy học theo Phƣơng pháp bàn tay nặn bột<br /> nhằm phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho HS hiện này ở trƣờng THPT<br /> Vinschool khối 11 ………………………………………………………………. 30<br /> 1.2.2. Nội dung xác định thực trạng …………………………………………….. 30<br /> 1.2.3. Kết quả<br /> <br /> ……………………………………………………………………31<br /> <br /> Tiểu kết chƣơng 1 .... ..............................................................................................38<br /> CHƢƠNG 2. VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT NHẰM<br /> PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ……………………. 39<br /> 2.1. Phân tích những tiềm năng phát triển kĩ năng nghiên cứu qua dạy học phần<br /> Chuyển hóa vật chất và năng lƣợng ở thực vật, Sinh học 11THPT ……….……..39<br /> 2.1.1. Chuẩ n kiến thức, kĩ năng phần Chuyển hóa vật chất và năng lƣợng ở thực vật,<br /> sinh học 11 THPT ………………………………………………………………. 39<br /> 2.1.2. Một số nội dung trong phần chuyển hóa vật chất và năng lƣợng ở thực vật,<br /> Sinh học 11, THPT có thể thiết kế dạy học theo phƣơng pháp bàn tay nặn bột ….48<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản