intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ: Tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty TNHH xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

99
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nôi dung luận văn Thạc sĩ kế toán nhằm hệ thông lý luận về tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam, đưa ra thực trạng về tổ chức công tác kế toán từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty TNHH xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> ---------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU HIỀN<br /> <br /> TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHỤC VỤ QUẢN<br /> TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU<br /> KHOÁNG SẢN VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> ---------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU HIỀN<br /> <br /> TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHỤC VỤ QUẢN<br /> TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU<br /> KHOÁNG SẢN VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Kế toán<br /> Mã ngành: 60340301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Phú Giang<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn<br /> chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hiền<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo trường Đại học Lao<br /> động - Xã hội, tập thể lãnh đạo và các thầy cô giáo của Khoa Sau đại học và<br /> Khoa Kế toán của trường. Tác giả đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô<br /> giáo PGS.TS.Nguyễn Phú Giang đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo và động viên<br /> tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn.<br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân<br /> viên của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam đã giúp tác<br /> giả trả lời các phiếu điều tra, cung cấp các thông tin hữu ích giúp tác giả hoàn<br /> thành luận văn.<br /> Tác giả xin cảm ơn bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã động viên, chia<br /> sẻ với tác giả trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hiền<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................... vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ .................................................................................. vii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU........................................................................ viii<br /> CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU........................... 1<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài ................................................................................... 1<br /> 1.2. Tổng quan nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán. ............................ 2<br /> 1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu............................................................. 5<br /> 1.4. Câu hỏi nghiên cứu................................................................................ 6<br /> 1.5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu............................................................. 6<br /> 1.6. Phương pháp nghiên cứu. ..................................................................... 6<br /> 1.6.1. Dữ liệu nghiên cứu. .............................................................................. 6<br /> 1.6.2. Phương pháp thu thập dữ liệu. .............................................................. 7<br /> 1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.............................................. 8<br /> 1.8. Kết cấu của luận văn ............................................................................. 8<br /> CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC<br /> KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP ...................................................... 9<br /> 2.1. Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong doanh<br /> nghiệp…………………................................................................................. 9<br /> 2.1.1. Các khái niệm....................................................................................... 9<br /> 2.1.2. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. ................. 11<br /> 2.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. ................... 12<br /> 2.2.1 Nguyên tắc cơ bản và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán trong doanh<br /> nghiệp. ......................................................................................................... 12<br /> 2.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp ...................................... 15<br /> 2.2.3. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp...................... 19<br /> 2.2.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. ................................................. 19<br /> 2.2.3.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán .................................................. 22<br /> 2.2.3.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán ............................................................. 23<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2