intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với đạo đức thanh niên ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
69
lượt xem
30
download

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với đạo đức thanh niên ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức Phật giáo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đạo đức cho thanh niên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Triết học: Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với đạo đức thanh niên ở Việt Nam hiện nay

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> HOÀNG THỊ QUYÊN<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO<br /> ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN<br /> Ở VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> HOÀNG THỊ QUYÊN<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO<br /> ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN<br /> Ở VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> Chuyên ngành: Triết học<br /> Mã số : 60220301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS. TS. ĐẶNG THỊ LAN<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học của riêng<br /> bản thân tôi, tôi tự nghiên cứu, tự tìm hiểu và hoàn thiện luận văn trong đó có sự kế<br /> thừa kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước với những trích dẫn vá sử dụng<br /> trong giới hạn cho phép.<br /> Luận văn này chưa được công bố trên các phương tiện thông tin, cũng không<br /> trùng với bất cứ luận văn nào tại thời điểm hiện tại.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Hoàng Thị Quyên<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời cảm ơn đầu tiên và sâu sắc của tôi xin được dành gửi tới PGS.TS Đặng<br /> Thị Lan - người đã quan tâm và tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận<br /> văn, giúp tôi có thêm nhiều kiến thức về vấn đề ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối<br /> với thanh niên hiện nay cũng như giúp tôi rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Triết học, Học viện Khoa<br /> học Xã hội Việt Nam đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, dành nhiều công sức<br /> giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn<br /> thành luận văn.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người thân trong gia đình và bạn bè đã luôn<br /> quan tâm, động viên, giúp đỡ tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và nghiên<br /> cứu trong suốt thời gian qua.<br /> Mặc dù đã cố gắng rất nhiều trong quá trình thực hiện đề tài, song không thể tránh<br /> khỏi những sai sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự cảm thông và đóng góp ý<br /> kiến của quý các thầy, cô giáo, các bạn đồng nghiệp và những người quan tâm đến<br /> những vấn đề được trình bày trong luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Hoàng Thị Quyên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> Chương 1. ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VÀ SỰ DU NHẬP CỦA PHẬT GIÁO<br /> VÀO VIỆT NAM.....................................................................................................10<br /> 1.1. Một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo .................................................10<br /> 1.2. Sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam ...........................................................36<br /> Chương 2. NHỮNG ẢNH HƯỞNG CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO<br /> ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY ..........................43<br /> 2.1. Khái quát thực trạng đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay ............................43<br /> 2.2. Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến việc định hướng giá trị đạo đức cho<br /> thanh niên ..................................................................................................................45<br /> 2.3. Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo với việc hình thành niềm tin, lý tưởng, tình<br /> cảm đạo đức cho thanh niên .....................................................................................48<br /> 2.4. Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo với việc điều chỉnh hành vi đạo đức của<br /> thanh niên ..................................................................................................................54<br /> 2.5. Một số khuyến nghị nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế<br /> những ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức phật giáo đối với đạo đức thanh niên<br /> hiện nay ........................................................................................................ 65<br /> KẾT LUẬN ..............................................................................................................73<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................75<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản