intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Thực trạng, hệ thống biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tự học môn Giáo dục học của sinh viên Cao đẳng Sư phạm An Giang

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
35
lượt xem
15
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Thực trạng, hệ thống biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tự học môn Giáo dục học của sinh viên Cao đẳng Sư phạm An Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo của nhà trường nói chung, hoạt động học tập, đặc biệt là hoạt động tự học môn Giáo dục học nói riêng cho người sinh viên của trường Cao đẳng sư phạm An Giang. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Thực trạng, hệ thống biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tự học môn Giáo dục học của sinh viên Cao đẳng Sư phạm An Giang

Tôi xin chân thành cảm ơn:<br /> -Các thầy cô trong khoa Tâm lý- Giáo dục trường ĐHSP Hà Nội.<br /> -Cô Hà Thị Đức, phó tiến sĩ khoa học giáo dục.<br /> -Một số giáo viên và sinh viên khoa Tư nhiên, khoa Xã hội trường CĐSP An<br /> Giang.<br /> -Đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành luận án này.<br /> <br /> Đỗ Công Tuất<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................ 4<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> Mở đầu ................................................................................................................. 8<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .................................................................................................... 8<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. .......................................................... 10<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.1. Khách thể nghiên cứu .............................................................................................. 10<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................... 10<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC. ........................................................................................... 11<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 4.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ............................................................................................ 11<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 5.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................................... 11<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 5.1 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn .................................................................... 11<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 5.2 các phương pháp nghiên cứu lý thuyết ..................................................................... 13<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH<br /> T<br /> 0<br /> <br /> VIÊN ................................................................................................................... 15<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ ...................................................................................................... 15<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1.1 Các tác giả nước ngoài bàn về vấn đề tự học : ...................................................... 15<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1.2. Các nhà giáo dục học Việt Nam bàn về hoạt động tự học của người học sinh nói<br /> T<br /> 0<br /> <br /> chung, người sinh viên nói riêng .................................................................................... 16<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ TUỔI SINH VIÊN : ................................................................ 19<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3. TỰ HỌC - MỘT HÌNH THỨC HỌC TẬP KHÔNG THỂ THIẾU CỦA SINH VIÊN<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> ............................................................................................................................................. 23<br /> 1.3.1. Bản chất- ý nghĩa của công tác tự học của sinh viên............................................ 23<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.2 Hoạt động tự học của sinh viên — Đó là hoạt động nhận thức nhằm chiếm lĩnh hệ<br /> T<br /> 0<br /> <br /> thống tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo. ...................................................................... 28<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.2.1 Nghe giảng trên lớp và ghi chép bài .............................................................. 32<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.2.2 Lập kế hoạch và phân phát thời gian tự học .................................................. 34<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.2.3 Đọc sách và tài liệu ........................................................................................ 34<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.4. Hình ảnh đẹp đẽ ........................................................................................................... 36<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.2.4 Thảo luận tổ nhóm ......................................................................................... 37<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ HỌC MÔN GIÁO DỤC<br /> T<br /> 0<br /> <br /> HỌC CỦA SINH VIÊN CAO ĐANG SƯ PHẠM AN GIANG .................... 39<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.1.TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ SINH VIÊN CAO ĐẲNG AN GIANG. ............... 39<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM<br /> T<br /> 0<br /> <br /> AN GIANG ......................................................................................................................... 41<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.1. Các hình thức tự học môn giáo dục học của người sinh viên Cao đẳng sư phạm 42<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.2 Về phương pháp tự học của sinh viên ................................................................... 44<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.3. Nghe giảng và ghi chép trên lớp ........................................................................... 47<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.4 Thời gian dành cho việc tự học bộ môn ................................................................ 49<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM AN GIANG MÔN<br /> T<br /> 0<br /> <br /> GIÁO DỤC HỌC ................................................................................................................ 50<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.4. NGUYÊN NHÂN ẢNH-HƯỞNG TỚI KẾT QỦA HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC<br /> T<br /> 0<br /> <br /> HỌC CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM AN GIANG ........................................ 52<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.4.1 Nguyên nhân khách quan ...................................................................................... 53<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.4.1.1 Về phương pháp giảng dạy của giáo viên ...................................................... 53<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.4.1.2 Các phương tiện phục vụ cho công tác dạy - học .......................................... 54<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.4.1.3 Nguyên nhân khác ......................................................................................... 55<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan .......................................................................................... 55<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> Chương 3: HỆ THỐNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG<br /> T<br /> 0<br /> <br /> - HIẾU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA SINH<br /> VIÊN ................................................................................................................... 58<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.1. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC<br /> T<br /> 0<br /> <br /> MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA SINH VIÊN ....................................................................... 59<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.1.1 Cải tiến phương pháp giảng dạy của người giáo viên ........................................... 59<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản