intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Á Châu, chi nhánh Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

0
136
lượt xem
54
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Á Châu, chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Á Châu, chi nhánh Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Á Châu, chi nhánh Huế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ĐẬU THỊ HẰNG NGA<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> §¸NH GI¸ Sù HµI LßNG CñA KH¸CH HµNG C¸ NH¢N<br /> VÒ CHÊT L¦îNG DÞCH Vô NG¢N HµNG §IÖN Tö<br /> T¹I NG¢N HµNG ¸ CH¢U, CHI NH¸NH HUÕ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> HUẾ, 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ĐẬU THỊ HẰNG NGA<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> §¸NH GI¸ Sù HµI LßNG CñA KH¸CH HµNG C¸ NH¢N<br /> VÒ CHÊT L¦îNG DÞCH Vô NG¢N HµNG §IÖN Tö<br /> T¹I NG¢N HµNG ¸ CH¢U, CHI NH¸NH HUÕ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Chuyên ngành:QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> Mã số: 60 34 01 02<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN THỊ MINH HÒA<br /> <br /> HUẾ, 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu độc lập của riêng<br /> tôi. Các số liệu thông tin được trích dẫn trong luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng,<br /> trung thực và được phép công bố.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> ĐẬU THỊ HẰNG NGA<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn tới<br /> tất cả các cơ quan vàcá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập<br /> và nghiên cứu hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy, cô giáo và các cán bộ công<br /> chức của Trường Đại học Kinh tế Huế đã giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá<br /> <br /> Ế<br /> <br /> trình học tập và nghiên cứu.<br /> <br /> U<br /> <br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Thị Minh Hòa - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình trong suốt thời gian<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> nghiên cứu luận văn này.<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, các phòng ban của Ngân hàng<br /> <br /> H<br /> <br /> thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Huế đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá<br /> <br /> IN<br /> <br /> trình công tác, nghiên cứu và đóng góp cho tôi những ý kiến quý báu để hoàn thành<br /> luận văn này.<br /> <br /> K<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của gia đình,<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> bạn bè và người thân trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu luận văn này.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> ĐẬU THỊ HẰNG NGA<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên:ĐẬU THỊ HẰNG NGA<br /> Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh, Niên khóa: 2013 - 2015<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ MINH HÒA<br /> Tên đề tài:ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNGCÁ NHÂN<br /> VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠINGÂN HÀNG Á<br /> CHÂU, CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> U<br /> <br /> Ngân hàng Á Châu, chi nhánh Huế là một trong những ngân hàng đầu tiên<br /> <br /> ́H<br /> <br /> triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> nhiên,trên thị trường hiện nay, hầu hết các khách hàng hiện nay chỉ quen với những<br /> giao dịch truyền thống như giao dịch trực tiếp tại ngân hàng hay giao dịch trực tiếp<br /> <br /> H<br /> <br /> tại các máy ATM. Muốn triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử thành công, ACB Huế<br /> <br /> IN<br /> <br /> phải đánh giá được sự hài lòng khách hàng khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Từ đó,<br /> ngân hàng cần biết những nhân tố nào tác động đến sựhài lòng về chất lượng dịch<br /> <br /> K<br /> <br /> vụ ngân hàng điện tử của khách hàng để có biện pháp thúc đẩy hữu ích việc sử dụng<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> dịch vụ. Vì vậy, đề tài:“Đánh giá sự hài lòng của khách hàngcá nhân về chất<br /> <br /> O<br /> <br /> lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tạiNgân hàng Á Châu, chi nhánh Huế”được<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> chọn làm luận văn thạc sỹ.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập số liệu,<br /> phương pháp phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS và EXCEL.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và đóng góp luận văn<br /> Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về dịch vụ ngân hàng điện tử,<br /> chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự hài lòng của khách hàng đối với chất<br /> lượng dịch vụngân hàng điện tử.Đánh giá thực trạng mức độ hài lòng của khách<br /> hàng cá nhân đối với dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Á Châu, chi nhánh<br /> Huế.Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối<br /> với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tạiNgân hàng Á Châu, chi nhánh Huế.<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2