Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:151

105
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài làm sáng tỏ về mặt lý luận, thực tiễn quản lý dự án đầu tư và tiến độ của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; đánh giá thực trạng đầu tư phát triển, công tác quản lý và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước những năm 2009-2012 tại Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng, trung<br /> thực và được phép công bố.<br /> <br /> Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2012<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> i<br /> <br /> PHAN PHÚC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và<br /> cộng tác của nhiều tập thể và cá nhân.<br /> Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng KHCNHTQT-ĐTSĐH, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã tạo mọi điều kiện<br /> thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập cũng như hoàn thành luận văn này.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến Thầy<br /> giáo PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa, người đã trực tiếp hướng dẫn đầy nhiệt tình,<br /> trách nhiệm; đã giúp đỡ, hỗ trợ và động viên tôi trong suốt quá trình nghiên<br /> cứu và hoàn thành luận văn này.<br /> Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi cũng xin<br /> chân thành cảm ơn quý nhà giáo của Đại học Huế, Trường Đại học kinh tế<br /> Huế đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, quý báu để tôi có khả năng nghiên<br /> cứu, hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Trường Đại học Kinh<br /> tế Huế, cán bộ công chức phòng Quản lý khoa học đối ngoại, Ban Đào tạo sau<br /> đại học-Đại học Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch & Đầu tư,<br /> UBND huyện Phú Lộc, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; các<br /> chuyên gia, kỷ sư đang công tác trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, các đơn<br /> vị thi công xây lắp, các đơn vị tư vấn thiết kế đã hỗ trợ tôi trong quá trình khảo<br /> sát, điều tra, thu thập số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu.<br /> Tôi rất biết ơn Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng<br /> Cô đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho tôi về thời gian và nhiều điều kiện<br /> thuận lợi khác. Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đồng nghiệp, bạn bè<br /> trong suốt thời gian qua.<br /> Mặc dù đã có cố gắng nhưng khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót<br /> khi thực hiện luận văn này. Kính mong quý thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng<br /> nghiệp đóng góp ý kiến để luận văn được hoàn thiện hơn./.<br /> Tác giả luận văn<br /> PHAN PHÚC<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Họ và tên học viên: PHAN PHÚC<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.<br /> Mã số: 60 34 05<br /> Niên khóa: 2010- 2012<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HOÀNG HỮU HÒA<br /> Tên đề tài: GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN<br /> CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NGÂN<br /> SÁCH NHÀ NƯỚC KHU KINH TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Việc chậm tiến độ đầu tư của dự án xây dựng làm giảm hiệu quả đầu tư<br /> không những về mặt kinh tế mà còn tác động tiêu cực đến nhiều mặt văn hóa,<br /> xã hội khác. Đây là một vấn đề bức xúc, trăn trở của các cấp ngành từ trung<br /> ương đến địa phương, là yêu cầu cấp thiết đặt ra của toàn xã hội đến người<br /> dân đối với đầu tư phát triển. Vì thế, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng tiến<br /> độ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên phương<br /> diện khoa học và thực tiễn để có những giải pháp hợp lý là rất cần thiết nhằm<br /> nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công<br /> trình hạ tầng thiết yếu, đảm bảo môi trường đầu tư đáp ứng các nhiệm vụ,<br /> mục tiêu xây dựng và phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Xuất phát<br /> từ yêu cầu thực tế đó, tác giả chọn đề tài: “Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực<br /> hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước Khu<br /> kinh tế Chân Mây – Lăng Cô” làm luận văn Thạc sỹ.<br /> 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng<br /> - Phương pháp tiếp cận: duy vật biện chứng và duy vật lịch sử;<br /> - Phương pháp thu thập tài liệu: sách, báo, tạp chí và điều tra phỏng<br /> vấn;<br /> - Phương pháp tổng hợp tài liệu: bằng phần mềm Excel và SPSS 16.0;<br /> - Phương pháp phân tích: thống kê mô tả và toán kinh tế.<br /> 3. Các kết quả nghiên cứu chính và những đóng góp khoa học của<br /> luận văn<br /> - Góp phần làm rõ cơ sở khoa học và hệ thống lý luận về công tác quản<br /> lý các dự án đầu tư xây dựng ;<br /> - Phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử<br /> dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô giai đoạn<br /> 2009-2012;<br /> - Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư<br /> xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn<br /> các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Khu kinh tế Chân Mây –<br /> Lăng Cô.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu<br /> <br /> Nghĩa<br /> <br /> : Đầu tư theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh –<br /> chuyển giao<br /> BT<br /> : Đầu tư theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao<br /> BTO<br /> : Đầu tư theo hợp đồng xây dựng –<br /> chuyển giao – kinh doanh<br /> BQL<br /> : Ban quản lý<br /> ĐT<br /> : Đầu tư<br /> Đvt<br /> : Đơn vị tính<br /> GDP<br /> : Tổng sản phẩm nội địa<br /> GNP<br /> : Tổng sản phẩm quốc dân<br /> FDI<br /> : Đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> GPMB<br /> : Giải phóng mặt bằng<br /> HĐND<br /> : Hội đồng Nhân dân<br /> KCN<br /> : Khu công nghiệp<br /> KKT<br /> : Khu kinh tế<br /> KT-XH<br /> : Kinh tế - xã hội<br /> LHQ<br /> : Liên hiệp quốc<br /> NSNN<br /> : Ngân sách Nhà nước<br /> NXB<br /> : Nhà xuất bản<br /> ODA<br /> : Hỗ trợ phát triển chính thức<br /> PPP<br /> : Hợp tác công tư<br /> QLDA<br /> : Quản lý dự án<br /> SL<br /> : Sản lượng<br /> TMĐT<br /> : Tổng mức đầu tư<br /> TT<br /> : Thứ tự<br /> TTgCP<br /> : Thủ tướng Chính phủ<br /> TVĐT<br /> : Tư vấn đầu tư<br /> XD<br /> : Xây dựng<br /> UBND<br /> : Ủy ban Nhân dân<br /> UNESCO : Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BOT<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1 - Mô hình chu kì dự án của một dự án đầu tư.............................................9<br /> Sơ đồ 1.2 - Chu kỳ của dự án đầu tư.........................................................................12<br /> Sơ đồ 1.3 - Nội dung của dự án đầu tư xây dựng......................................................17<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Bản đồ 2.1 - Đầu mối giao thương quan trọng của Khu kinh tế Chân Mây – Lăng<br /> Cô ...........................................................................................................37<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Bản đồ 2.2 - Hành lang kinh tế Đông Tây ................................................................38<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Bản đồ 2.3- Bản đồ phân bố các khu chức năng trong Khu kinh tế ........................48<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2