intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp nâng cao mức tiêu thụ bia của Công ty TNHH Bia Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
15
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp nâng cao mức tiêu thụ bia của Công ty TNHH Bia Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận văn là góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề VL, GQVL cho TN trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta nói chung và KKT Vũng Áng nói riêng. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp GQVL cho TN tại KKT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp nâng cao mức tiêu thụ bia của Công ty TNHH Bia Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung<br /> thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi thông tin trích dẫn<br /> trong luận văn đều đã được trích rõ nguồn gốc.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> i<br /> <br /> Lê Thị Hồng Phượng<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Với t́ nh cảm chân thành, cho phép tôi được bày tỏ ḷ ng biết<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ơn sâu sắc nhất tới tất cả các thầy cô giáo, các cá nhân và đơn vị<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> tŕ nh học tập và hoàn tất luận văn này.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> đă tạo mọi điều kiện, quan tâm, giúp đỡ cho tôi trong suốt quá<br /> <br /> H<br /> <br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Lại Xuân Thủy đă<br /> <br /> K<br /> <br /> thành luận văn này.<br /> <br /> IN<br /> <br /> tận t́ nh hướng dẫn tôi trong suốt quá tŕ nh nghiên cứu và hoàn<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường đại học kinh<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> tế Huế, Lănh đạo và các thầy cô giáo của pḥ ng KHCN&HTQT,<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> các thầy cô giáo đă giúp đỡ tôi nhiều mặt trong quá tŕ nh học tập,<br /> nghiên cứu và hoàn thiện luận văn.<br /> Tôi cũng xin cảm ơn pḥ ng LĐ, TB-XH huyện Kỳ Anh, BCH<br /> <br /> huyện đoàn Kỳ Anh, ban giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh,<br /> Pḥ ng thống kê huyện Kỳ Anh, Ban quản lư KKT Vũng Áng, Ban<br /> quản lư nhân lực KKT Vũng Áng, UBND các xă Kỳ Liên, Kỳ Long,<br /> <br /> ii<br /> <br /> Kỳ Lợi, Kỳ Trinh…các cá nhân đă nhiệt t́ nh trong quá tŕ nh điều<br /> tra, cung cấp thông tin, số liệu để tôi thực hiện tốt luận văn này.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả người thân<br /> trong gia đ́ nh, bạn bè đă nhiệt t́ nh giúp đỡ và động viên tôi trong<br /> suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Kỳ Anh, tháng 8 năm 2012<br /> <br /> Lê Thị Hồng Phượng<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> O<br /> <br /> Họ và tên học viên: LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG<br /> Niên khóa: 2010 – 2012<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Chuyên ngành: Kinh tế chính trị<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Lại Xuân Thủy<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Tên đề tài: GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TẠI<br /> <br /> KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Giải quyết việc làm cho thanh niên trong sự phát triển của thị trường lao động là<br /> tiền đề quan trọng để sử dụng hiệu quả nguồn lao động góp phần tích cực vào việc tận<br /> dụng lợi thế để phát triển. Thế giới việc làm tạo môi trường để thanh niên tham gia một<br /> cách chủ động vào xã hội, cống hiến tài năng và tầm nhìn cho tương lai. Tuy vậy, trung<br /> bình tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao hơn hai đến ba lần so với nhóm dân số lớn tuổi.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng là cú hích mạnh mẽ tạo đà cho Hà Tĩnh<br /> phát triển, hứa hẹn giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Song đằng sau những biến<br /> đổi tích cực còn nhiều tồn tại trong đó giải quyết việc làm cho thanh niên thu hút sự quan<br /> tâm của địa phương.<br /> Điều đó đặt ra yêu cầu nghiên cứu một cách cơ bản và xây dựng hệ thống chính<br /> sách đồng bộ, có hiệu quả hơn. Để góp phần nhỏ vào yêu cầu đó, em chọn vấn đề “Giải<br /> quyết việc làm cho thanh niên tại Khu kinh tế Vũng Áng huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Để đạt được mục đích nghiên cứu tôi đã sử dụng các phương pháp phân tích và<br /> <br /> U<br /> <br /> tổng hợp; phương pháp điều tra xã hội học; phương pháp phân tổ thống kê; phương<br /> <br /> ́H<br /> <br /> pháp chuyên gia chuyên khảo. Phương pháp thu thập thông tin: số liệu sơ cấp và thứ<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> cấp với các phương pháp: phỏng vấn, dùng bảng hỏi.<br /> <br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn<br /> <br /> H<br /> <br /> - Phân tích thực trạng việc làm và tình hình giải quyết việc làm cho thanh niên tại<br /> <br /> IN<br /> <br /> Khu kinh tế Vũng Áng.<br /> <br /> - Đưa ra góc nhìn nhận, đánh giá của tác giả về thực trạng việc làm, tìm hiểu<br /> <br /> K<br /> <br /> nguyên nhân của những mâu thuẫn, tồn tại của vấn đề việc làm. Từ đó, đưa ra những giải<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> pháp thiết thực, kiến nghị góp phần giải quyết vấn đề việc làm một cách hiệu quả hơn.<br /> <br /> O<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CNH,HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> 02.<br /> <br /> CDCCKT<br /> <br /> Chuyển dịch cơ cấu kinh tế<br /> <br /> 03.<br /> <br /> CDCCLĐ<br /> <br /> Chuyển dịch cơ cấu lao động<br /> <br /> 04.<br /> <br /> CN<br /> <br /> Công nghiệp<br /> <br /> 05.<br /> <br /> CN-TM-DV<br /> <br /> Công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ<br /> <br /> 06.<br /> <br /> CN-TTCN<br /> <br /> Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> 07.<br /> <br /> CMKT<br /> <br /> Chuyên môn kỹ thuật<br /> <br /> 08.<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> Cao đẳng<br /> <br /> 09.<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> 10.<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> 11.<br /> <br /> GQVL<br /> <br /> Giải quyết việc làm<br /> <br /> 12.<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục & đào tạo<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 01.<br /> <br /> iv<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Sản phẩm quốc nội<br /> <br /> 14.<br /> <br /> GPMB<br /> <br /> Giải phóng mặt bằng<br /> <br /> 15.<br /> <br /> KT<br /> <br /> Kinh tế<br /> <br /> 16.<br /> <br /> KKT<br /> <br /> Khu kinh tế<br /> <br /> 17.<br /> <br /> KT-XH<br /> <br /> Kinh tế - xã hội<br /> <br /> 18.<br /> <br /> KHKT<br /> <br /> Khoa học kỹ thuật<br /> <br /> 19.<br /> <br /> LĐ,TB&XH<br /> <br /> Lao động, thương binh & xã hội<br /> <br /> 20.<br /> <br /> LLLĐTN<br /> <br /> Lực lượng lao động thanh niên<br /> <br /> 21.<br /> <br /> N-L-N<br /> <br /> Nông – Lâm- Ngư<br /> <br /> 22.<br /> <br /> NN<br /> <br /> Nông nghiệp<br /> <br /> 23<br /> <br /> NSLĐ<br /> <br /> Năng suất lao động<br /> <br /> 24.<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> 25.<br /> <br /> TN<br /> <br /> Thanh niên<br /> <br /> 26.<br /> <br /> TLSX<br /> <br /> Tư liệu sản xuất<br /> <br /> 27.<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> 28.<br /> <br /> TTGTVL<br /> <br /> Trung tâm giới thiệu việc làm<br /> <br /> 29.<br /> <br /> XH<br /> <br /> Xã hội<br /> <br /> 30.<br /> <br /> XD<br /> <br /> Xây dựng<br /> <br /> 31<br /> <br /> XKLĐ<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 13.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Xuất khẩu lao động<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Tên bảng<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Số hiệu bảng<br /> <br /> Bảng 2.1: Lượng mưa trung bình trên năm......................................................................................39<br /> Bảng 2.2: Tốc độ gió trung bình trong năm.....................................................................................39<br /> Bảng 2.3 Cơ cấu lực lượng lao động thanh niên theo độ tuổi.......................................................46<br /> Bảng 2.5: Trình độ chuyện môn kỹ thuật của thanh niên..............................................................47<br /> Bảng 2.6: Tiến độ giải quyết việc làm cho lao động tại khu kinh tế Vũng Áng.......................49<br /> Bảng 2.7: Tình trạng việc làm của thanh niên..................................................................................50<br /> Bảng 2.8: Những lý do không có việc làm của thanh niên...........................................................51<br /> Bảng 2.9: Tình hình sử dụng tiền đền bù, hỗ trợ (% so cới hộ dân)............................................55<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản