intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty đầu tư xây dựng Cầu đường Thanh Hóa

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:172

62
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty đầu tư xây dựng cầu đường Thanh Hóa, nghiên cứu tìm ra những giải pháp chủ yếu nhằm đề xuất các biện pháp khả thi nâng cao chất lượng NNL của doanh nghiệp trong giai đoạn 2015-2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty đầu tư xây dựng Cầu đường Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, được các<br /> đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công<br /> trình nào khác.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Toản<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực hiện Luận văn này, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản<br /> thân Tôi còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Nhà trường, cơ quan và các cá<br /> nhân. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các tập thể, cá nhân đã tạo<br /> điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn này.<br /> Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế<br /> Huế và Phòng NCKH - HTQT - ĐTSĐH của nhà trường cùng các thầy cô giáo,<br /> <br /> Ế<br /> <br /> những người đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt quá trình học tập.<br /> <br /> U<br /> <br /> Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy<br /> <br /> ́H<br /> <br /> giáo- PGS.TS Nguyễn Văn Phát, người thầy đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn khoa học<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn này<br /> Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty đầu<br /> <br /> H<br /> <br /> tư xây dựng cầu đường Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho Tôi được tham gia khóa học<br /> <br /> IN<br /> <br /> này, cũng xin được cảm ơn đến các phòng ban, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên<br /> <br /> hiện nghiên cứu luận văn<br /> <br /> K<br /> <br /> trong Tổng công ty đã giúp đỡ tôi thu thập thông tin, số liệu trong suốt quá trình thực<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ<br /> <br /> O<br /> <br /> nhiệt tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn này<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn của tôi chắc hẳn không thể tránh<br /> khỏi những sơ suất, thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> giáo cùng toàn thể bạn đọc.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Toản<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên : NGUYỄN NGỌC TOẢN<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : QUẢN TRỊ KINH DOANH Niên khóa: 2013 - 2015<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT<br /> Tên đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI<br /> TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THANH HÓA”<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Trong một môi trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt, các doanh nghiệp Việt<br /> <br /> U<br /> <br /> muốn thành công cần phải chuẩn bị những hành trang cần thiết và vững vàng cho<br /> <br /> ́H<br /> <br /> mình, trong đó xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạt động hiệu quả và<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> năng suất là điều không thể thiếu.<br /> <br /> Xuất phát từ nhận thức trên tôi chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng nguồn<br /> <br /> H<br /> <br /> nhân lực tại Tổng công ty đầu tư xây dựng Cầu đường Thanh Hóa” làm luận văn<br /> <br /> IN<br /> <br /> tốt nghiệp thạc sĩ của mình, nhằm góp phần giải quyết vấn đề nâng cao nguồn lực lao<br /> động trong doanh nghiệp, tạo cơ hội và thúc đẩy sự phát triển của Công ty.<br /> <br /> K<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp<br /> <br /> O<br /> <br /> luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, các phương pháp<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh; phương pháp điều tra phỏng vấn, thu thập số<br /> liệu; phương pháp xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn<br /> Kết quả nghiên cứu thực trạng chất lượng NNL của Công ty cho thấy: Công tác<br /> <br /> nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (NNL) của Công ty còn những hạn chế như: Lao<br /> động quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; Bố trí, sắp xếp và sử dụng NNL<br /> tại Công ty còn bất cập; Công tác đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế; Chưa xây dựng kế<br /> hoạch nâng cao chất lượng NNL. Bên cạnh đó, chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến<br /> công tác nâng cao chất lượng NNL của Công ty. Trên cơ sở đó đề xuất 4 nhóm giải<br /> pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tới<br /> <br /> iii<br /> <br /> CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI<br /> Ngân hàng phát triển Châu Á<br /> <br /> BHTN<br /> <br /> Bảo hiểm thất nghiệp<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm Y tế<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> CBNV<br /> <br /> Cán bộ, nhân viên<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> CP<br /> <br /> Cổ phần<br /> <br /> DNNN<br /> <br /> Doanh nghiệp nhà nước<br /> <br /> DV<br /> <br /> Dịch vụ<br /> <br /> ĐTXD<br /> <br /> Đầu tư xây dựng<br /> <br /> ĐHĐCĐ<br /> <br /> Đại hội đồng cổ đông<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> ISO 9001<br /> <br /> Tiêu chuẩn của ISO về hệ thống quản lý chất lượng<br /> <br /> KTXH<br /> <br /> Kinh tế xã hội<br /> <br /> U<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> QTNS<br /> <br /> Nguồn nhân lực<br /> <br /> O<br /> <br /> NNL<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ADB<br /> <br /> Quản trị nhân sự<br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TC-HC<br /> <br /> Tổ chức hành chính<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> TCT<br /> <br /> Tổng công ty<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> VLXD<br /> <br /> Vật liệu xây dựng<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây Dựng cơ bản<br /> <br /> WB<br /> <br /> Ngân hàng thế giới<br /> <br /> WTO<br /> <br /> Tổ chức Thương mại thế giới<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1: Tiến trình tuyển dụng ..................................................................................16<br /> Sơ đồ 1.2: Tiến trình tuyển chọn...................................................................................17<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức và quản lý của Tổng công ty..............................................36<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2