intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Xây dựng và phát triển thương hiệu Khoai deo Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
30
lượt xem
11
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Xây dựng và phát triển thương hiệu Khoai deo Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu Khoai deo Hải Ninh trong thời gian qua, phân tích những yếu tố ảnh hưởng; tìm điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với Khoai deo Hải Ninh, đề tài nghiên cứu đã đề xuất một số định hướng, giải pháp chủ yếu để xây dựng và phát triển thương hiệu Khoai deo Hải Ninh, từ đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Xây dựng và phát triển thương hiệu Khoai deo Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi tên là Lê Thị Vân Hồng, xin cam đoan: Luận văn “Xây dựng và phát triển<br /> <br /> thương hiệu Khoai deo Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” là<br /> công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các số liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn đều có nguồn gốc rõ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ràng, trung thực và chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> U<br /> <br /> Đồng Hới, ngày 19 tháng 07 năm 2011<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Người cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Lê Thị Vân Hồng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng và chân thành nhất đến<br /> PGS.TS. Nguyễn Văn Phát, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tôi trong<br /> suốt quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, phòng Khoa học<br /> Công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo Sau đại học, các khoa và Bộ môn trường Đại<br /> <br /> Ế<br /> <br /> học Kinh tế - Đại học Huế; xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô giáo đã quan tâm,<br /> <br /> U<br /> <br /> nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tại trường.<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn sở Công thương, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> thôn, UBND huyện Quảng Ninh, UBND xã Hải Ninh, phòng Công Thương huyện<br /> Quảng Ninh và đặc biệt là các xã viên Hợp tác xã Khoai deo Hải Ninh đã tạo điều<br /> <br /> H<br /> <br /> kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thu thập tài liệu.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến Lãnh đạo, cán bộ Ban quản lý Dự án<br /> <br /> K<br /> <br /> Phân cấp Giảm nghèo tỉnh Quảng Bình, nơi tôi đang công tác đã hỗ trợ, chia sẻ,<br /> đảm nhận công việc thay tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ những tình cảm yêu mến nhất đến gia đình,<br /> <br /> O<br /> <br /> những người thân của tôi và bạn bè đã tạo điều kiện, động viên tôi trong suốt quá<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> trình học tập và thực hiện luận văn này.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Đồng Hới, ngày 19 tháng 7 năm 2011<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lê Thị Vân Hồng<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Họ và tên học viên: Lê Thị Vân Hồng<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2009 - 2011<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Văn Phát<br /> Tên đề tài: Xây dựng và phát triển thương hiệu Khoai deo Hải Ninh,<br /> huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Với truyền thống chế biến Khoai deo theo kiểu “cha truyền con nối” người dân<br /> Hải Ninh có những bí quyết chế biến khoai không nơi nào có. Khoai deo Hải Ninh<br /> đã trở thành một trong những đặc sản của Quảng Bình được nhiều người biết đến và<br /> tạo công ăn việc làm cho đa số chị em phụ nữ ở xã Hải Ninh. Với nhu cầu tiêu dùng<br /> ngày càng cao, cơ hội để phát triển Khoai deo Hải Ninh là rất lớn. Tuy nhiên, việc<br /> SXCB Khoai deo ở Hải Ninh còn mang tính phong trào, chưa có quy hoạch; quy<br /> mô sản xuất nhỏ, đơn lẻ theo hộ gia đình; sản xuất theo kiểu thủ công; chưa chú<br /> trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm; bao bì, nhãn mác sản phẩm còn quá đơn giản,<br /> chưa có thương hiệu, lợi nhuận thu được chưa cao. Vì vậy khả năng phát triển sản<br /> xuất, mở rộng thị trường trong và ngoài nước còn hạn chế.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Quá trình thực hiện đề tài đã sử dụng các phương pháp sau: i) Phương pháp<br /> duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, ii) Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, iii)<br /> Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn<br /> - Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu Khoai<br /> deo Hải Ninh, phân tích đánh giá các mặt mạnh - mặt yếu, thấy được cơ hội – nguy<br /> cơ tác động đến sự phát triển thương hiệu để xác định các biện pháp và đưa ra<br /> những chiến lược phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tranh thủ cơ hội và<br /> phòng, chống nguy cơ.<br /> - Đóng góp khoa học quan trọng nhất của luận văn là đã đưa ra được định<br /> hướng mục tiêu, chiến lược dài hạn, đề xuất các giải pháp thực hiện quy trình xây<br /> dựng thương hiệu Khoai deo Hải Ninh, đề xuất chính quyền địa phương tăng cường<br /> các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm.<br /> - Về mặt thực tiễn, luận văn là mô hình mẫu về quy trình xây dựng và phát<br /> triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chế biến. Làm cơ sở để chính quyền các<br /> cấp nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi trong quá trình xây dựng và phát triển thương<br /> hiệu cho các sản phẩm khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BVTV:<br /> <br /> Bảo vệ thực vật<br /> <br /> CSKD:<br /> <br /> Cơ sở kinh doanh<br /> <br /> HTX:<br /> <br /> Hợp tác xã<br /> <br /> KT-XH:<br /> <br /> Kinh tế - Xã hội<br /> <br /> NN-PTNT: Nông nghiệp – Phát triển nông thôn<br /> <br /> Sản xuất, kinh doanh<br /> Tổ hợp tác<br /> <br /> TNHH:<br /> <br /> Trách nhiệm Hữu hạn<br /> <br /> UBND:<br /> <br /> Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> U<br /> <br /> THT:<br /> <br /> ́H<br /> <br /> SX, KD:<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sản xuất chế biến<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> SXCB:<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1: Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp ......................................................15<br /> Sơ đồ 2.1: Chuỗi cung ứng sản phẩm Khoai deo theo đối tượng ................................47<br /> <br /> U<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sơ đồ 2.2: Mối quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng sản phẩm ...............50<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng hộ SXCB Khoai deo Hải Ninh<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> giai đoạn 2006 - 2010 .................................................................................45<br /> Biểu đồ 2.2: Đánh giá của cơ sở SXCB và thương nhân về tầm quan trọng<br /> của các yếu tố trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu<br /> <br /> H<br /> <br /> Khoai deo Hải Ninh....................................................................................58<br /> <br /> IN<br /> <br /> Biểu đồ 2.3: Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng<br /> <br /> K<br /> <br /> Khoai deo Hải Ninh....................................................................................60<br /> Biểu đồ 2.4: Quan niệm về thương hiệu của các hộ SXCB Khoai deo Hải Ninh........62<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Biểu đồ 2.5: Nhận thức của các hộ SXCB Khoai deo Hải Ninh về lợi ích<br /> <br /> O<br /> <br /> của thương hiệu...........................................................................................63<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Biểu đồ 2.6: Nhận thức của cơ sở SX,KD về quy trình đăng ký thương hiệu .............64<br /> Biểu đồ 2.7: Nguồn cung cấp thông tin về đăng ký thương hiệu..................................65<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Biểu đồ 2.8: Tỉ lệ chi phí đầu tư phát triển thương hiệu so với doanh thu ...................67<br /> Biểu đồ 2.9: Thực trạng về mức độ sử dụng các hình thức xúc tiến bán hàng ............70<br /> Biểu đồ 2.10: Đánh giá của các cơ sở SXCB về những khó khăn<br /> trong xây dựng và phát triển thương hiệu Khoai deo Hải Ninh..............77<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản