intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp: Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng bản đồ biến động quỹ đất lúa do tác động của biến đổi khí hậu tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2000-2010

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
75
lượt xem
24
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp: Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng bản đồ biến động quỹ đất lúa do tác động của biến đổi khí hậu tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2000-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thực hiện đánh giá quá trình mất đất lúa và xây dựng bản đồ thay đổi diện tích đất trồng lúa tại các xã Phú An, Phú Mỹ và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do tác động của biến đổi khí hậu giai đoạn 2000 - 2010; đề xuất các biện pháp sử dụng quỹ đất lúa hiện có có hiệu quả và các biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến diện tích đất trồng lúa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp: Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng bản đồ biến động quỹ đất lúa do tác động của biến đổi khí hậu tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2000-2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> PHẠM GIA TÙNG<br /> <br /> ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG<br /> QUỸ ĐẤT LÚA DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> GIAI ĐOẠN 2000 - 2010<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> MÃ SỐ: 60.62.16<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> <br /> TS.GVC HUỲNH VĂN CHƯƠNG<br /> <br /> Huế - 2011<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai và luận<br /> văn tốt nghiệp này; tôi xin trân trọng cảm ơn:<br /> Ban giám hiệu; Phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Nông lâm<br /> Huế; Ban chủ nhiệm Khoa Tài nguyên Đất & MTNN; Bộ môn Công nghệ Quản<br /> lý đất đai đã giúp đỡ và tạo nhiều điều kiện cho tôi được tham gia Khóa học Cao<br /> học Quản lý đất đai K15.<br /> Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.GVC Huỳnh Văn Chương; giáo<br /> viên hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ; chỉ bảo cho tôi trong suốt thời gian<br /> học tập cũng như hoàn thành luận văn tốt nghiệp.<br /> Trân trọng cảm ơn sự hợp tác; giúp đỡ và chia sẻ của các cán bộ Phòng<br /> Tài nguyên môi trường; Phòng Nông nghiệp phát triển Nông thôn huyện Phú<br /> Vang; Cán bộ và nhân dân các xã Phú An, Phú Mỹ và Thị trấn Thuận An trong<br /> thời gian thực địa tại địa phương.<br /> Xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình; đồng nghiệp; bạn bè và những<br /> người thân đã động viên; giúp đỡ tôi trong suốt thơi gian học tập và hoàn thành<br /> luận văn.<br /> Huế, Tháng 8 năm 2011<br /> <br /> Phạm Gia Tùng<br /> <br /> ii<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi; chưa được sử<br /> dụng để bảo vệ bất kỳ một học vị nào.<br /> Các phần tài liệu tham khảo đều được cảm ơn và chỉ rõ nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> Người làm cam đoan<br /> <br /> Phạm Gia Tùng<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU………………………………………………... 01<br /> CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU………………………… 06<br /> 1.1.<br /> <br /> Cơ sở khoa học…………..………………………………<br /> <br /> 06<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Biến đổi khí hậu ………………………………………… 06<br /> <br /> 1.1.1.1.<br /> <br /> Thời tiết - khí hậu………………………………………..<br /> <br /> 06<br /> <br /> 1.1.1.2.<br /> <br /> Khái niệm biến đổi khí hậu ……………………………..<br /> <br /> 07<br /> <br /> 1.1.1.3.<br /> <br /> Thích ứng và giảm thiểu ảnh hưởng biến đổi khí hậu…..<br /> <br /> 07<br /> <br /> 1.1.1.4.<br /> <br /> Nguyên nhân của biến đổi khí hậu..................................... 08<br /> <br /> 1.1.1.5.<br /> <br /> Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu........................................ 11<br /> <br /> 1.1.1.6.<br /> <br /> Các kịch bản biến đổi khí hậu............................................ 13<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Đất lúa và vấn đề An ninh lương thực............................... 15<br /> <br /> 1.1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm đất trồng lúa.....................................................<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.1.2.2.<br /> <br /> Tình hình sử dụng đất lúa..................................................<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.1.2.3.<br /> <br /> Khái niệm an ninh lương thực...........................................<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.1.2.4.<br /> <br /> Vấn đề an ninh lương thực………………………………<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và công nghệ viễn thám 18<br /> (RS)................................................................................<br /> <br /> 1.1.3.1.<br /> <br /> Hệ thống thông tin địa lý (GIS).........................................<br /> <br /> 1.1.3.2.<br /> <br /> Công nghệ viễn thám......................................................... 22<br /> <br /> 1.1.3.3.<br /> <br /> Một số ứng dụng GIS và công nghệ viễn thám tại Việt<br /> Nam.................................................................................... 24<br /> <br /> 1.1.3.4.<br /> <br /> Các phần mềm sử dụng trong nghiên cứu.........................<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Cơ sở thực tiễn của đề tài………………………………..<br /> <br /> 32<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Trên thế giới....................................................................... 32<br /> <br /> 18<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Tại Việt Nam…………………………………………….<br /> <br /> 33<br /> <br /> CHƯƠNG 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu.......................................................... 37<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu………………………………...<br /> <br /> 2.2.1.<br /> <br /> Thu thập số liệu thống kê và thông tin thứ cấp.................. 37<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Phỏng vấn hộ.....................................................................<br /> <br /> 2.2.3.<br /> <br /> Ứng dụng GIS và viễn thám ……………………………. 37<br /> <br /> 2.2.4.<br /> <br /> Phỏng vấn sâu cán bộ chuyên trách................................... 38<br /> <br /> 37<br /> <br /> 37<br /> <br /> CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.............. 40<br /> 3.1.<br /> <br /> Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng sử dụng<br /> quỹ đất lúa……………………………………………….. 40<br /> <br /> 3.1.1.<br /> <br /> Điều kiện tự nhiên của huyện Phú Vang...........................<br /> <br /> 3.1.1.1.<br /> <br /> Vị trí địa lý………………………………………………. 40<br /> <br /> 3.1.1.2.<br /> <br /> Địa hình………………………………………………….. 41<br /> <br /> 3.1.1.3.<br /> <br /> Các nguồn tài nguyên……………………………………<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Điều kiện kinh tế xã hội..................................................... 45<br /> <br /> 3.1.2.1.<br /> <br /> Điều kiện xã hội…………………………………………. 45<br /> <br /> 3.1.2.2.<br /> <br /> Điều kiện kinh tế………………………………………… 47<br /> <br /> 3.1.3.<br /> <br /> Hiện trạng sử dụng đất....................................................... 49<br /> <br /> 3.1.3.1.<br /> <br /> Hiện trạng sử dụng đất của huyện Phú Vang..................... 49<br /> <br /> 3.1.3.2.<br /> <br /> Hiện trạng sử dụng đất của vùng nghiên cứu....................<br /> <br /> 3.1.4.<br /> <br /> Nhận xét chung………………………………………….. 53<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Tình hình sử dụng đất lúa và sản xuất lúa tại vùng<br /> nghiên cứu……………………………………………….. 53<br /> <br /> 3.2.1.<br /> <br /> Hiện trạng sử dụng đất lúa của vùng nghiên cứu............... 53<br /> <br /> 3.2.2.<br /> <br /> Xu hướng biến động của quỹ đất lúa................................. 54<br /> <br /> 40<br /> <br /> 42<br /> <br /> 52<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản