intTypePromotion=3

Luận văn: Tìm hiểu quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Huynh Van Rin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
189
lượt xem
51
download

Luận văn: Tìm hiểu quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Luận văn: Tìm hiểu quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" với kết cấu bao gồm các nội dung sau: lý luận chung về BHXH và quỹ BHXH, thực trạng quỹ BHXH ở Việt Nam thời gian qua, một số giải pháp cân đối quỹ BHXH tại Việt Nam. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Tìm hiểu quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

 1. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B MỤC LỤC MỤC LỤC....................................................................................................................................1 LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................................1 PhầnI. Cơ sở lý luận chung về BHXH và quỹ BHXH..................................................................3 1.1.Lý luận chung về BHXH....................................................................................................3 1.1.1.Bản chất của Bảo hiểm xã hội...................................................................................3 1.1.2.Đối tượng, chức năng và tính chất của BHXH...........................................................5 1.1.3.Những quan điểm cơ bản về BHXH...........................................................................7 1.2.Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ BHXH.....................................8 1.2.1.Nguồn hình thành quỹ BHXH.....................................................................................8 1.2.2.Mục đích sử dụng quỹ BHXH.....................................................................................9 Phần II. Thực trạng quỹ BHXH ở Việt Nam thời gian qua........................................................11 2.1.Khái quát tình hìnhquỹ BHXH Việt Nam trong thời gian qua...........................................11 2.1.1.TrướcNghị định 43/CP/1993.....................................................................................11 2.1.2.Từ sau Nghị định 43/CP/1993 đến nay....................................................................12 2.2.Tình hình thu - chi quỹ BHXH thời gian qua....................................................................13 2.2.1.Tình hình thu BHXH..................................................................................................13 2.2.2.Tình hình chi BHXH...................................................................................................17 Phần III. Một số giải pháp cân đối quỹ BHXH tại Việt Nam.....................................................19 3.1.Các biện pháp tăng thu Bảo hiểm xã hội........................................................................19 3.1.1.Đối với khoản thu từ người lao động và người sử dụng lao động...........................19 3.1.2.Với các khoản thu khác.............................................................................................20 3.2.Các biện pháp giảm chi BHXH........................................................................................20 KẾT LUẬN.................................................................................................................................21 TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................................................22 LỜI MỞ ĐẦU “Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc.” (Trích chỉ thị số 15-CT/TW ngày 26/5/1997 của bộ chính trị) Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”1
 2. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B Vì vậy ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập Nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành và do điều kiện đấu tranh giải phóng dân tộc, điều kiện kinh tế, xã hội đã từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội không ngừng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, nền kinh tế nước ta bắt đầu chuyển sang hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, với cơ chế này, nhiều vấn đề về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội trước đây không còn phù hợp. Bộ Luật lao động được Quốc hội thông qua năm 1994 có hiệu lực thi hành từ 1/1/1995, trong đó chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cũng được quy định trong Chương XII bộ Luật này và có liên quan đến một số điều ở các chương khác. Để thể chế các quy định trong Bộ Luật lao động, năm 1995 Chính phủ đã ban hành Điều l ệ Bảo hiểm xã hội kèm theo Nghị định số 12/CP, Nghị định số 45/CP quy đ ịnh cụ thể về đối tượng tham gia, mức đóng góp, điều kiện để được hưởng, mức hưởng đối với từng chế độ, đồng thời quy định hình thành Quỹ bảo hiểm xã hội và giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất quản lý. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, nhóm chúng em chọn đề tài: “Tìm hiểu quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.” làm đề tài nghiên cứu môn học Tài chính Nhà nước. Do còn hạn chế về trình độ kiến thức cũng như thời gian và các tài liệu tham khảo nên chắc chắn đề tài còn có nhiều thiếu sót, h ạn chế. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của cô giáo để có thể nâng cao chất lượng của những đề tài sau. Xin chân thành cảm ơn! Nhóm sinh viên thực hiện Nhóm 10 Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”2
 3. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B PhầnI. Cơ sở lý luận chung về BHXH và quỹ BHXH 1.1. Lý luận chung về BHXH. Theo điều 3 - Luật Bảo hiểm xã hội Việt nam: “Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.” Đâylà một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớm và ngày nay đã được phổ biến ở tất cả các nước trên thế giới.Là một trong ba bộ phận của chính sách bảo đảm xã hội ở mỗi quốc gia, bảo hiểm xã hội ra đời và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người lao động trong xã hội. Chính vì vậy Bảo hiểm xã hội có những đặc điểm khác biệt về đối tượng, chức năng, tính chất so với các loại hình bảo hiểm khác do tính chất của nó quyết định. 1.1.1. Bản chất của Bảo hiểm xã hội. Con người sống lao động, làm việc nhằm thoả mãn các nhu cầu của mình, từ các nhu cầu cơ bản, thiết yếu như ăn, mặc, ở, đi lại... Đến các nhu cầu cao hơn như vui chơi giải trí, có địa vị trong xã hội, được tôn trọng bảo vệ... Khi cuộc s ống càng phát triển thì nhu cầu của con người cũng ngày càng cao hơn. Để thoả mãn được nhu cầu của mình con người phải lao động, phải bỏ sức lao động nhằm nhận thức được những gì tương ứng với sức lao động bảo ra. Vậy khả năng lao động quyết định đến nhu cầu sống và phát triển của con người. Tuy nhiên trong cuộc sống không phải lúc nào con người cũng gặp thuận lợi có được một cuộc sống ổn định. Trái lại có rất nhiều khó khăn, bất lợi ít nhiều ngẫu nhiên phát sinh làm cho người ta bị giảm hoặc mất thu nhập hoặc các điều kiện sinh sống khác.Chẳng hạn bất ngờ bị ốm đau hay bị tai nạn lao động, mất việc làm, khi tuổi già khả năng lao động và khả năng tự phục vụ bị suy giảm... Khi rơi vào trường hợp này, các nhu cầu thiết yếu t rong cuộc sống không bị giảm đi mà còn tăng lên thậm chí xuất hiện một số nhu cầu mới như: ốm đau thì cần được khám chữa bệnh, tai nạn thì cần được người chăm sóc nuôi dưỡng, về hưu thì cần đ ược đi thăm bạn bè... Bởi vậy để đảm bảo ổn định cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội con người đã có nhiều cách khác nhau như tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, vay mượn đi Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”3
 4. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B xin, kêu gọi sự giúp đỡ của nhà nước. Tuy vậy các hình thức này đều mang tính bị động và không chắc chắn. Trong nền kinh tế thị trường luôn tồn tại hai lực lượng đó là những người lao động và giới chủ (những người thuê lao động). Những người lao động bán sức lao động và nhận được tiền công từ giới chủ. Ban đầu những người lao động chỉ nhận được tiền công và tự đối phó với những rủi ro trong cuộc sống cũng như trong lao động của họ. Về sau do sự đoàn kết đấu tranh của những người lao đ ộng mà giới chủ buộc phải chịu một phần trách nhiệm về những rủi ro trong lao động và cuộc sống của người lao động. Mâu thuẫn giữa chủ và thợ phát sinh do khoản tiền chi trả cho việc này ngày càng lớn và do sự không chi trả của giới chủ, điều này đã ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của xã hội. Vì vậy nhà nước đã phải đ ứng ra can thiệp giải quyết điều hoà mâu thuẫn này. Nhà nước bắt buộc cả giới chủ và thợ phải nộp một khoản tiền nhất định để chi trả cho các rủi ro trong cuộc sống của người lao động. Vì vậy một nguồn quỹ đã được thành lập từ giới chủ và thợ để chi trả cho việc này. Theo thời gian cùng với sự tiến bộ của xã hội lực lượng lao động ngày càng đông, sản xuất càng phát triển thì nguồn quỹ ngày càng lớn mạnh đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, người lao động từ đó yên tâm hăng hái sản xuất ra nhiều của cải cho xã hội và giới chủ cũng có lợi từ việc này. Mặt khác cùng với sự phát triển của xã hội, cùng với sự lớn mạnh của ngân quỹ, phạm vi bảo đảm cho người lao động ngày càng rộng hơn và chất lượng của việc bảo đảm cho người lao động cũng ngày càng được tốt hơn. Như vậy Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm trên cơ sở hình thành và sử dụng một quỹ tiền tệ tập trung nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình họ góp phần bảo đảm an toàn xã hội.Từ đây ta có thể nêu ra bản chất của Bảo hiểm xã hội đó là:  Bảo hiểm xã hội là nhu cầu khách quan, đa dạng, phức tạp của xã hội, nhất là trong xã hội mà sản xuất hàng hoá hoạt động theo cơ chế thị trường, mối quan hệ thuê mướn lao động phát triển tới một mức độ nào đó. Kinh tế càng phát triển thì Bảo hiểm xã hội càng đa dạng và hoàn thiện.  Mối quan hệ giữa các bên trong Bảo hiểm xã hội phát sinh trên cơ sở quan hệ lao động diễn ra giữa 3 bên: bên tham gia BHXH (người lao động và người s ử dụng Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”4
 5. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B lao động), bên BHXH (cơ quan nhận nhiệm vụ BHXH), bên được BHXH (người lao động và gia đình họ).  Những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm trong Bảo hiểm xã hội có thể là rủi ro ngẫu nhiên trái với ý muốn của con người như: ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hoặc không hoàn toàn ngẫu nhiên như tuổi già, thai sản... Đồng thời có thể xảy ra ở trong hoặc ngoài quá trình lao động.  Phần thu nhập bị mất đi bị giảm của người lao động được thay thế, bù đắp từ nguồn quỹ BHXH. Nguồn này do bên tham gia đóng góp là chủ yếu còn lại do nhà nước bù thiếu.  Mục tiêu của BHXH là nhằm thoả mãn những nhu cầu thiết yếu của người lao động trong trường hợp bị giảm hoặc mất thu nhập, mất việc làm. Mục tiêu này được tổ chức lao động quốc tế (International Labour Organization - ILO) cụ thể hoá như sau: Ÿ Đền bù cho người lao động những khoảng thu nhập bị mất để đảm bảo nhu cầu sinh sống thiết yếu của họ. Ÿ Chăm sóc sức khoẻ và chống bệnh tật. Ÿ Xây dựng điều kiện sống đáp ứng các nhu cầu của dân cư và các nhu cầu đặc biệt của người già, người tàn tật & trẻ em. Với những mục tiêu trên BHXH đã trở thành một trong những quyền con người và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thừa nhận ghi vào tuyên ngôn nhân quyền ngày 10/12/1948 rằng: “Tất cả mọi người với tư cách là thành viên của xã hội có quyền được hưởng bảo hiểm xã hội, quyền đó đặt cơ sở trên sự thoả mãn các quyền về kinh tế, xã hội, văn hoá nhu cầu cho nhân cách và sự tự do phát triển của con người”. 1.1.2. Đối tượng, chức năng và tính chất của BHXH. 1.1.2.1. Đối tượng của Bảo hiểm xã hội. Mặc dù ra đời đã rất lâu nhưng đối tượng của BHXH còn có nhiều quan điểm chưa thống nhất dẫn đến sự nhầm lẫn giữa đối tượng của BHXH với đối tượng tham gia BHXH. Như đã phân tích ở trên, Bảo hiểm xã hội là việc lập ra một nguồn ngân quỹ nhằm đảm bảo bù đắp cho khoản thu nhập bị giảm hoặc mất đi của người lao động do họ bị mất hoặc giảm khả năng lao động, bị mất việc làm, do ốm đau Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”5
 6. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B bệnh tật, tai nạn, tuổi già... Vì vậy đối tượng của BHXH chính là phần thu nhập bị mất đi hay giảm đi do sự rủi ro mà họ gặp phải trong cuộc sống làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm. Đối tượng tham gia BHXH đó là người lao động và người sử dụng lao động, tuỳ theo điều kiện phát triển kinh tế của từng thời kỳ mà đối tượng tham gia có thể là tất cả hoặc một bộ phận người lao động nhưng nhìn chung thì khi kinh tế càng phát triển thì đối tượng tham gia càng được mở rộng nhiều bộ phận người lao động khác. 1.1.2.2. Chức năng của BHXH. Bảo đảm ổn định đời sống kinh tế cho người lao động và gia đình họ khi người lao động gặp khó khăn do mất việc làm, mất hoặc giảm thu nhập. Đây là chức năng cơ bản nhất của BHXH, nó quyết định nhiệm vụ, tính chất và cả cơ chế tổ chức hoạt động của BHXH. Tiến hành phân phối và phân phối lại thu nhập giữa những người tham gia BHXH. Những người tham gia BHXH đóng góp vào quỹ BHXH để bù đắp cho những người lao động gặp rủi ro bị giảm hoặc mất thu nhập, quá trình này đã tiến hành phân phối lại thu nhập giữa người giàu - người nghèo, người khoẻ mạnh - người ốm đau, người trẻ - người già... Thực hiện chức năng này BHXH đã góp phần thực hiện công bằng xã hội. Góp phần kích thích người lao động hăng hái lao động sản xuất nâng cao năng suất lao động do cuộc sống cuả họ đã được đảm bảo, họ không còn phải lo lắng về cuộc sống của họ khi rủi ro xảy đến với họ bất kỳ lúc nào từ đó khiến họ tập trung vào việc lao động sản xuất. Chức năng này biểu hiện như một đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động nâng cao năng suất lao động cá nhân và kéo theo là năng suất lao động xã hội. Gắn bó lợi ích giữa người lao động với người sử dụng lao động, giữa người lao động với nhà nước góp phần đảm bảo an toàn cho xã hội. Do giữa người lao động và người sử dụng lao động luôn tồn tại mâu thuẫn về tiền lương, thời gian lao động, an toàn lao động... BHXH ra đời góp phần điều hoà mâu thuẫn giữa họ. Nhà nước thông qua việc chi BHXH ổn định đời sống cho mọi người lao động, ổn định xã hội. Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”6
 7. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B 1.1.2.3. Tính chất của BHXH.  Tính tất yếu khách quan trong đời sống xã hội. Như đã phân tích ở trên rủi ro xây đến với cuộc sống của người lao động không hoàn toàn do người lao động gánh chịu mà nó ảnh hưởng tới người sử dụng lao động, tới toàn xã hội, nó gây ra mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động làm giảm năng suất lao động, mất ổn định xã hội. Buộc nhà nước phải can thiệp thông qua BHXH vì vậy BHXH ra đời mang tính tất yếu khách quan.  BHXH có tính ngẫu nhiên phát sinh không đều theo không gian và và thời gian. Điều này này thể hiện rõ trong nội dung cơ bản của BHXH, từ thời điểm triển khai BHXH, người tham gia BHXH, mức đóng góp. Từ việc rủi ro phát sinh theo không gian, thời gian đến mức trợ cấp cho từng chế độ, từng đối tượng.  BHXH vừa có tính kinh tế, vừa có tính xã hội đồng thời có tính dịch vụ, tính kinh tế được thể hiện qua việc hình thành và sử dụng quỹ BHXH sao cho hợp lý, có hiệu quả nhất. Tính xã hội được thể hiện BHXH được sử dụng nhằm bảo đ ảm ổn định cho những người lao động và gia đình họ. BHXH thể hiện tính dịch vụ của nó thông qua hoạt động dịch vụ tài chính. (Thông qua nguồn vốn nhàn rỗi). 1.1.3. Những quan điểm cơ bản về BHXH. Hiện nay có 5 quan điểm về BHXH như sau:  BHXH là một trong những chính sách xã hội cơ bản nhất của mỗi quốc gia, nó thể hiện trình độ văn minh, tiềm lực và sức mạnh kinh tế, khả năng tổ chức và quản lý của mỗi quốc gia.  Mọi người lao động trong xã hội đều có quyền bình đẳng trước BHXH không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp.  Người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ và trách nhiệm BHXH đối với người mà họ sử dụng. Ÿ Họ phải đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội một khoản tiền nhất đ ịnh so với tổng quỹ lương. Ÿ Họ phải thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH đối với những người lao động mà mình sử dụng.  Các mức hưởng BHXH phụ thuộc vào 6 yếu tố sau: Ÿ Tình trạng sức khoẻ, thương tật thông qua giám định y khoa. Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”7
 8. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B Ÿ Ngành nghề công tác của người lao động Ÿ Thời gian công tác và tiền lương của người lao động Ÿ Mức đóng góp BHXH và thời gian đóng góp Ÿ Tuổi thọ bình quân của mỗi quốc gia. Ÿ Điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước qua từng thời kỳ.  Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp BHXH từ việc ban hành các chính sách và tổ chức bộ máy thực hiện các chính sách BHXH. 1.2. Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ BHXH. 1.2.1. Nguồn hình thành quỹ BHXH. Quỹ BHXH là quỹ tài chính độc lập, tập trung nằm ngoài ngân sách Nhà nước và được hình thành chủ yếu từ các nguồn sau đây: Ÿ Người lao động đóng góp Ÿ Người sử dụng đóng góp Ÿ Nhà nước bù thiếu Ÿ Các nguồn thu khác (từ các cá nhân và các tổ chức từ thiện ủng hộ, lãi đầu tư vốn nhàn rỗi). Phần lớn các nước trên thế giới, quỹ BHXH đều được hình thành từ các nguồn nêu trên, sở dĩ như vậy bởi các lý do: Người lao động đóng góp một phần vào quỹ BHXH biểu hiện sự gánh chịu trực tiếp rủi ro của chính mình mặt khác nó có ý nghĩa ràng buộc nghĩa vụ và quy ền lợi của họ một cách chặt chẽ. Người sử dụng lao động đóng góp một phần quỹ BHXH cho người lao động một mặt sẽ tránh được những thiệt hại to lớn như đình trệ sản xuất, đào tạo lại lao động khi có rủi ro xảy ra đối với người lao động mặt khác nó giảm bớt đi sự căng thẳng trong mối quan hệ vốn chứa đựng đầy những mâu thuẫn, tranh chấp giữa chủ và thợ. Nhà nước tham gia đóng góp một phần vào quỹ BHXH trên cương vị của người quản lý xã hội về mọi mặt với mục đích phát triển kinh tế ổn định xã hội. Do mối quan hệ giữa chủ - thợ có chứa nhiều mâu thuẫn mà hai bên không thể tự giải quyết được. Nhà nước buộc phải tham gia nhằm điều hoà mọi mâu thuẫn của hai Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”8
 9. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B bên thông qua hệ thống các chính sách, pháp luật. Không chỉ có như vậy nhà n ước còn hỗ trợ thêm vào quỹ BHXH giúp cho hoạt động BHXH được ổn định. Phương thức đóng góp BHXH của người lao động và người sử dụng lao động hiện nay vẫn còn tồn tại hai quan điểm:  Thứ nhất.Phải căn cứ vào mức lương cá nhân và quỹ lương của cơ quan, doanh nghiệp.  Thứ hai. Phải căn cứ vào thu nhập cơ bản của người lao động được cân đối chung trong toàn bộ nền kinh tế để xác định mức đóng góp BHXH. Mức đóng góp BHXH, một số nước quy định người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí cho chế độ tai nạn lao động. Chính phủ trả chi phí y tế và trợ cấp gia đình, các chế độ còn lại do cả người lao động và người sử dụng lao đ ộng đóng góp mỗi bên một phần như nhau. Một số nước khác lại quy định, chính phủ bù thiếu, cho quỹ BHXH hoặc chịu toàn bộ chi phí quản lý BHXH... 1.2.2. Mục đích sử dụng quỹ BHXH. Quỹ BHXH được sử dụng chủ yếu cho 2 mục đích sau: o Chi trả vào trợ cấp cho các chế độ BHXH. o Chi phí cho sự nghiệp quản lý BHXH ở các cấp các ngành. Trong công ước quốc tế Giơ-ne-vơ số 102 tháng 6 năm 1952 BHXH bao gồm một hệ thống 9 chế độ sau: 1. Chăm sóc y tế (thực chất là BHYT) 2. Trợ cấp ốm đau 3. Trợ cấp thất nghiệp 4. Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 5. Trợ cấp tuổi già 6. Trợ cấp gia đình 7. Trợ cấp sinh đẻ 8. Trợ cấp khi tàn phế. 9. Trợ cấp cho người còn sống. Quỹ BHXH được sử dụng chủ yếu vào việc trợ cấp cho các chế độ trên. Tuỳ theo điều kiện kinh tế - xã hội mà các nước tham gia công ước quốc tế Giơnevơ có tham gia đầy đủ các chế độ nêu trên hay không. Theo số liệu thống kê Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”9
 10. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B năm 1996. Trên thế giới có 34 nước thực hiện đủ 9 chế độ, 34 nước còn thiếu chế độ 3, 62 nước chưa thực hiện chế độ 3 và 6. Tuy nhiên trong đó có một số chế độ quan trọng mà khi xây dựng các chính sách BHXH các quốc gia đều phải đ ề cập tới đó là: trợ cấp thai sản, trợ cấp ốm đau, trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuổi già, trợ cấp cho người còn sống. Hệ thống các chế độ BHXH có những đặc điểm chủ yếu sau đây:  Các chế độ được xây dựng theo luật pháp của mỗi nước.  Hệ thống các chế độ mang tính chất chia xẻ rủi ro, chia xẻ tài chính.  Mỗi chế độ được chi trả đều căn cứ chủ yếu vào mức đóng góp của các bên tham gia BHXH.  Phần lớn các chế độ là chi trả định kỳ.  Đồng tiền được sử dụng làm phương tiện chi trả và thanh quyểt toán.  Chi trả BHXH như là quyền lợi của mỗi chế độ BHXH.  Mức chi trả còn phụ thuộc vào quỹ dự trữ. Nếu quỹ dự trữ được đầu tư có hiệu quả và an toàn thì mức chi trả sẽ cao và ổn định.  Các chế độ BHXH cần phải được điều chỉnh định kỳ để phản ánh hết sự thay đổi của điều kiện kinh tế xã hội. Ngoài việc chi trả trợ cấp theo các chế độ BHXH quỹ BHXH còn được chi cho quản lý như: tiền lương cho cán bộ công nhân viên làm việc trong hệ thống BHXH. Khấu hao TSCĐ, văn phòng phẩm và một số khoản chi khác. Phần quỹ nhàn rỗi phải được đem đầu tư sinh lời nhằm bảo toàn và tăng trưởng nguồn quỹ. Quá trình đầu tư phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, có lợi nhuận, có khả năng thanh toán và đ ảm bảo lợi ích kinh tế xã hội. Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”10
 11. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B Phần II. Thực trạng quỹ BHXH ở Việt Nam thời gian qua. 2.1. Khái quát tình hìnhquỹ BHXH Việt Nam trong thời gian qua. 2.1.1. TrướcNghị định 43/CP/1993. Trong giai đoạn này BHXH Việt Nam được hoạt động dựa trên các sắc lệnh của Nhà nước và điều lệ BHXH cho công nhân viên chức kèm theo Nghị định 218/CP ngày 27/12/1961 vì vậy việc thu, chi và quản lý Quỹ BHXH cũng phải dựa trên các văn bản này. Các văn bản này ra đời trong hoàn cảnh nước ta đang tiến hành một cuộc kháng chiến chống bọn giặc ngoại xâm và thực hiện một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Vì vậy nó quy định tính chất và đặc điểm của hệ thống văn bản về BHXH nói chung và các quy định về tổ chức thu chi và quản lý quỹ BHXH nói riêng. Trong thời gian này quỹ BHXH hầu như có thể nói là tồn tại trên danh nghĩa, nó nằm trong ngân sách nhà nước được ngân sách nhà nước bảo hộ hoàn toàn. Điều này có thể khẳng định bởi nguồn thu chủ yếu của quỹ đó là từ các doanh nghiệp và nhà nước đóng góp, người lao động không phải đóng góp. Tuy nhiên, đây là thời kỳ bao cấp nên các doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước bao cấp hoàn toàn từ ngân sách nhà nước, vì vậy nhìn chung mà nói quỹ BHXH nằm trong ngân sách nhà nước được ngân sách nhà nước bảo trợ hoàn toàn. Việc sử dụng quỹ BHXH dùng cho hai mục đích đó là chỉ trợ cấp các chế độ và chi quản lý hành chính sự nghiệp. Theo Điều lệ BHXH kèm theo Nghị định 218/CP ngày 27/12/1961 thì hệ thống BHXH của nước ta bao gồm 6 chế độ, đó là: Thai sản, ốm đau, tai nạn lao động và bênh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, mất sức lao đ ộng. Chính sách BHXH gắn chặt với chính sách tiền lương và đan xen với nhiều chính sách xã hội khác, chính vì vậy việc chi BHXH cho các chế độ này có nhiều tiêu c ực và bất hợp lý, đặc biệt là chế độ mất sức lao động và hưu trí (có những người về hưu ở tuổi 40 hay những người nghỉ mất sức lao động lại khoẻ hơn nhiều người lao động khác). Do có nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý và thực hiện BHXH (Bộ lao động, công đoàn, Bộ tài chính) nên việc quản lý được tiến hành chồng chéo lên nhau, kém hiệu quả, chi phí quản lý bị đẩy lùi lên cao. Do bộ máy quản lý cồng kềnh, kém năng lực. Điều này khiến cho chi BHXH là một gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”11
 12. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B Khi nước ta bắt đầu chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (năm 1986). Các đơn vị sản xuất kinh doanh trong cả nước không còn được bao cấp, phải tiến hành hạch toán độc lập. Lúc này hệ thống BHXH Việt Nam nói chung và việc quản lý quỹ BHXH nói riêng đã bộc lộ ra nhiều khuyết điểm lớn. Thu BHXH từ các doanh nghiệp trong cả nước là không đáng kể. Việc chi BHXH phần lớn vẫn do ngân sách nhà nước đảm nhận. (năm 1987 97,23% do ngân sách nhà nước đảm nhận chỉ thu được 2,77%) điều này đòi hỏi một nhu cầu rất bức thiết đó là phải đổi mới các chính sách về BHXH nói chung và việc tổ chức thu, chi và quản lý quỹ BHXH nói chung nhằm đảm bảo được tính kinh tế và tính xã hội của BHXH.Khi nước ta tiến hành cải cách kinh tế, chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN thì chính sách BHXH theo cơ chế này không còn phù hợp đòi hỏi phải có sự đổi mới BHXH Việt Nam cho phù hợp với tình hình mới. 2.1.2. Từ sau Nghị định 43/CP/1993 đến nay. Nhằm phù hợp với điều kiện đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường và khắc phục dần các nhược điểm còn tồn tại trong việc thực hiện các chính sách BHXH. Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành đổi các chính sách BHXH mà sự thay đ ổi đầu tiên bắt đầu từ nghị định 43/CP ra ngày 22/6/1993. Tiếp đó một sự thay đổi l ớn đó là sự ra đời của Điều lệ BHXH kèm theo Nghị định 12/CP ra ngày 26/1/1995. Cùng với sự thay đổi này thì việc thu, chi quản lý quỹ BHXH cũng được thay đổi theo. Theo điều lệ BHXH hiện hành: Quỹ BHXHViệt Nam được hình thành từ các nguồn sau đây: o Người sử dụng lao động đóng góp bằng 15% so với tổng quỹ lương của những người tham gia BHXH trong đơn vị, trong đó 10% để chi cho chế độ hưu trí, tử tuất, 5% chi cho các chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản. o NgườiLĐ đóng góp bằng 5% tiền lương để chi cho chế độ hưu trí và tử tuất. o Nhà nước hỗ trợ thêm. o Các nguồn thu khác (các cá nhân, tổ chức từ thiện giúp đỡ lãi đầu tư vốn nhàn rỗi). Quỹ BHXH được sử dụng cho hai mục đích. Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”12
 13. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B  Chi quản lý hành chính sự nghiệp  Chi trợ cấp cho các chế độ Hiện nay quỹ BHXH Việt Nam thực hiện chi cho 5 chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.Chế độ mất sức lao động đã bị loại bỏ. Việc quản lý quỹ theo điều lệ BHXH hiện hành thống nhất giao cho hệ thống BHXH Việt Nam thuộc Bộ Lao động thương binh xã hội. Với sự thay đổi này việc thu chi và quản lý quỹ đã được tiến hành một cách ổn định, giảm bớt sự chồng chéo, gánh nặng về BHXH cho ngân sách nhà nước cũng ngày một giảm đi, đời sống của người lao động cũng được ổn định hơn và an toàn xã hội được đảm bảo. 2.2. Tình hình thu - chi quỹ BHXH thời gian qua. 2.2.1. Tình hình thu BHXH. Theo chương XII Bộ Lao động và điều lệ BHXH ban hành kèm theo nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 thì sự thay đổi về BHXH nhìn chung được thể hiện qua các mặt.  BHXH dựa trên nguyên tắc có đóng mới được hưởng.  Thành lập quỹ BHXH độc lập với ngân sách nhà nước.  Thành lập cơ quan chuyên trách về BHXH (BHXH Việt Nam). Trên cơ sở nguyên tắc có đóng BHXH mới được hưởng các chế độ BHXH đã đặt ra yêu cầu rất quyết định đối với công tác thu nộp BHXH vì nếu không thu được BHXH thì quỹ BHXH không có quỹ BHXH hạch toán độc lập để giảm bớt gánh nặng bao cấp của ngân sách nhà nước. Thấm nhuần nguyên tắc ngay từ khi mới thành lập, BHXH Việt Nam đã rất coi trọng công tác thu, luôn đặt công tác thu ở vị trí hàng đầu. Căn cứ theo Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 quy định việc đóng góp BHXH đối với người sử dụng lao động là 17% tổng quỹ lương của doanh nghiệp, người lao động đóng góp 7% tiền lương (có hiệu lực từ ngày 1/1/2012). Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp BHXH cho cơ quan BHXH địa phương. Tiền lương làm căn cứ đóng góp là lương theo ngạch bậc, chức vụ thâm niên, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”13
 14. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B Trong những năm qua mặc dù ngành BHXH còn gặp nhiều khó khăn như điều kiện vật chất, điều kiện làm việc, công việc còn mới mẻ... song công tác thu BHXH đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Nếu so sánh kết quả thu BHXH với thời điểm trước khi BHXH Việt Nam được thành lập thì kết quả thu BHXH trong những năm qua cho chúng ta thấy: Việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy đ ịnh làm tiền đề cho công tác thu BHXH rất được quan tâm, chú trọng. Kết quả đạt được trong những năm vừa qua đã khẳng định phần nào sự trưởng thành của hoạt động thu BHXH cụ thể: Bảng 2.1. Tình hình thu BHXH năm 2008 - 2009 (ĐVT: Tỷ đồng) Năm STT Chỉ tiêu 2008 2009 Thu đóng góp của Người sử dụng lao động 1 30.821,013 39.873,588 và người lao động. Thu quỹ ốm đau và thai sản. 4.390,500 5.551,704 Thu quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1.540,513 1.850,568 Thu quỹ hưu trí, tử tuất 24.879,200 29.609,134 Thu quỹ BHXH tự nguyện 10,800 65,582 Thu quỹ BHXH thất nghiệp (cả hỗ trợ 2.796,600 NSNN) 2 Thu lãi từ hoạt động đầu tư quỹ BHXH 8.987,390 8.407,602 3 Thu từ NSNN chuyển sang chi trả trợ cấp 23.719,398 26.464,866 4 Thu khác (Lãi phạt chậm đóng BHXH) 129,139 134,600 Tổng cộng 63.656,940 74.880,656 (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Qua bảng số liệu trên cho thấy khoản thu từ đóng góp của người lao động năm 2009 tăng so với năm 2008 (từ 63.656,940 tỷ đổng lên 74.880,656 tỷ đồng, tăng hơn 17,63% so với năm 2008). Điều này cho thấy người lao động đã tích cực tham gia hơn trong việc đóng góp nộp quỹ BHXH, một phần người lao động có ý thức trách nhiệm hơn về quyền lợi khi tham gia BHXH và góp phần vào giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong việc chi trả cho các đối tượng được hưởng BHXH. Tuy nhiên tình trạng nộp thiếu, nộp chậm, nợ đọng quỹ BHXH của số lao động tham gia BHXH trong các đơn vị đã đăng ký nộp BHXH, trong đó có một số không ít Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”14
 15. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B các doanh nghiệp nhà nước còn nợ BHXH với một số tiền lớn làm ảnh hưởng đến nguồn thu quỹ BHXH. Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”15
 16. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B Bảng 2.2. Tình hình chậm đóng, nợ đóng BHXH năm 2008 - 2009 (ĐVT: Tỷ đồng) Năm STT Chỉ tiêu Tỷ lệ Tỷ lệ 2008 2009 % % A BHXH bắt buộc 2.286,2 2.093,7 Hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn 1 125,3 5,48 77,0 3,68 thể, lực lượng vũ trang. 2 Ngoài công lập 12,6 0,55 11,5 0,55 3 Xã, phường, thị trấn 20,7 0,91 14,0 0,67 4 Doanh nghiệp Nhà nước 465,7 20,37 382,0 18,25 5 Doanh nghiệp có vốn nước ngoài 724,7 31,70 690,0 32,96 6 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 926,3 40,52 910,0 43,46 7 Hợp tác xã 8,2 0,36 7,0 0,33 Lao động có thời hạn ở nước 8 1,0 0,04 0,7 0,03 ngoài 9 Đối tượng khác 1,7 0,07 1,5 0,07 B Bảo hiểm thất nghiệp 55,4 Tổng cộng 2.286,2 2.149,1 (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Năm 2009, khoản nợ đóng góp cho BHXH tuy có giảm so với năm 2008 nhưng khoản nợ chiếm nhiều nhất vẫn là doanh nghiệp có vốn nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Điều này cho thấy trên thực tế 2 loại hình doanh nghiệp này ít quan tâm đến quyền lợi của người lao động, mặt khác do tình hình khó khăn trong việc duy trì hoạt động khi thị trường thiếu ổn định nên việc cắt giảm nguồn BHXH để giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó,doanh nghiệp nhà nước cũng đứng thứ 3 trong việc nợ BHXH, cho thấy một số DN với 100% vốn nhà nước vẫn cắt giảm việc đóng góp BHXH cho lao động thay vào đó lại dùng số vốn đó cho việc hoạt động của doanh nghiệp. Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”16
 17. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B 2.2.2. Tình hình chi BHXH. Cùng với sự tiến bộ về mọi mặt trong hoạt động BHXH nói chung, công tác quản lý thu BHXH nói riêng thì công tác quản lý chi BHXH trong thời gian qua cũng có nhiều biến đổi tích cực về nhiều mặt. Trong những năm qua BHXH Việt Nam luôn coi trọng việc đổi mới quy trình, thủ tục hồ sơ xét hưởng chế độ BHXH công việc này là một trong những khâu cải cách hành chính nhằm đem lại sự phục vụ thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Trước đây việc giải quyết ốm đau thường kéo dài từ một đến hai tháng vì cần nhiều loại giấy tờ làm căn cứ để trả trợ cấp. Đến nay toàn ngành thực hiện trong thời hạn từ 5 đến 25 ngày được hầu hết các đơn vị sử dụng lao động hoan nghênh. Bảng 2.3. Tình hình chi BHXH năm 2008 - 2009 (ĐVT: Tỷ đồng) Năm STT Chỉ tiêu 2008 2009 I Chi trả các chế độ 44.870,742 57.828,471 1 Chi từ nguồn NSNN đảm bảo 23.510,793 26.673,471 2 Chi từ nguồn quỹ đảm bảo 21.359,949 31.155 Chi quỹ ốm đau và thai sản 2.979,111 4.791 Chi quỹ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp 144,948 160 Chi quỹ hưu trí, tử tuất 18.235,887 26.203,797 Chi quỹ BHXH tự nguyện 0,003 0,203 Chi quỹ BHXH thất nghiệp II Chi quản lý Bảo hiểm xã hội 1.076,032 1.234,181 1 Chi thường xuyên 1.012,216 1.165,169 2 Chi không thường xuyên 63,816 69,012 III Chi đầu tư XDCB 175,833 235,763 Tổng cộng 46.122,607 59.298,415 (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Cùng với việc giải quyết các chế độ BHXH thì việc tổ chức chi trả lương hưu và các trợ cấp BHXH cũng được tiến hành một cách nhanh chóng và hiệu quả. Công tác tổ chức đem tiền đến trả cho đối tượng kịp thời, đầy đủ, thuận tiện luôn là mục Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”17
 18. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B tiêu phấn đấu của BHXH Việt Nam để trên cơ sở đó nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng kiến nghị của đối tượng về giải quyết chính sách, chế độ BHXH có đúng và kịp thời không? Việc tiếp cận trực tiếp với người lao động cũng giúp cơ quan BHXH quản lý đối tượng tốt hơn xác thực hơn, đồng thời tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng cho công tác tham gia BHXH ngày càng nhiều hơn, tác động tích cực đến công tác thu BHXH. Bảng 2.4. Chi quản lý Bảo hiểm xã hội năm 2008 - 2009 (ĐVT: Triệu đồng) Năm STT Chỉ tiêu 2008 2009 I Chi thường xuyên 1.012.216 1.165.169 1 Chi thường xuyên trong định mức 864.333 945.793 Chi thường xuyên theo định mức 864.334 945.793 Bổ sung chi thường xuyên 2 Chi thường xuyên đặc thù 147.883 219.376 Chi phục vụ công tác thu BHXH, BHYT 98.824 113.757 Chi phục vụ công tácc chi BHXH, BHYT Lệ phí chuyển tiền 7.176 8.260 Chi in và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 6.372 7.335 Chi in ấn biểu mẫu, chứng từ báo cáo 3.886 4.473 Chi tuyên truyền về BHXH, BHYT 13.860 24.926 Chi hỗ trợ cho hoạt động BHXH AN-QP-CY 17.005 37.250 Chi cho hoạt động quản lý BH thất nghiệp 22.500 Chi hoạt động cho HĐQL 40 46 Chi vận chuyển, bảo vệ tiền 404 465 Các khoản chi khác 316 364 II Chi không thường xuyên 63.816 69.012 1 Chi đào đạo, đào tạo lại 3.973 4.557 2 Chi nghiên cứu khoa học 1.252 1.436 3 Sửa chữa lớn TSCĐ 1.437 1.648 4 Mua sắm tài sản, trang thiết bị 57.154 61.371 Tổng cộng (I) + (II) 1.076.032 1.234.181 III Chi phí quản lí so với tổng số thu BHXH bắt Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”18
 19. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B buộc và tiền sinh lời Tỷ lệ % so với số thu từ tiền đóng vào quỹ 1 3,49% 3,33% BHXH 2 Tỷ lệ % so với tiền sinh lời 12,0% 14,7% (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Phần III. Một số giải pháp cân đối quỹ BHXH tại Việt Nam 3.1. Các biện pháp tăng thu Bảo hiểm xã hội. 3.1.1. Đối với khoản thu từ người lao động và người sử dụng lao động.  Trước hết về phía quản lý vĩ mô của nhà nước cần phải có đ ược hệ thống văn bản pháp lý ổn định, thoả đáng trong hoạt động BHXH nói chung và công tác thu BHXH nói riêng đảm bảo công tác thu BHXH có hiệu quả trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc theo luật định, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, thường xuyên đôn đốc, đối chiếu số thu BHXH của các đơn vị sử dụng lao đ ộng, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan trong việc thực hiện công tác thu BHXH tại các tỉnh, thành phố, tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo về thu BHXH, tăng cường tuyên truyền về chính sách, chế độ BHXH qua các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp xuống các đơn vị sử dụng lao động, tuyên truyền vận động cho sử dụng lao động, người lao động hiểu biết và nhận thức đúng về quy ền lợi trách nhiệm trong việc tham gia BHXH.  Cần phải xác định lại tỉ lệ đóng góp vào quỹ BHXH một cách chính xác hơn trên cơ sở khoa học. Để tương ứng với mức hưởng trợ cấp BHXH nhằm đảm bảo sự chi trả của quỹ BHXH, giảm tình trạng nợ quỹ Bảo hiểm xã hội tăng cao như hiện nay. (Theo dự đoán của ILO với mức đóng góp và mức hưởng hiện nay đến năm 2030 quỹ BHXH sẽ bị thâm hụt, ILO khuyên nên đưa tỉ lệ đóng góp quỹ BHXH lên là 30% lương, một số tính toán của các nhà nghiên cứu trong nước thì đ ể đ ược hưởng 75% lương thì mức đóng góp phải là 35% quỹ lương còn nếu đóng góp 20% thì chỉ nên được hưởng 45% lương. Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”19
 20. Nhóm 10 | Môn: Tài Chính Nhà nước (Việt Nam) Lớp: D17QNH.B 3.1.2. Với các khoản thu khác.  Cần tích cực khai thác, duy động các khoản viện trợ, đóng góp từ các tổ chức từ trong nước và ngoài nước.  Mạnh dạn sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi đi đầu tư sinh lời vào mục tiêu phát triển kinh tế đất nước vừa tăng việc làm cho xã hội, mở r ộng đối t ượng tham gia BHXH, vừa tránh để nguồn vốn chết để tăng thu từ lãi đầu tư.  Tăng cường đào tạo cán bộ đầu tư quỹ vừa đảm bảo tăng tr ưởng quỹ vừa đảm bảo ổn định quỹ.  Cần có những chính sách mới trong việc sử dụng vốn nhàn rỗi của quỹ BHXH cho phù hợp với tình hình hiện tại. 3.2. Các biện pháp giảm chi BHXH.  Tổ chức ở các cấp, các ngành thực hiện việc chi trả các chế độ đầy đ ủ, kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước.  Tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm soát hoạt động chi BHXH theo từng chế độ, từng địa phương, ngành nghề tránh các hiện tượng tiêu cực trong chi BHXH và có những biện pháp xử lý thích đáng vơí những trường hợp vi phạm.  Tăng cường, tích cực đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao năng l ực c ủa các cán bộ nhằm tăng hiệu quả quản lý của các cán bộ này cho thích nghi vơí điều kiện mới. Nhà nước nên có những chính sách nhằm khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để bảo đảm áp dụng phương pháp quản lý bảo hiểm xã hội hiện đại. Đề tài: “Tìm hiểu quỹ BHXH ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp”20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản