intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Xem 1-20 trên 1310 kết quả Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Ấn phẩm Niên giám thống kê năm 2022 phần 1 trình bày các thông tin tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022; đơn vị hành chính và diện tích đất, dân số và lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf232p zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • Sách Bài tập Chính sách bảo hiểm xã hội được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy cho giảng viên khoa Bảo hiểm và tài liệu học tập cho sinh viên ngành Kinh tế; tạo điều kiện tốt hơn cho sinh viên khi tìm hiểu và nghiên cứu về chính sách BHXH tại Việt Nam. Nội dung sách bài tập Chính sách BHXH bao gồm hệ thống các câu hỏi lý thuyết, câu hỏi tình huống, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf201p khanhchi2560 24-05-2024 2 2   Download

 • Bài tập "Bảo hiểm hưu trí" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số vấn đề chung về bảo hiểm hưu trí; Bảo hiểm hưu trí ở các nước trên thế giới và quá trình hình thành và phát triển bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam; Phương pháp luận xác định tuổi hưu trí và thời gian đóng bảo hiểm hưu trí. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p khanhchi2560 24-05-2024 4 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Quản lý chi bảo hiểm xã hội" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quản lý chi bảo hiểm xã hội ở Việt Nam; quy trình quản lý chi trả bảo hiểm; phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý chi trả bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p khanhchi2560 17-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Thực hành bảo hiểm xã hội" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát chung về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam và môn học thực hành bảo hiểm xã hội; nghiệp vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf222p khanhchi2560 17-05-2024 2 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị bảo hiểm xã hội" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lý luận chung về quản trị bảo hiểm xã hội; các chức năng cơ bản của quản trị bảo hiểm xã hội; quản trị trong hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf157p khanhchi2560 25-05-2024 3 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Nhập môn an sinh xã hội" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: an sinh xã hội ở Việt Nam; tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p khanhchi2560 25-05-2024 3 2   Download

 • bài viết trình bày đánh giá mối tương quan giữa liệu pháp statin và nguy cơ xuất huyết nội sọ bằng phương pháp mô phỏng một thử nghiệm ngẫu nhiên sử dụng dữ liệu bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: 435.592 BN >18 tuổi có tiền sử đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua từ ngày 1/1/2017 đến ngày 01/08/2022 từ cơ sở dữ liệu VSI.

  pdf5p vicarlos 16-05-2024 3 0   Download

 • Quyết định số 38/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với người chưa thành niên trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện chính sách điều tra thân thiện đối với người dưới 18 tuổi trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; Bằng cơ sở toán học xác định căn cứ không khởi tố do độ tuổi của người chưa thành niên có hành vi nguy hiểm cho xã hội; Một số quy định của pháp luật tố tụng hình sự trung quốc đối với người chưa thành niên bị buộc tội và gợi mở cho pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam;...

  pdf265p viellison 06-05-2024 2 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục tiêu làm rõ các vấn đề lý luận và quy định pháp luật, đánh giá thực tiễn áp dụng, những bất cập của quy định pháp luật và đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội áp dụng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  pdf15p vijaychest 24-04-2024 3 2   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng, rút ra những thành tựu và hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực ở ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf23p khanhchi2510 19-04-2024 6 3   Download

 • Nội san Nghiên cứu khoa học sinh viên – Tập 10/2022 gồm có một số bài viết liên quan tới các vấn đề về tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp như: Thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức; Enhancing the quality of Vietnamese human resources in the fourth industrial revolution; Kế toán, kiểm toán và tài chính Việt Nam trong bối cảnh mới; Gửi tiết kiệm online thói quen giao dịch tài chính thông minh; Cơ hội và thách thức khi ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng đón đọc để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf80p longtimenosee09 08-04-2024 3 1   Download

 • Nội san Nghiên cứu khoa học sinh viên – Tập 10/2023 gồm có một số bài viết liên quan tới các vấn đề về tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp như: Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2023: Đòn bẩy kích cầu kinh tế; Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam quý I năm 2023 và dự báo kịch bản cả năm 2023; Vai trò của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Thay đổi chính sách kế toán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Tính ưu việt trong cách tính mới của bảo hiểm lương hưu;...

  pdf80p longtimenosee09 08-04-2024 7 1   Download

 • Mục đích của luận văn là dựa trên cơ sở lý luận và thực tiến nhầm phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng về công tác đào tạo cụ thể là công tác đào tạo nhân lực chăm sóc khách hàng tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tác giả đưa ra những quan điểm đánh giá và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực Chăm sóc khách hàng tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  pdf103p khanhchi0612 11-04-2024 9 6   Download

 • Tại Việt Nam, Trastuzumab (Herceptin) được bảo hiểm y tế chi trả ở mức 50% nhưng hiện tại có nhiều thảo luận về tính chi phí - hiệu quả của thuốc này. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tính chi phí - hiệu quả của Trastuzumab trong việc điều trị ung thư vú giai đoạn sớm ở người bệnh có thụ thể HER2+ từ góc độ toàn xã hội.

  pdf12p virichard 28-03-2024 4 3   Download

 • Bài viết "Thách thức từ già hóa dân số đối với chi tiêu y tế ở Việt Nam" nghiên cứu về những thách thức lên chi tiêu y tế do già hóa dân số ở Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2020. Từ đó đưa ra hai khuyến nghị là duy trì mức chi tiêu y tế từ tiền túi và tăng mức phí đóng góp vào quỹ bảo hiểm y tế nhằm giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính y tế do quá trình già hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p cotieubac1004 14-03-2024 5 0   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh của người dân Việt Nam" nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh của người dân Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện cho cả Việt Nam và theo khu vực (thành thị và nông thôn). Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là hồi quy logit đa thức với biến phụ thuộc là biến danh nghĩa với 3 lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Dữ liệu cho nghiên cứu được lấy từ cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) của Tổng cục Thống kê các năm 2018 và 2020.

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa" trình bày về: (i) những áp dụng AI trong hoạt động ngành bảo hiểm Việt Nam hiện nay, (ii) đánh giá những những cơ hội, thách thức khi áp dụng AI vào các hoạt động kinh doanh của DNBH trong bối cảnh toàn cầu hóa, (iii) đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường áp dụng AI trong doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 8 5   Download

 • Bài viết "Tương quan giữa tỷ lệ đóng và tỷ lệ hưởng trong chế độ hưu trí ở Việt Nam" đề cập đến sự phụ thuộc tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng vào tỷ lệ đóng góp thông qua phương trình tổng số tiền tích lũy được trong toàn bộ thời gian làm việc và hưởng lương hưu cân bằng với tổng số tiền được hưởng trong chế độ hưu trí cho 2 trường hợp. Tính toán ở mức đơn giản, ta giả định lãi suất, thuế, lạm phát đều bằng không và lương của người lao động không thay đổi qua các năm làm việc.

  pdf6p cotieubac1004 14-03-2024 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2