intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Xem 1-20 trên 1227 kết quả Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Giáo trình Bảo hiểm: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về bảo hiểm; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thương mại; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf183p vihennessey 08-09-2022 17 1   Download

 • Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của ebook sau đây.

  pdf246p runordie4 05-07-2022 14 2   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày một số thách thức đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội (ASXH) như dịch bệnh Covid-19, tình trạng già hóa dân số, rủi ro thiên tai,... Trên cơ sở phân tích các thách thức bài viết đưa ra một số khuyến nghị như cần phát triển kinh tế ổn định, bền vững; tăng cường các chính sách tín dụng ưu đãi; xã hội hóa trong lĩnh vực ASXH, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai,...

  pdf7p runordie2 06-06-2022 17 2   Download

 • Luận văn "Quản lý và dự báo thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu nhằm vận dụng lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý thu BHXH, đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH tại BHXH Việt Nam từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý thu BHXH, đảm bảo phát triển sự nghiệp BHXH một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới hiện nay.

  pdf110p dongcoxanh25 22-06-2022 17 6   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu một số loại hợp đồng thông dụng, nội dung Bộ Luật Dân sự 2005 số 33/2005?QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn dùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf90p bakerboys04 16-05-2022 14 1   Download

 • Cuộc cách mạng 4.0 là xu thế phát triển tất yếu, đã và đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với hầu hết các lĩnh vực trong xã hội, Với sự phát triển nhanh chóng này, kinh tế chia sẻ, dịch vụ hàng đầu, một số thành viên trong xã hội nắm bắt cơ hội và thành công, ngược lại những người lao động không kịp thích ứng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bài viết trình bày thực trạng pháp luật về Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.

  pdf6p viindranooyi 09-05-2022 22 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn quy định các tội phạm về bảo hiểm xã hội trong Bộ luật Hình sự, đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật đối với các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 16 2   Download

 • Qua các thời kỳ phát triển, chính sách bảo hiểm y tế Việt Nam, đã không ngừng đổi mới và ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt hơn cho người tham gia hiểm y tế. Những thay đổi này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách bảo hiểm y tế vẫn cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay và đề xuất một số khuyến nghị.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 24 3   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí phù hợp thông qua khảo sát đối với hai đối tượng (người lao động, người sử dụng lao động thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa). Bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 22 2   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề chung của pháp luật về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện; pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện; quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hạn chế trong việc áp dụng các quy định này và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

  pdf94p badbuddy08 25-03-2022 40 11   Download

 • Luận văn có mục đích là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam hiện nay.

  pdf117p badbuddy07 11-03-2022 21 7   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật quy định về nguồn hình thành và sử dụng quỹ hưu trí ở Việt Nam. Phân tích về tình hình thực hiện chế độ hưu trí hiện hành, phát hiện những vấn đề bất cập trong các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nguồn hình thành và sử dụng quỹ hưu trí ở nước ta.

  pdf94p badbuddy07 11-03-2022 9 2   Download

 • Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm đảm bảo được đời sống cho người lao động khi họ xảy ra tai nạn trong quá trình lao động hoặc bị mắc bệnh nghề nghiệp, nhằm đạt mục đích an sinh xã hội. Bài viết hệ thống cơ sở lý luận về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Công ước quốc tế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về chế độ này.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 22 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm của BHXH và các chế độ BHXH, trong đó đi sâu phân tích khái niệm, đặc điểm của chế độ hưu trí, chỉ ra được mối quan hệ biện chứng giữa chế độ hưu trí cới các chế độ BHXH khác, đồng thời so sánh với một số loại hình của bảo hiểm thương mại có hình thức tương tự với chế độ hưu trí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p badbuddy07 11-03-2022 37 3   Download

 • Bài viết giới thiệu vai trò của Toán ứng dụng trong kinh tế, tài chính, bảo hiểm và sự phát triển của lĩnh vực này trên thế giới và ở Việt Nam. Chúng tôi cũng thảo luận về các hướng nghiên cứu và đào tạo của ngành Toán kinh tế, tài chính, bảo hiểm và nhu cầu xã hội tại Việt Nam trong tương lai.

  pdf8p vikissinger 03-03-2022 10 1   Download

 • Hiện nay, bệnh suy tim là một vấn đề lớn về y tế và kinh tế đang gia tăng trên toàn thế giới. Chí phí điều trị suy tim đã được thực hiện ở một số quốc gia trên thế giới tuy nhiên chưa có nghiên cứu dự báo chi phí điều trị suy tim. Phân tích chi phí (CP) trực tiếp y tế (TTYT) trong điều trị suy tim trên mẫu 111.926 người bệnh suy tim dựa trên dữ liệu hồi cứu tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2017 – 2018.

  pdf4p vigalileogalilei 28-02-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế bảo hiểm - Chương 2: Bảo hiểm xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời, bản chất, đối tượng, chức năng; Nguyên tắc và tính chất của bảo hiểm xã hội; Quan điểm cơ bản về BHXH; Hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội, hình thức bảo hiểm xã hội; Quỹ bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (quá trình phát triển, chế độ, hình thức)

  pdf29p hoathachthao090 25-02-2022 178 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát là tập trung nghiên cứu phân tích chính sách, pháp luật về BHTN ở Việt Nam hiện nay, qua đó tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về BHTN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf127p badbuddy03 22-02-2022 48 11   Download

 • Đề tài nghiên cứu vấn đề lí luận BHXH và chính sách về BHXH ở nước ta hiện nay như các chế độ BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện, BHTN được qui định trong pháp luật; thực trạng áp dụng qui định pháp luật về BHXH trong thực tế, những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục để đảm bảo BHXH là công cụ hữu hiệu nhất của sàn an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp luật về BHXH; đóng góp những ý kiến đề xuất cho việc sửa đổi Luật BHXH để phù hợp thực tế cuộc sống và sự phát triển của nước ta trong thời gian tới.

  pdf109p badbuddy03 22-02-2022 50 7   Download

 • Luận văn đã hệ thống hoá và hoàn thiện cơ sở lý luận về chế độ TNLĐ và BNN; nghiên cứu chế độ, chính sách và tình hình thực hiện chế độ TNLĐ và BNN ở Việt Nam, từ đó chỉ ra những mặt tồn tại, bất cập; đưa ra những giải pháp hoàn thiện chế độ TNLĐ và BNN, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của chế độ TNLĐ, BNN trong việc bảo đảm đời sống của người lao động sau khi bị TNLĐ, BNN.

  pdf96p badbuddy05 16-02-2022 20 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo hiểm xã hội Việt Nam
p_strCode=baohiemxahoivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2