intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong chu trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán AFA

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

0
63
lượt xem
22
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong chu trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán AFA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu những vấn đề lý luận chung làm cơ sở cho việc tìm hiểu quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán; nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại Công ty TNHH Kiểm toán AFA; từ việc nghiên cứu trên rút ra được những ưu, nhược điểm và đề xuất một số các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại công ty TNHH Kiểm toán AFA.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong chu trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán AFA

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> -----  -----<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI<br /> <br /> O<br /> <br /> TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Phương Nhã<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lớp: K46C Kế Toán Kiểm Toán<br /> <br /> Th.s Phạm Thị Bích Ngọc<br /> <br /> Niên Khóa: 2012-2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp là sự đúc kết giữa lý thuyết trong nhà trường và vận dụng lý<br /> thuyết vào thực tiễn. Khóa luận tốt nghiệp cũng là sự ghi nhận quá trình học tập rèn<br /> luyện của mỗi sinh viên. Trong thời gian thực tập ngắn tại công ty TNHH Kiểm toán<br /> AFA cũng là lần đầu tiên được đi tiếp xúc với thực tế công việc nên không thể tránh<br /> <br /> Ế<br /> <br /> khỏi nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của quý thầy cô giáo, Ban lãnh<br /> <br /> U<br /> <br /> đạo công ty TNHH Kiểm toán AFA, các anh chị kiểm toán viên trong công ty và các<br /> <br /> ́H<br /> <br /> bạn sinh viên cùng thực tập, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình và tiếp<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> thu thêm được nhiều kiến thức thực tế về nghề nghiệp.<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn tập thể Quý thầy cô giáo khoa Kế Toán- Kiểm toán<br /> <br /> H<br /> <br /> trường Đại học kinh tế Huế đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức<br /> <br /> IN<br /> <br /> quý báu trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt là cô giáo Phạm Thị<br /> Bích Ngọc, người đã tận tình trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo giúp em hoàn thành khóa luận tốt<br /> <br /> K<br /> <br /> nghiệp này.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH Kiểm toán AFA, cùng các<br /> <br /> O<br /> <br /> anh chị trong công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho em có cơ hội tiếp cận với thực tế công<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> việc kiểm toán và nhiệt tình giúp đỡ em hoàn chỉnh hơn khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Một lần nữa, em xin gửi đến tất cả lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> nhất.<br /> <br /> Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Phương Nhã<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Bảng cân đối kế toán<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> BĐSĐT<br /> <br /> Bất động sản đầu tư<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> DT<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> KSNB<br /> <br /> Kiểm soát nội bộ<br /> <br /> KTV<br /> <br /> Kiểm toán viên<br /> <br /> LNTT<br /> <br /> Lợi nhuận trước thuế<br /> <br /> NK<br /> <br /> Nhập khẩu<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BCĐKT<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> IN<br /> <br /> TK<br /> <br /> K<br /> <br /> TNHH<br /> TS<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> Tài sản<br /> Tài sản cố định<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU<br /> <br /> Bảng 2.1 Biến động số dư của TK 331 của công ty ABC .........................................44<br /> Bảng 2.2 Bảng phân tích hệ số thanh toán của công ty ABC ...................................45<br /> Bảng 2.3 Bảng phân tích hệ số nợ của công ty ABC..................................................45<br /> Bảng 2.4 Xác định mức trọng yếu tại công ty ABC...................................................47<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 3.1 Bảng câu hỏi đề xuất đánh giá hoạt động kiểm soát chung trong môi<br /> trường tin học................................................................................................................69<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Bảng 3.2 Bảng câu hỏi đề xuất đánh giá hoạt động kiểm soát của ứng dụng trong<br /> môi trường tin học ........................................................................................................70<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Bảng 3.3 Trích bảng cân đối kế toán năm 2015 của công ty ABC ...........................74<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ<br /> Sơ đồ 1.1 Sơ đồ kế toán phải trả người bán .................................................................8<br /> Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty TNHH Kiểm toán AFA.............................28<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sơ đồ 2.2 Chu trình mua gỗ nguyên liệu của công ty ABC.......................................41<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản