Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Cổng báo cáo tổng hợp trực tuyến phục vụ HTTT chỉ đạo ngành Y tế cộng đồng

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

177
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp "Cổng báo cáo tổng hợp trực tuyến phục vụ HTTT chỉ đạo ngành Y tế cộng đồng" được trình bày theo bố cục: Giới thiệu về hệ thống DHIS vl.xv và hệ thống DHIS 2.0; giới thiệu về phát triển ứng dụng Report portal; giới thiệu công nghệ và môi trường phát triển; cài đặt và thử nghiệm; nhận xét và đánh giá. Để nắm vững nội dung chi tiết đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Cổng báo cáo tổng hợp trực tuyến phục vụ HTTT chỉ đạo ngành Y tế cộng đồng

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Huỳnh Thị Kim Dung 0112049 Trần Nam Quốc 0112322 Cổng báo cáo tổng hợp trực tuyến phục vụ HTTT chỉ đạo ngành Y tế cộng đồng KHOÁ LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS. ĐỒNG THỊ BÍCH THỦY NIÊN KHOÁ 2001-2005
 2. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................5 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .......................................................................8 1. Giới thiệu về HISP .......................................................................................................8 2. Hệ thống DHIS 1.x .......................................................................................................8 1.2 Chức năng chính của DHIS 1.3 ............................................................................9 1.3 Môi trường cài đặt hệ thống ...............................................................................10 1.4 Mục đích – Yêu cầu triển khai hệ thống............................................................10 1.5 Nhận xét - Đánh giá .............................................................................................10 2. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG DHIS 2.0.......................................................................12 2.1. Giới thiệu .............................................................................................................12 2.2. Mô hình và mối quan hệ giữa các mô đun trong hệ thống..............................12 2.3. Chức năng chính. ................................................................................................13 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN LUẬN VĂN ...................................................15 1. Mục tiêu ......................................................................................................................15 2. Yêu cầu thực hiện ......................................................................................................15 2.1 Tìm hiểu và triển khai hệ thống DHIS 1.3.........................................................15 2.2 Tìm hiểu các công nghệ mã nguồn mở...............................................................15 2.3 Phát triển ứng dụng Report portal ....................................................................16 3. Cụ thể các công việc thực hiện..................................................................................16 3.1 Tìm hiểu và triển khai hệ thống DHIS 1.3.........................................................16 3.1.1 Cấu trúc hệ thống DHIS: .............................................................................16 3.1.2 Các nội dung đã thực hiện khi tham gia triển khai hệ thống: ..................18 3.2 Tìm hiểu các công nghệ và phát triển ứng dụng Report portal ......................25 CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN REPORT PORTAL..........................................................26 1. Giới thiệu tổng quan và phân tích yêu cầu..............................................................26 1.1. Giới thiệu .............................................................................................................26 1.2. Yêu cầu chức năng ..............................................................................................28 1.2.1. Các yêu cầu nghiệp vụ. ................................................................................28 1.2.2. Các yêu cầu hệ thống. ..................................................................................28 1.2.3. Các yêu cầu khác..........................................................................................29 1.3 Nội dung yêu cầu về công nghệ...........................................................................29 1.4. Phân tích các yêu cầu chức năng.......................................................................30 1.5 Sơ đồ Use case ......................................................................................................31 1.5.1. Tác nhân của hệ thống.................................................................................31 1.5.2. Lược đồ Use case cấp cao. ...........................................................................33 1.5.3. Mô tả chi tiết từng Use case. .......................................................................35 1.5.3.1 Manage Users .........................................................................................35 1.5.3.2. Authorize user access............................................................................37 1.5.3.3. Manage Reports ....................................................................................40 1.5.3.4. Login ......................................................................................................44 1.5.3.5. Change password ..................................................................................45 1.5.3.6. Search for reports .................................................................................46 1.6. Mô tả các bước xử lí theo từng yêu cầu ............................................................46 1.6.1. Đăng nhập và đăng kí người dùng:............................................................46 1.6.2. Yêu cầu upload các tập tin báo cáo hoặc các mẫu báo cáo:.....................48 Trang 2 / 137
 3. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 1.6.3. Yêu cầu tra cứu báo cáo. .............................................................................48 1.6.4. Yêu cầu phân quyền sử dụng hệ thống ......................................................49 1.6.5. Yêu cầu kết xuất báo cáo từ các tập tin mẫu.............................................49 1.6.6. Yêu cầu quản lí người dùng ........................................................................49 1.6.7. Yêu cầu xây dựng tính năng đa ngôn ngữ:................................................50 1.6.8. Kiểm tra quyền hạn và cung cấp chức năng của hệ thống ......................50 2. Thiết kế lớp.................................................................................................................51 2.1. Mô hình lớp đối tượng cơ sở và các interfaces.................................................51 2.1.1. Thiết kế các gói (package) ...........................................................................51 2.1.2. Sơ đồ lớp:......................................................................................................58 2.1.3. Diễn giải:.......................................................................................................59 2.1.3.1 Danh sách các lớp đối tượng:................................................................59 2.1.3.2 Danh sách các quan hệ: .........................................................................60 2.2. Thiết kế các lớp xử lí action. ..............................................................................62 2.2.1. Sơ đồ các gói:................................................................................................62 2.2.2. Nội dung các xử lí chính:.............................................................................63 3. Cấu trúc cơ sở dữ liệu................................................................................................68 3.1.Ánh xạ các lớp đối tượng sang cơ sở dữ liệu quan hệ. .....................................68 3.2. Cấu trúc của cơ sở dữ liệu sau khi ánh xạ........................................................71 3.2.1. Mô hình thực thể kết hợp............................................................................71 3.2.2. Thuyết minh cho mô hình ...........................................................................71 3.2.3. Mô hình quan hệ ..........................................................................................74 4. Thiết kế giao diện.......................................................................................................75 4.1. Sơ đồ liên kết các trang ......................................................................................75 4.2. Nội dung và thiết kế các trang chức năng chính..............................................76 4.2.1. Đăng nhập và gởi đăng kí người dùng.......................................................76 4.2.2. Trang chủ......................................................................................................78 4.2.3. Trang tìm kiếm báo cáo...............................................................................81 4.2.4. Trang phân quyền sử dụng hệ thống. ........................................................83 4.2.5. Trang kết xuất báo cáo................................................................................85 CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ........87 1. Spring framework......................................................................................................87 1.1. Lí do sử dụng Spring? ........................................................................................87 1.2. Vấn đề Inversion of Control trong Spring........................................................87 1.3. Khái niệm về bean và bean factory. ..................................................................91 2. Hibernate ....................................................................................................................92 2.1. Lí do sử dụng Hibernate. ...................................................................................92 2.2. Các vấn đề bất tương xứng giữa đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ............93 2.2.1. Thế nào là tính bền vững: ...........................................................................93 2.2.2. Mô hình ghép đôi không xứng:...................................................................94 3. Webwork, Velocity...................................................................................................100 3.1. Webwork framework. ......................................................................................100 3.1.1. Giới thiệu webwork framework. ..............................................................100 3.1.2. Xwork và cấu hình Webwork thực thi các actions .................................100 3.2. Velocity template...............................................................................................103 3.2.1. Giới thiệu Velocity template. ....................................................................103 Trang 3 / 137
 4. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 3.2.2. Sử dụng velocity và webwork trong môi trường Java và trên trang HTML. ..................................................................................................................104 CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM ................................................................107 1. Cài đặt.......................................................................................................................107 1.1 Môi trường phát triển........................................................................................107 1.2 Mô tả chi tiết từng xử lí trong các lớp đối tượng ............................................107 1.2.1. Interface ReportManager .........................................................................107 1.2.2. Interface ReportTypeManager.................................................................110 1.2.3. Interface OrganizationStore .....................................................................111 1.2.4. Interface DataStore....................................................................................113 1.2.5. Interface UserManager .............................................................................115 1.3. Nội dung xây dựng các tập tin ánh xạ đối tượng sang cơ sở dữ liệu quan hệ. ...................................................................................................................................125 1.3.1. Đối tượng period (Period.hbm.xml) .........................................................125 1.3.2. Đối tượng periodtype (PeriodType.hbm.xml) .........................................125 1.3.3. Đối tượng reporttype (ReportType.hbm.xml).........................................125 1.3.4. Đối tượng reportfile (Report.hbm.xml) ...................................................126 1.3.5. Đối tượng organizationunit (OrganizationUnit.hbm.xml).....................128 1.3.6.Đối tượng organizationunitgroup OrganizationUnitGroup.hbm.xml) .129 1.3.7. Đối tượng user (User.hbm.xml) ................................................................130 1.3.8. Đối tượng group (Group.hbm.xml)..........................................................131 1.3.9. Đối tượng role (Role.hbm.xml) .................................................................131 1.3.10. Đối tượng roletype (RoleType.hbm.xml)...............................................132 2. Thử nghiệm ..............................................................................................................132 CHƯƠNG 6: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ...................................................................135 1. Đánh giá ưu và khuyết điểm. ..................................................................................135 1.1 Ưu điểm...............................................................................................................135 1.2 Khuyết điểm. ......................................................................................................135 2. Hướng phát triển trong tương lai...........................................................................136 TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................................137 Trang 4 / 137
 5. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, cùng với sự phát triển cao của khoa học kỹ thuật, xã hội tiến bộ, công nghiệp hoá - hiện đại hoá là những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống khi mà mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp, và yêu cầu về sự hoàn hảo, chuẩn mực ngày càng được chú trọng. Sự phát triển không ngừng của lĩnh vực Công nghệ Thông tin đã phần nào giải quyết được các vấn đề nảy sinh đó. Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đang trở nên phổ biến trong tất cả các lĩnh vực. Ở Việt Nam, cũng không ngoài xu hướng phát triển ấy, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp phải định hướng con đường và các bước phát triển để ngày càng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hơn. Các công ty tin học không ngừng đầu tư và đề ra các giải pháp cũng như cung cấp các ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách đó. Công nghệ thông tin đã dần trở nên sâu rộng hơn trong từng cơ quan, xí nghiệp từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Đặc biệt, lĩnh vực y tế là một trong những lĩnh vực mang nhiều thử thách và áp lực xã hội, làm sao để cung cấp được các dịch vụ y tế nhanh chóng, kịp thời và phải được quản lý một cách chặt chẽ, chính xác? Trước đây, tất cả công việc được thực hiện một cách thủ công nên đòi hỏi đội ngũ cán bộ y tế phải tốn nhiều thời gian và công sức nhằm đảm bảo được yêu cầu trong lĩnh vực ấy. Xuất phát từ thực tế ấy, Bộ y tế Việt Nam cũng dần có những giải pháp nhằm từng bước củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Hệ thống thông tin sức khoẻ y tế cộng đồng chính là một trong những giải pháp ấy. Hệ thống đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới và được các nước ủng hộ nhiệt tình. Hệ thống này trước mắt nhằm thu thập các thông tin y tế đáp ứng yêu cầu thống kê các chỉ tiêu và quản lý các vấn đề liên quan đến y tế cộng đồng được hiệu quả hơn. Hiện nay hệ thống DHIS v1.3 đang được triển khai thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Huế dưới sự hợp tác giữa Đại học Oslo, Na Uy, công ty TMA và sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Song song với quá trình triển khai này là việc phát triển hệ thống DHIS 2.0 với mục đích xây dựng trên nền web nhằm hỗ trợ tối đa cho việc chia sẻ thông tin và phục vụ đắc lực cho quá trình đánh giá, lên kế hoạch, ra quyết định cho các chương trình sức khỏe. DHIS 2.0 được xây dựng trên Trang 5 / 137
 6. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 mã nguồn mở sử dụng Java và một số công nghệ mới hiện đang rất phổ biến trên thế giới như: Spring framework, Hibernate, Webwork, Velocity…. Module Report portal là một trong 19 module của hệ thống DHIS 2.0. Đây là một ứng dụng web cho phép chia sẻ thông tin báo cáo giữa các đơn vị y tế, kết xuất báo cáo theo các mẫu thiết kế từ người dùng. Toàn bộ quá trình phát triển module này được thực hiện tại công ty TMA Solutions với sự giám sát của các thành viên Na Uy trong nhóm và công cụ quản lí dự án jira ( www.hisp.info/jira). Tham gia vào dự án về Hệ thống thông tin y tế cộng đồng này, chúng em mong muốn được góp một phần nhỏ công sức vào công cuộc phát triển chung của ngành y tế nói riêng hay nói chung là sự phát triển của đất nước Việt Nam. Luận văn được trình bày theo bố cục gồm 6 chương và 1 phụ lục như sau: - Chương 1, 2: Giới thiệu về hệ thống DHIS v1.x và hệ thống DHIS 2.0 Nội dung phần này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về Hệ thống thông tin sức khoẻ cộng đồng (DHIS – District Health Information System), các chức năng, sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu…. Đồng thời giới thiệu hệ thống DHIS 2.0 đang được phát triển, so sánh sự khác nhau giữa hai hệ thống và mối liên hệ giữa ứng dụng Report portal và các mô đun khác trong hệ thống mới. - Chương 3: Phát triển ứng dụng Report portal. Nội dung phần này trình bày tất cả các vấn đề liên quan trực tiếp đến quá trình xây dựng ứng dụng Report portal. Quá trình xây dựng bao gồm: phân tích các yêu cầu, thiết kế xử lí, thiết kế lớp đối tượng, xây dựng tập tin ánh xạ đối tượng sang cơ sở dữ liệu quan hệ, thiết kế lớp action, thiết kế giao diện. Riêng thông tin cụ thể trong từng lớp đối tượng, chi tiết các thuộc tính và nội dung tập tin ánh xạ đối tượng chúng em xin trình bày trong phần phụ lục. - Chương 4: Giới thiệu công nghệ và môi trường phát triển Nội dung phần này nhằm giới thiệu các công nghệ mới được ứng dụng để phát triển hệ thống. Chúng em chỉ chọn những thông tin chung mang tính giải thích cho lí do sử dụng và những đặc điểm nội trội của những công nghệ này. Các vấn đề tìm hiểu sâu về công nghệ xin được trình bày trong phần phụ lục. Trang 6 / 137
 7. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 - Chương 5: Cài đặt và thử nghiệm Nội dung phần này trình bày cách thức cài đặt ứng dụng, các dữ liệu mẫu và cách thực hiện kiểm thử chương trình. - Chương 6: Nhận xét và đánh giá Nội dung phần này trình bày các ưu khuyết điểm của chương trình, và hướng phát triển trong tương lai. - Phụ lục: Nội dung phần phụ lục được chia làm ba phần: Phần A: Sưu liệu cho toàn bộ quá trình phân tích hệ thống DHIS 1.x và quá trình thực hiện triển khai và cài đặt hệ thống cho 6 quận thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phần B: Tìm hiểu công nghệ Hibernate, JUnit, Maven, JasperReport. Phần C: Sưu liệu và hồ sơ thiết kế cho quá trình phát triển ứng dụng Report portal. Trang 7 / 137
 8. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1. Giới thiệu về HISP Hệ thống thông tin y tế (HISP – Health Information System Programme) được xây dựng và phát triển đầu tiên tại Nam Phi, và được chính phủ Nam Phi chú trọng phát triển ứng dụng trong ngành y tế (được đánh giá là phần mềm chuẩn quốc gia) nhằm phục vụ yêu cầu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng y tế. Phần mềm được xây dựng miễn phí và thuộc một trong những sản phẩm mã nguồn mở. Dự án đã được nghiên cứu phát triển tiếp bởi đội ngũ nghiên cứu từ NaUy và với hy vọng được triển khai và phát triển trên nhiều quốc gia. Hệ thống đã được tiếp nhận và ủng hộ nhiệt tình bởi nhiều trường đại học, các nhà nghiên cứu, chính phủ các nước trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ. Ấn độ, Ethiopia, Cu Ba và hiện nay cũng đang ứng dụng và phát triển ở Việt Nam. Công việc của HISP tập trung vào việc tập hợp dữ liệu, phân tích và thực hiện các yêu cầu về y tế thông qua phần mềm hỗ trợ DHIS (District Health Information Software – “Hệ thống thông tin sức khoẻ theo khu vực”) để sử dụng quản lý các cấp quận huyện, đặc biệt quan tâm các vấn đề về lưu trữ, quản lý, phân tích dữ liệu, tính toán, … từ đó đưa ra những giải pháp, định hướng phù hợp với từng khu vực, quốc gia. 2. Hệ thống DHIS 1.x 1.1 Khái niệm “Hệ thống thông tin sức khoẻ cộng đồng” Hệ thống thông tin sức khoẻ cộng đồng (DHIS – District Health Information Software) là một phần mềm thuộc dự án Hệ thống thông tin y tế (HISP – Health Information System programme) nhằm phục vụ yêu cầu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng y tế. Phần mềm DHIS hỗ trợ các dịch vụ về sức khoẻ như lưu trữ thông tin, báo cáo về các chương trình sức khoẻ thông qua các ứng dụng nhập liệu, phân tích, tổng hợp dữ liệu,... từ đó đưa ra những giải pháp, định hướng phù hợp với từng khu vực đồng thời đảm bảo tính nhất quán về quản lí trong lĩnh vực y tế. Trang 8 / 137
 9. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 Ở Việt Nam, hệ thống DHIS đang được triển khai và ứng dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Huế, và được tìm hiểu, phân tích, tối ưu hoá các chức năng sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Cụ thể các tiện tiện ích được quan tâm và phát triển như: - Phần mềm là công cụ linh hoạt với cấu trúc chuẩn được sử dụng phù hợp với dữ liệu từng địa phương. (Tuỳ địa phương mà có thể sử dụng một cấu trúc cơ sở dữ liệu của địa phương đó). - Phần mềm là công cụ với nhiều thuộc tính có thể được định nghĩa và chuyển đổi linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng khác nhau của từng đơn vị. - Hỗ trợ người dùng công tác lưu trữ, quản lý dữ liệu và phân tích dữ liệu để xuất các báo cáo theo các định dạng linh hoạt. - Phần mềm đa ngôn ngữ - Phần mềm miễn phí và với mã nguồn mở. Phần được tìm hiểu và phân tích, phát triển bởi nhóm phát triển tại Việt Nam dưới sự hỗ trợ của công ty TMA và đội ngũ phát triển từ NaUy 1.2 Chức năng chính của DHIS 1.3 Hệ thống DHIS đã được xây dựng và phát triển ban đầu tại Nam Phi và hiện nay đã được nhiều quốc gia quan tâm, ứng dụng. Với phiên bản 1.3 hiện tại, DHIS hỗ trợ các nghiệp vụ y tế chính: - Xây dựng cơ cấu tổ chức (cấu trúc đơn vị) các đơn vị y tế theo cấp: Đây là chức năng cho phép người dùng định nghĩa sơ đồ tổ chức phân cấp của hệ thống y tế. - Định nghĩa các đơn vị y tế cho hệ thống: Cho phép định nghĩa các đơn vị y tế của khu vực, các đơn vị sẽ được xây dựng tương ứng với cấu trúc đơn vị đã định nghĩa trước. - Định nghĩa các phần tử dữ liệu, các phần tử dữ liệu tạm và các chỉ số liên quan: Đây chính là các thông số y tế cần quan tâm, lưu trữ số liệu , báo cáo thống kê,… Trang 9 / 137
 10. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 - Lưu trữ các dữ liệu người dùng nhập vào hệ thống, tổng hợp dữ liệu theo từng nhóm đơn vị và tổng hợp dữ liệu từ các đơn vị cấp dưới cho đơn vị cấp trên tương ứng. - Xuất dữ liệu ra các tập tin văn bản, đồng thời cũng cho import dữ liệu rời rạc từ các tập tin văn bản của các đơn vị khác nhau để thành dữ liệu thống nhất: Các dữ liệu nhập vào để quản lí sau khi phân tích, tổng hợp có thể được xuất ra dưới dạng tập tin văn bản để có thể import dữ liệu đó vào hệ thống ở một nơi khác. - Xuất dữ liệu ra tập tin data mart (tập tin dữ liệu thông minh): Đây là tập tin dữ liệu Access hỗ trợ các thao tác tổng hợp, kết xuất báo cáo cho đơn vị. 1.3 Môi trường cài đặt hệ thống Hệ thống được phát triển bằng Access. 1.4 Mục đích – Yêu cầu triển khai hệ thống Việc triển khai hệ thống DHIS tại Việt Nam được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ y tế, sự hỗ trợ từ phía NaUy và được thực hiện trực tiếp bởi công ty TMA ở Tp HCM. Mục tiêu chủ yếu là đáp ứng các yêu cầu từ thực tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng. Mục tiêu cụ thể: - Bước đầu tin học hoá trong lĩnh vực y tế - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và theo dõi tình hình hoạt động tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn thành phố. - Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế thạo tin học và có khả năng ứng dụng, khai thác các tính năng của hệ thống DHIS sao cho phù hợp với thực tế. - Công tác triển khai cũng là bước tiếp cận, tìm hiểu và phân tích yêu cầu thực tiễn nhằm thiết kế, xây dựng nên các hệ thống, chương trình phát triển trong tương lai. 1.5 Nhận xét - Đánh giá Hiện tại, hệ thống y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo quy trình: Mỗi tháng, các phường sẽ tổng hợp số liệu và báo cáo theo mẫu (thống nhất cho tất cả các phường). Các báo cáo sẽ được gởi lên đơn vị cấp cao hơn để tổng hợp và lập báo cáo cho cấp đó (theo mẫu quy định chung cho quận). Tất cả các công việc đều Trang 10 / 137
 11. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 do nhân viên phụ trách và đều thực hiện thủ công. Do đó công việc ghi nhận số liệu và công tác lưu trữ tốn nhiều thời gian và công sức. Bên cạnh đó do việc tính toán thủ công nên đôi lúc sai lệch về số liệu, dữ liệu không thống nhất,… Hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang dần được xây dựng và hoàn chỉnh các cơ cấu tổ chức phân theo cấp và quản lý riêng từng lĩnh vực, từng chương trình. Hệ thống sức khoẻ cộng đồng được chia làm nhiều chương trình như: Chương trình chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, chương trình Vắc xin, chương trình HIV – AIDS, chương trình phòng chống lao,… Cùng với sự quản lý chặt chẽ theo các nội dung riêng biệt như thế là sự đòi hỏi về tính chặt chẽ trong quản lý, sự thống nhất trong hoạt động. Với nhu cầu thực tế của hệ thống y tế Việt Nam, hệ thống DHIS hiện tại cần được cải tiến các chức năng sao cho phù hợp và tiện dụng hơn. Cùng với sự cải tiến đó, cần xây dựng các hệ thống, các chương trình mới hỗ trợ phù hợp cho từng khía cạnh của ngành y tế (chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, vắc xin, bệnh lao,… ). Các ứng dụng được phát triển có thể được tích hợp lại với nhau để tạo thành một hệ thống hoạt động hiệu quả như một dây chuyền hoàn chỉnh. Cụ thể, các ứng dụng mới cần phát triển: Web patient: Quản lý thông tin bệnh nhân tại các trạm y tế phường xã Report designer: Hỗ trợ công cụ giúp người dùng có thể thiết kế các nội dung báo cáo tương ứng với từng nội dung quản lý về y tế. Report generator: Hỗ trợ công cụ kết xuất các báo cáo từ các dữ liệu được nhập vào và theo mẫu mà report designer đã hỗ trợ thiết kế Report portal: Cung cấp ứng dụng hỗ trợ người dùng upload các báo cáo đã kết xuất lên server thay vì phải gửi báo cáo lên cho cấp trên bằng thủ công. Report portal cũng là ứng dụng mà chúng em sẽ quan tâm và xây dựng khi tham gia dự án này. Các chức năng cụ thể và các bước phân tích, thiết kế, xây dựng sẽ được đề cập đến trong phần 3 - nội dung chính của Report portal. Riêng phần nội dung về công cụ kết xuất báo cáo hỗ trợ cho hệ thống 1.x chúng em xin trình bày ở phần phụ lục. Trang 11 / 137
 12. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 2. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG DHIS 2.0 2.1. Giới thiệu DHIS 2.0 là hệ thống quản lí thông tin y tế được phát triển dựa trên phiên bản DHIS v1.x do trường Đại học Oslo, Na Uy thực hiện. Phần mềmDHIS 2.0 với những mô đun sẽ được phát triển trên môi trường Java (dùng IDE là Eclipse để soạn thảo ) có thể chạy trên hệ điều hành Linux , độc lập với hệ điều hành , giúp cho sản phẩm không còn phụ thuộc vào nền tảng bên dưới. Cùng với việc sử dụng mã nguồn mở thì hệ thống cũng sử dụng 1 số công nghệ tiên tiến để hổ trợ chương trình như: Maven, JUnit, Subversion, Spring và Hibernate… DHIS 2.0 được phân chia ra làm 19 mô đun bao gồm: Patient mô đun for wards, Indicator module, Validation module, Import/export module, Standard data entry, Customised data entry, System admin module, DHIS core, Alternative persistence strategy, DHIS 1.4 bridge, Wireless module, Internationalization localization, Web pivot module, Desktop pivot module, Report portal module, Report generator module, Report designer module, GIS report integration, GIS module. 2.2. Mô hình và mối quan hệ giữa các mô đun trong hệ thống Trong phần này, chúng em chỉ giới thiệu 1 cách tóm tắt các mô đun chính có liên quan trực tiếp đến đề tài của hệ thống bao gồm: DHIS Core và Report mô đun. DHIS Core: là mô đun chứa tât cả thông tin về hệ thống, những tập hợp những thông tin dữ liệu quan trọng của hệ thống. Là nơi trực tiếp kết nối CSDL để lấy thông tin về dữ liệu liên quan. Những mô đun khác liên quan đến hệ thống, liên quan đến tập hợp dữ liệu trong CSDL sẽ phải thông qua mô đun DHIS Core để lấy thông tin từ CSDL như mô tả của hình. Report Mô đun: mô đun này hỗ trợ người dùng xây dựng các template báo cáo. Sẽ có các user interface cho phép người dùng thêm các thông tin về giai đoạn báo cáo, đơn vị tổ chức để điền vào báo cáo. Dựa trên những mẩu thiết kế sẵn và dữ liệu nguồn cần thiết, report generator sẽ tạo ra những mẩu báo cáo với các định dạng khác nhau (html, pdf …). Jasper report là 1 công cụ generator report có thể dùng để tạo ra những mẩu báo cáo theo yêu cầu và được sử dụng trong mô đun này. Trang 12 / 137
 13. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 Report Mô đun có 3 mô đun nhỏ thực hiện các công việc khác nhau: Report Designer, Report Generator, Report Portal. Ba mô đun này liên quan đến nhau cùng tạo ra 1 báo cáo hoàn chỉnh để upload và download. Mối liên quan giữa ba mô đun này sẽ được trình bày chi tiết ở phần sau. Hình 1.1: Sơ đồ liên kết các mô đun trong hệ thống DHIS 2.0 2.3. Chức năng chính. - Quản lí và chia sẻ các thông tin y tế. - Định nghĩa các phần tử dữ liệu, các chỉ số tính toán trong các chương trình sức khỏe. - Kết xuất báo cáo theo mẫu qui định của bộ Y tế, cho phép người dùng tự thiết kế các mẫu báo cáo. - Chia sẻ báo cáo giữa các cấp, hỗ trợ thông tin chính xác và cần thiết cho việc ra quyết định và lên kế hoạch. Trang 13 / 137
 14. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 - Có khả năng tương tác với hệ thống phiên bản 1.x. 2.4. So sánh giữa DHIS 2.0 và DHIS 1.x DHIS phiên bản 2.0 DHIS phiên bản 1.x - Độc lập với hệ điều hành và hệ Xây dựng trên môi trường Windows và quản trị cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu Access - Hỗ trợ kết xuất các mẫu báo cáo - Báo cáo kết xuất được thiết kế trước, theo yêu cầu không có đáp ứng được yêu cầu. - Hỗ trợ chia sẻ báo cáo giữa các đơn - Báo cáo sau khi kết xuất được gửi đi vị y tế thông qua một ứng dụng web. qua mail. Bảng 1.1: So sánh giữa DHIS 2.0 và DHIS 1.x Trang 14 / 137
 15. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN LUẬN VĂN 1. Mục tiêu Hỗ trợ công tác triển khai hệ thống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua đó phân tích, tiếp nhận yêu cầu từ thực tế để phát triển ứng dụng Report portal. 2. Yêu cầu thực hiện 2.1 Tìm hiểu và triển khai hệ thống DHIS 1.3 Khi tham gia vào dự án HISP, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thực tập tại công ty và đảm bảo thực hiện tốt đề tài tốt nghiệp, nhóm chúng em đã tìm hiểu về hệ thống DHIS, tham gia công tác triển khai hệ thống theo sự phân công của công ty TMA. Cụ thể phải đảm bảo các yêu cầu công việc như sau: - Tìm hiểu kiến trúc, phương thức hoạt động của hệ thống DHIS 1.3. - Tìm hiểu qui trình quản lí y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, các tài liệu liên quan. - Xây dựng tập tin dữ liệu để ứng dụng cho thành phố. - Xây dựng công cụ hỗ trợ kết xuất báo cáo theo các yêu cầu thực tế - Tham gia công tác triển khai hệ thống cho các quận huyện trong thành phố. 2.2 Tìm hiểu các công nghệ mã nguồn mở Hệ thống được xây dựng và phát triển phục vụ cho ngành y tế - một lĩnh vực rất rộng lớn trong xã hội. Do đó yêu cầu vấn đề chi phí là vấn đề đáng quan tâm đối với nhiều quốc gia. Giải pháp nào cho các quốc gia còn khó khăn, các khu vực, đơn vị còn kém về khả năng kinh tế? Chính vì lí do đó, công nghệ mã nguồn mở được nhóm phát triển hệ thống từ NaUy đặc biệt chú trọng và chọn làm công cụ để phát triển các ứng dụng. Đây là điều thật sự ích lợi vì có thể áp dụng miễn phí trên nhiều quốc gia, và tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng quốc gia, khu vực mà xây dựng các ứng dụng thật sự phù hợp. Các công nghệ được tìm hiểu để phát triển ứng dụng: Trang 15 / 137
 16. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 - Spring framework: cung cấp khả năng quản lí các dependency linh hoạt, thêm nữa Spring có hỗ trợ các công nghệ ánh xạ đối tượng sang cơ sở dữ liệu như JDO, Hibernate và iBatis, và Spring có hỗ trợ mô hình Web MVC. - Hibernate: Hỗ trợ việc ánh xạ đối tượng sang cơ sở dữ liệu - Webwork: tương tự với một web framework khá nổi tiếng khác của Jakarta là Struts. Ngoài ra Webwork còn cung cấp thêm ba chức năng khác là: dispatcher, Web-specific result và một tập các tag được sử dùng ở tầng view của mô hình MVC. - Velocity: Cung cấp một cách tiếp cận dễ dàng hơn trong xử lí, thể hiện các thông tin động trên trang web, ngoài ra có thể truy xuất đến các đối tượng Java. 2.3 Phát triển ứng dụng Report portal Report portal sẽ cung cấp ứng dụng hỗ trợ người dùng upload các báo cáo đã kết xuất lên server thay vì phải gửi báo cáo lên cho cấp trên bằng thủ công. Ứng dụng này phải đảm bảo các yêu cầu về chức năng cũng như yêu cầu tiện dụng đối với các người dùng trong lĩnh vực y tế. 3. Cụ thể các công việc thực hiện 3.1 Tìm hiểu và triển khai hệ thống DHIS 1.3 Với thời gian thực tập tại công ty TMA, chúng em tìm hiểu , phân tích và hỗ trợ công tác triển khai và hoàn thiện hệ thống DHIS v1.3. Các nội dung thực hiện đã được phân công và thực hiện hiệu quả. Công tác triển khai hệ thống DHIS được đánh giá cao và được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị y tế. Hiện tại các đơn vị y tế đang sử dụng hệ thống DHIS v1.3 cùng với chương trình kết xuất báo cáo đã phần nào giảm thiểu được công việc tính toán phức tạp trước đây. 3.1.1 Cấu trúc hệ thống DHIS: ™ Hệ thống file: cơ sở dữ liệu của DHIS được lưu trữ dưới dạng các tập tin Access, bao gồm 2 loại: Data File: Bao gồm tất cả các bảng, câu lệnh truy vấn lưu trữ thông tin về đơn vị, cấu trúc đơn vị, được định nghĩa sẵn (hoặc người dùng định nghĩa thêm cho phù hợp), các dữ liệu người dùng nhập vào để lưu trữ cho các đơn vị. Trang 16 / 137
 17. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 Data Mart: Data File lưu trữ dữ liệu thực và sau khi phân tích, tổng hợp dữ liệu từ các dữ liệu nhập vào đó, hệ thống hỗ trợ xuất ra một tập tin khác nhằm lưu trữ các dữ liệu tổng hợp, hỗ trợ các chức năng khác như truy xuất đến dữ liệu mộ cách nhanh chóng. Đó gọi là Data Mart. Data mart có thể được cập nhật thường xuyên từ data file một cách linh hoạt (có thể cập nhật dữ liệu từng phần, dữ liệu mới hoặc có thể cập nhật toàn bộ dữ liệu từ data file). ™ OrgUnits (Đơn vị các cấp):Các đơn vị được định nghĩa liên quan đến 2 khái niệm: Cấu trúc đơn vị và Đơn vị các cấp. Cấu trúc đơn vị: Hệ thống quy định: Khi định nghĩa các orgunits thì phải định nghĩa đủ 5 cấp (từ trên xuống) và dữ liệu chỉ nhập cho 1 cấp thấp nhất. Các dữ liệu của các cấp cao hơn sẽ tự động cập nhật (bằng tổng dữ liệu của các đơn vị cấp con của nó). Tuỳ thuộc vào từng địa phương, khu vực mà cấu trúc được xây dựng khác nhau.Nếu như thiếu 1 cấp nào thì sẽ được định nghĩa thành cấp giả (Ví dụ Dummy) Đơn vị các cấp: Hệ thống sẽ lưu trữ tất cả các thông tin về đơn vị như (Tên đơn vị, cấp đơn vị, cấp cha của đơn vị này, địa điểm,…Quan trọng nhất là việc xác định đúng cấp cho đơn vị khi định nghĩa để khi nhập dữ liệu, chương trình sẽ tự động tính dữ liệu cho các đơn vị cấp cao hơn. ™ Phần tử dữ liệu (DataElement) Phần tử dữ liệu bao gồm tất cả các thông tin hỗ trợ cho việc lưu trữ dữ liệu. Mỗi phần tử dữ liệu thể hiện một thông số về sức khoẻ và được sử dụng để nhập cho tất cả các đơn vị. Khi nhập dữ liệu, ứng với từng đơn vị, số liệu cho từng phần tử dữ liệu sẽ được ghi nhận và tự động cập nhật cho các đơn vị cấp cao hơn. ™ Phần tử dữ liệu tạm (Sermi – DataElement) Phần tử dữ liệu tạm cũng giống như các phần tử dữ liệu nhưng dùng để thể hiện các thông tin ít thay đổi, các thông tin phục vụ cho việc đánh giá việc thực hiện Trang 17 / 137
 18. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 (thông tin thường kỳ) so với việc quản lý của đơn vị. Phần tử dữ liệu tạm thường dùng trong việc phân tích. Các giá trị của các phần tử dữ liệu này là những con số ít thay đổi (thường được nhập liệu theo các quý), người dùng không phải tốn thời gian để nhập nhiều lần. ™ Các chỉ số (Indicator) Các chỉ số tức là tỷ số giữa khối lượng thực hiện ngoài thực tế so với khối lượng quản lý chung của đơn vị. Các chỉ số này hỗ trợ việc đánh giá chung các hoạt động y tế của từng đơn vị từ đó đánh giá các nội dung và hiệu quả thực hiện. Các chỉ số này được quy định thống nhất chung trong cả nước cho từng lĩnh vực đánh giá nhằm có cách nhìn tổng quát và đánh giá công bằng với tất cả đơn vị. Thường thì được định nghĩa theo công thức: Tỷ lệ = Chỉ số thực hiện/ Tổng số đối tượng 3.1.2 Các nội dung đã thực hiện khi tham gia triển khai hệ thống: ™ Bước 1: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống DHIS v1.3 phù hợp với thực tế ¾ Định nghĩa cấu trúc đơn vị cho datafile: Qua phân tích sơ đồ tổ chức quản lí y tế ngoài thực tế, sơ đồ tổ chức y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Trang 18 / 137
 19. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 Hình 2.1: Cấu trúc đơn vị y tế các cấp Chúng em xây dựng cấu trúc đơn vị cho hệ thống y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh như sau (Phù hợp cho chương trình “Chăm sóc sức khoẻ Bà mẹ” và chương trình “Chăm sóc sức khoẻ trẻ em”: Stt Hệ thống đơn vị y tế Cấp 1 Dummy (Cấp giả) Cấp1 2 Việt Nam Cấp 2 3 Thành phố Hồ Chí Minh Cấp 3 4 Quận/ huyện hoặc Bệnh viện (thuộc sự quản lý Cấp 4 của Tp) 5 Phường/ Xã Cấp 5 Bảng 2.1: Ví dụ cấu trúc đơn vị y tế ¾ Định nghĩa các đơn vị y tế theo các cấp Định nghĩa tất cả các đơn vị y tế thuộc sự quản lý theo các cấp trong thành phố: 24 đơn vị quận/ huyện, và tất cả các trung tâm y tế phường/ xã thuộc sự quản lý của 24 đơn vị cấp quận/ huyện đó. Trang 19 / 137
 20. Luận văn tốt nghiệp 0112049 - 0112322 ¾ Định nghĩa các phần tử dữ liệu, phần tử dữ liệu tạm và các chỉ số cho 2 chương trình: Chương trình chăm sóc sức khoẻ Bà mẹ và chương trình chăm sóc sức khoẻ trẻ em. Từ các báo cáo tổng hợp từ thực tế, các phần tử dữ liệu, phần tử dữ liệu tạm được định nghĩa vào data file. Đây là những thông tin cần thiết để lưu trữ các nội dung thực hiện của đơn vị. Chương trình bà mẹ: định nghĩa 134 phần tử dữ liệu: Hình 2.2: Xây dựng phần tử dữ liệu trong DHIS 1.3 Trang 20 / 137
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2