LUYỆN TẬP CUNG CHỨA GÓC

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
232
lượt xem
5
download

LUYỆN TẬP CUNG CHỨA GÓC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rèn kỹ năng nhận biết góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn -Rèn kỹ năng áp dụng các định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn ,ở ngoài đường tròn vào một số bài tập . -Rèn kỹ năng trình bày bài giải ,kỹ năng vẽ hình ,tư duy hợp lý .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP CUNG CHỨA GÓC

  1. LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : -Rèn kỹ năng nhận biết góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn -Rèn k ỹ năng áp dụng các định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn ,ở ngoài đường tròn vào một số b ài tập . -Rèn kỹ năng trình bày bài giải ,kỹ năng vẽ hình ,tư duy h ợp lý . II-CHUẨN BỊ : -GV: SBT,bảng phụ ,thư ớc thẳng ,com pa -HS:Thước thẳng ,com pa, SBT III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS GV nêu yêu cầu kiểm tra -HS phát biểu các ĐL như sgk Phát biểu các định lý về góc -HS lên bảng vẽ hình và trình bày bài giải có đ ỉnh ở b ên trong ,bên Chứng minh : ASC=MCA A ngoài đường tròn ta có ASC=(sđAB-sđMC)/2 -Sữa bài 37 sgk/ 82
  2. (ĐL góc có đ ỉnh ở ngoài đtr) O M MCA=sđAM/2=(sđAC-sđMC)/2 Mà AB=AC(gt)=> AB=AC B C S => ASC=ACM Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt Ghi bảng đông của HS HS đọc bài toán Bài 40 sgk: Bài 40 sgk S A -GV gọi một HS lên Một HS lên bảng Ta có vẽ hình bảng vẽ hình bài 40 ADS=(sđAB+sđCE)/2 B -Gv yêu cầu HS tìm hiểu 0 -HS sữa bài (ĐL góc có đỉnh nằm DO bài toán (phân tích ) và -HS trả lời cách trong đtr ) giải bài khác SÂD=1/2 sđAE(ĐL góc E C -HS trả lời miệng ADS là góc ngoài giữa tt và dây).Ta cóÂ1=Â2=> BE=EC -GV ? còn cách nào khác tam giác ADC =>sđAB+sđEC=sđAB+sđBE =sđAE không ? C =SAB góc nt và -Gọi một HS đọc to bài góc giữa tt và dây nên ADS=SAD=> tam giác SDA cân tại một S hay SA=SD chắn toán cùng cung =>đpcm Bài 41 SGK/82: C/m:Â+BSM=2. CMN -GV cho HS làm bài độc lập trong 3 phút -Một HS đọc to đề Có Â=(sđCN-sđBM)/2 (ĐL góc có đỉnh b ài
  3. -Gọi một HD lên b ảng -HS 2:Vẽ hình ,ghi ở ngoài đtr) làm GT,KL A B C -GV kiểm tra bài một số -HS làm bài S O HS khác -Một HS lên bảng BSM=(sđCN+sđBM)/2 M -GV b ổ sung câu hỏi sữa bài (đlý góc có đ ỉnh ở trong đtr) N * choÂ=350;BSM=750 -HS làm thêm câu =>Â+BSm=2sđCN/2 =sđCN tính sđ CN,sđBM b Mà CMN=1/2sđCN (ĐL góc nội tiếp) -HS thực hiện tại chỗ =>Â+BSM=2 CMN GV vẽ sẵn hai hình trên -HS đọc to đề bài bảng phụ 0 0 -HS vẽ hình vào * choÂ=35 ;BSM=75 tính sđ CN,sđBM Sau 2 phút hãy cho HS vở Từ kết quả trên=> 2CMN= thi giải toán nhanh đúng 0 0 0 => CMN=55 0 -Hai HS lên bảng 35 +75 =110 Mà CMN=1/2sđCN=> sđCn=1100 thi giải toán nhanh BSM=(sđCN_sđBM)/2 hay sđBM= 400 Bài 42 SGK/83 : A -Gv thu bài của 5 HS làm nhanh nh ất và một Gọi giao điểm của AP HS làm chưa xong ,sau RQ là K ta có : R K Q đó sữa b ài và cho HS nhận xét -HS chép bài thêm AKR=sđAR+sđQCP) -GV đưa BVN lên b ảng về nhà làm (góc đỉnh ở trong đtr ) IO phụ
  4. B C P AKR=1/2(sđ AB+sđAC+sđBC):2 =1/2 .3600 :2 =90 0 => AP vuông góc QR b) ta có CIP=sđ AR +sđPC)/2 (ĐL góc có đỉnh ở trong đtr ) PCI =(sđRB+sđBP)/2 (góc nội tiếp) mà BP+PC; RA=RB (gt) => CIP=PCI => tam giác CPI cân tại P BVN: Từ một điểm M nằm ngoài đtr (O) vẽ 2 tt MB và MC .vẽđường kính BOD .Hai đthẳng CD và MB cắt tại A .C/m M là trung điểm AB Hoạt động 3: Dặn dò -Để tính tổng hoặc hiệu số đo hai cung nào đó ta thường dùng phương pháp thay thế một cung bởi một cung khác bằng nó để được hai cung liền kề nhau (nếu tính tổng , có phần chung (nếu tính hiệu ) - On lại các định lý về số đo các loại góc
  5. -BVN: 43 SGK+ 31;32 SBT Chuẩn bị bài 6 :Cung chứa góc
Đồng bộ tài khoản