Luyện từ và câu - ĐẠI TỪ XƯNG HÔ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
225
lượt xem
19
download

Luyện từ và câu - ĐẠI TỪ XƯNG HÔ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nắm được khái niệm Đại từ xưng hô. - Nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn; bắt đầu biết sử dụng đại từ xưng hô thích hợp trong một văn bản ngắn. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn I.1 - Giấy khổ to chép đoạn văn ở câu 2 (phần Luyện tập).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - ĐẠI TỪ XƯNG HÔ

  1. Luy n t và câu: IT XƯNG HÔ I. M c tiêu, nhi m v : - N m ư c khái ni m i t xưng hô. - Nh n bi t ư c i t xưng hô trong o n văn; b t u bi t s d ng it xưng hô thích h p trong m t văn b n ng n. II. dùng d y h c: - B ng ph vi t s n o n văn I.1 - Gi y kh to chép o n văn câu 2 (ph n Luy n t p). III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Nh n xét. (13-14’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS làm bài cá nhân. - GV nh n xét, ch t l i. - L p nh n xét. b) Hư ng d n HS làm BT 2. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i.
  3. c) Hư ng d n HS làm BT 3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. Ho t ng 3: Ghi nh . (3’) - Cho HS c ph n Ghi nh . Ho t ng 4: Luy n t p. (12-13’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i.
  4. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (Cách ti n hành như BT 1) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v vi t l i o n văn BT 2. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản