intTypePromotion=1

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 và 12

Chia sẻ: Ngo Thuy Kieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
106
lượt xem
2
download

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 và 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 và 12 để biết được mức độ nhận biết, thông hiểu và tỉ lệ phần trăm số điểm của mỗi bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 và 12

  1. MA TRẬN ĐỀ KT 1 TIẾT LỚP 11                         Nhận biết Thông hiểu Vận dụng                    Cấp độ Cấp độ  Cấp độ  Tên chủ đề thấp cao 1. Nguồn   gốc   của  Giải thích được  Nhà nước tại sao trong xã  hội   cộng   sản  nguyên   thủy  chưa   có   Nhà  nước Số  điểm: 3   ­ Tỉ  lệ  30 % 2. Nhà   nước   pháp  Biết   được  thế  quyền XHCN VN nào   là   Nhà  nước   pháp  quyền   XHCN  VN,   trách  nhiệm của CD  đối   với   việc  XD   Nhà   nước  pháp   quyền  XHCN VN Số  điểm: 4   ­ Tỉ  lệ  40 % 3. Chính sách dân số Giải thích được  Đưa   ra  Đưa   ra  nghĩa   của   một  được   cách  được   cách  quan   niệm   liên  đánh   giá  ứng   xử  quan   đến   dân  của   bản  khác   phù  số. thân   đối  hợp. với   quan  niệm đó. Số  điểm: 3   ­ Tỉ  lệ  30 % Tổng số câu: 3 Số điểm: 4 Số điểm: 4   Số   điểm:  Số   điểm:  Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 40 % Tỉ lệ: 40% 1    1   Tỉ lệ:100% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10%
  2. MA TRẬN ĐỀ KT 1 TIẾT LỚP 12                         Nhận biết Thông hiểu Vận dụng                    Cấp   độ Cấp độ thấp Cấp độ  cao Tên chủ đề 1. CD   với   các  Biết   được  Vận dụng tìm  quyền dân chủ những   quyền  được những  dân   chủ   cơ  hoạt động  bản của CD thể hiện  quyền dân  chủ của công  dân tại địa  phương Số  điểm:  4,5 ­ Tỉ  lệ   45% 2. Quyền học tập Biết   được  Chứng   minh  thế   nào   là  được   quyền  quyền   học  học tập của CD  tậ p VN   đang   được  thực hiện tốt Số  điểm: 5,5  ­ Tỉ  lệ   55% 3. Số  điểm:   ­ Tỉ  lệ  % Tổng số câu: 2 Số điểm:   3 Số điểm:  4  Số điểm:   3 Số điểm:  Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ:    30% Tỉ lệ: 40% Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ:% Tỉ lệ:%
  3. MA TRẬN ĐỀ KTHK LỚP 11                         Nhận biết Thông hiểu Vận dụng                    Cấp   độ Cấp độ thấp Cấp độ  cao Tên chủ đề 1 Chính sách giải  Trình bày  Rút ra được kết  quyết việc làm được trách  luận về tình  nhiệm của  hình việc làm CD đối với  chính sách  việc làm Số điểm: 3  ­ Tỉ lệ  30% 2 Chính   sách  Cho ý kiến  Đưa ra  TN& BVMT của bản thân  được  trước 1 tình  cách giải  huống quyết  đúng đắn Số điểm: 3,5   ­ Tỉ  lệ   35% 3 Chính   sách   văn  Trình bày  hóa được nhiệm  vụ của văn  hóa, phương  hướng Xd  nền văn hóa  tiên tiến đậm  đà bản sắc  dân tộc. Số  điểm: 3,5  ­ Tỉ  lệ   35% Tổng số câu: 3 Số điểm:    Số điểm:   1 Số điểm:1,5    Số điểm:  Tổng số điểm: 10 5,5 Tỉ lệ:% Tỉ lệ:15% 2  Tỉ lệ:100% Tỉ lệ:    45% Tỉ lệ:  20%
  4. MA TRẬN ĐỀ KTHK LỚP 12                         Nhận biết Thông hiểu Vận dụng                    Cấp   độ Cấp độ thấp Cấp độ  cao Tên chủ đề 1. Quyền tự do  Thống kê    HS THPT  ngôn luận được các  được sử  quyền tư do  dụng quyền  cơ bản tự do ngôn  luận ntn Số điểm: 3   ­ Tỉ  lệ  30 % 2. Quyền được  Nêu được  phát triển khái niệm  quyền được  phát triển, ý  nghĩa Số điểm: 3  ­Tỉ lệ   30 % 3. Quyền khiếu  Phân biệt sự  nại, tố cáo khác nhau giữa  khiếu nại, tố  cáo Số điểm: 4  ­ Tỉ lệ  40 % Tổng số câu:3 Số điểm:    Số điểm: 4   Số điểm:  1,5  Số điểm:    Tổng số điểm:10 4,5 Tỉ lệ: 40% Tỉ lệ:15% Tỉ lệ:% Tỉ lệ:100% Tỉ lệ:   45 %
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2