MẶT NÓN – HÌNH NÓN - KHỐI NÓN

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
108
lượt xem
17
download

MẶT NÓN – HÌNH NÓN - KHỐI NÓN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán 3/ Về tư duy, thái độ: Tư duy logic, sáng tạo và trừu tượng hóa. Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẶT NÓN – HÌNH NÓN - KHỐI NÓN

  1. MẶT NÓN – HÌNH NÓN - KHỐI NÓN I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán 3/ Về tư duy, thái độ: Tư duy logic, sáng tạo và trừu tượng hóa. Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao II/Chuẩn bị của GV-HS Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. - Học sinh: Ôn lại lý thuyết đã học và làm bài tập SGK. - Gợi mở vấn đáp . III/Phương pháp; IV/Tiến trình bài học: Hoạt động 1: luyện tập kĩ năng giải toán về tính diện tích-thể tích. BT1: Trong không gian cho tam giác OIM vuông tại I,góc IOM =450 và cạnh IM=a.Khi quay tam giác IOM quanh cạnh OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay .
  2. a/ Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón. b/ Tính thể tích khối nón. HĐ của Học sinh HĐ của Giáo viên Ghi bảng TG Đọc đề, trả lời các ghi đề - - Bài1: câu hỏi và suy nghĩ gọi HS nêu công - tìm cách giải thức tính diện tích 9’ mặt nón và thể tích khối nón. Hỏi: OIM có đặc điểm - Tính OI, OM  S ,V . OI = IM = a, OM= a 2 gì? từ đó tính: OI, OM. 1 Sxq = .2  .a.a 2 = 2 -  a 2 2 (đvdt) = Học sinh lên bảng - Stp = Sxq + a2.  giải - gọi HS n/x . GV hoàn =  .a 2 ( 2  1) (đvdt) chỉnh bài giải và cho điểm Hoạt động 2: luyện tập kĩ năng giải toán về thiết diện. BT2 :Cho một hình nón tròn xoay đỉnh S và đáy là hình tròn (O;r). Biết r=a; chiều cao SO=2a (a>0). a. Lấy O' là điểm bất kỳ trên SO sao cho OO'=x (0
  3. HĐ của Học sinh HĐ của Giáo viên Ghi bảng TG - GV chủ động vẽ hình. Bài 2: S - Học sinh theo dõi và - Tóm tắt đề. nghiên cứu tìm lời GV hỏi: 25’ giải. A’ O’ B’  Nêu các thông tin về - Học sinh: hình nón đã cho.  Quan sát thiết diện.  Cách xác định thiết A O B Kết luận (C) là đường diện (C): Thiết diện (C) l à tròn tâm O', bán kính hình gì?  Tính S (C ) : Cần tìm a. Thiết diện (C) là hình tròn r'= O'A'. 1 Tính O’A’, S. gì? (Bán kính O’A’). Tính tâmO'bánkính r'=O'A'= (2a-x). 2 O’A’ ? ( tam giác đồng  S (C ) =  r' 2 = (2a-x) 2 -Học sinh lên bảng giải 4 dạng) b. Thể tích của hình nón đỉnh O và gọi HS giải, n/x. - Tính OO’, V. đáy là hình tròn C(O';r'): V= GV hoàn chỉnh bài giải Học sinh lên bảng giải  1 -Tính V (C ) :Cần tìm gì? ( .x(2a-x) 2 OO’. S (C ) = 3 12 Sử dụng bất đẳng - đáy là (C), chiều cao 8 .a 3  2 ,Dấu V= .2x(2a-x)  …  thức Côsi cho 3 số 81 24 OO’), cách tính OO’. dương 2x, 2a-x và 2a - gọi HS giải, n/x.  0;2a  “=” xảy ra  …x= 3 2a-x. - Từ kết quả V, dùng kiến Kl: thức nào để tìm GTLN của V? - Tìm cách giải kh - gọi HS giải, n/x.
  4. ? Cách khác (đạo hàm) Hoạt động 3:luyện tập kĩ năng giải toán về Mặt cầu ngoại tiếp h/ nón. BT3: bài tập 19b/ tr 60-sgk HĐ của Học sinh HĐ của Giáo viên Ghi bảng TG - Tóm tắt đề. Bài 3: - GV vẽ hình, nêu định - Nắm định nghĩa từ nghĩa mặt cầu ngoại tiếp 9’ đó suy nghĩ tìm cách hình chóp. giải . ? Gọi SP là đường kính  SMP có tính chất gì ( vuông tại M),OM là Gọi SP là đường kính của mặt đườngcao, từ đó nêu cách cầu ngoại tiếp hình nón đỉnh S, tính SP  bán kính. chiều cao SO = h, bán kính đáy OM = r. - trong (SMO), kẻ - HS lên bảng giải. Có: SP>h ,  SMP vuông tại M, đường cao MO nên: MO2 = trung trực d của SM, d cắt SO tại I, I là tâm,  Cáchkhác: Tìm tâm, tính OS.OP bán kính R = IS = … bán kính giống bài mặt r2  r 2  h( SP  h)  SP  h h cầu. SP r 2  h 2 R=  2 2h Hoạt động 4 : Củng cố và ra bài tập về nhà: (2 phút).  Nhắc lại lần nữa các công thức diện tích và thể tích của hình nón, khối
  5. nón .  bài tập về nhà: Bài 17-21- Trang 60- SGK Hình học 12 nâng cao
Đồng bộ tài khoản