intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

130
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc "

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc "

  1. Mẫu số 02/GMP TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày tháng năm BẢN TÁI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC” Kính gửi : Cục Thú y 1. Tên cơ sở: 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại, Fax, E-Mail: Căn cứ Quyết định số 08/2004/QĐ-BNN-TY ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP); Căn cứ phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1398/TY-QLT ngày 04/9/2008 của Cục trưởng Cục Thú y; Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá nội bộ, Cơ sở chúng tôi xin tái đăng ký kiểm tra GMP đối với các dây chuyền sản xuất thuốc sau đây: ...........................………… ...........................………… Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây: 1. Những thay đổi của cơ sở trong 02 năm triển khai “Thực hành tốt sản xuất thuốc”. 2. Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước, 3. Báo cáo tóm tắt về huấn luyện, đào tạo của cơ sở. 4. Báo cáo tóm tắt hoạt động của cơ sở trong 02 năm qua. 5. Danh mục thiết bị hiện có của nhà máy. 6. Danh mục các SOP. 7.Danh mục các mặt hàng đang sản xuất 8. Báo cáo tự thanh tra và đánh giá của cơ sở trong đợt gần nhất về triển khai “Thực hành tốt sản xuất thuốc”. Giám đốc cơ sở (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2