intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

212
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "

  1. - Mẫu số 03/GMP TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày tháng năm BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT PHÒNG KIỂM NGHIỆM THUỐC” Kính gửi : Cục Thú y 1. Tên cơ sở: 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại, Fax, E-Mail: Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá nội bộ, Cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Cục Thú y được kiểm tra “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc-GLP”. Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây: 1. Tài liệu huấn luyện “ Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”. 2. Sơ đồ tổ chức, biên chế của cơ sở ( kể cả các bộ phận có liên quan). 3. Sơ đồ vị trí địa lý và thiết kế của phòng kiểm nghiệm, kèm sơ đồ hệ thống cung cấp khí. 4. Danh mục các trang thiết bị phân tích của cơ sở. 5. Danh mục các SOP hiện có 6. Danh mục các loại sản phẩm cơ sở thực hiện kiểm tra chất lượng. 7. Biên bản tự thanh tra “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”. Giám đốc cơ sở (Ký tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2