intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt bảo quản thuốc "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

215
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt bảo quản thuốc "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt bảo quản thuốc "

  1. Mẫu số 06/GMP TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày tháng năm BẢN ĐĂNG KÝ TÁI KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC” Kính gửi : Cục Thú y 1. Tên cơ sở: 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại, Fax, E-Mail: Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá nội bộ, Cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Cục Thú y được tái kiểm tra “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây: 1. Những thay đổi của cơ sở trong 02 năm triển khai “Thực hành tốt bảo quản thuốc ”. 2. Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước, 3. Báo cáo tóm tắt về huấn luyện, đào tạo. 4. Báo cáo tóm tắt hoạt động của kho trong 02 năm qua. 5. Danh mục thiết bị hiện có của kho. 6. Danh mục các SOP. 7. Danh mục chủng loại sản phẩm bảo quản tại kho. 8. Báo cáo tự thanh tra, và đánh giá của cơ sở trong đợt gần nhất về triển khai “Thực hành tốt bảo quản thuốc ”. Giám đốc cơ sở (Ký tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2