intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu bảng Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên (cá nhân tự đánh giá)

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

64
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên (cá nhân tự đánh giá) được đưa ra nhằm giúp nhân viên tự đánh giá và cho điểm theo năng lực làm việc của mình theo những tiêu chí có sẵn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên (cá nhân tự đánh giá)

  1. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (Dành cho Nhân viên tự đánh giá) PHẦN I: THÔNG TIN NHÂN VIÊN Tên đầy đủ của nhân viên:_____________________________ Số CMT của nhân viên ____________ Mã số chức danh:____________________________________ Phòng/ban: ______________________ PHẦN II: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ A. Trách nhiệm công việc Điểm Nội dung trách nhiệm công việc đánh Trọng số đánh giá:: 40% giá Nội dung trách nhiệm chính:  50 Các tiêu chuẩn hoàn thành:  40  30  20 Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc:  10 Nội dung trách nhiệm chính:  50  40 Các yêu cầu thực hiện công việc:  30  20 Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc:  10 Nội dung trách nhiệm chính:  50  40 Các yêu cầu thực hiện công việc:  30  20 Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc:  10 Tổng A
  2. B. Mục tiêu công việc Điểm Mục tiêu công việc giao trong kỳ đánh Trọng số đánh giá : 40% giá Mục tiêu 1:  50  40 Kết quả và đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu :  30  20  10 Mục tiêu 2:  50  40 Kết quả và đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu :  30  20  10 Mục tiêu 3:  50  40 Kết quả và đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu :  30  20  10 Mục tiêu 4:  50  40 Kết quả và đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu :  30  20  10 Tổng B C. Yêu cầu với người thực hiện Phần này xem xét các yêu cầu, mong muốn cụ thể của công việc với người thực hiện. Điểm Cần lựa chọn yêu cầu được coi là quan trọng (yêu cầu và mức độ đánh giá được mô tả đánh cụ thể theo hướng dẫn...........) giá Trọng số đánh giá: 20% Yêu cầu chung Yêu cầu: TÍNH HỢP TÁC VÀ LÀM VIỆC THEO NHÓM Các tiêu chuẩn hoàn thành:  50  40 Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc:  30  20  10
  3. Yêu cầu: TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH Các tiêu chuẩn hoàn thành:  50 Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc:  40  30  20  10 Yêu cầu: PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG Các tiêu chuẩn hoàn thành:  50 Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc:  40  30  20  10 Yêu cầu cụ thể (sử dụng bản ............ ). Cần ít nhất 1 yêu cầu gắn với nội dung công việc cụ thể Yêu cầu: TÍNH SÁNG TẠO Các tiêu chuẩn hoàn thành:  50 Kết quả và đánh giá kết quả công việc:  40  30  20  10 Yêu cầu: TÍNH CHỦ ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM Các tiêu chuẩn hoàn thành:  50 Kết quả và đánh giá kết quả công việc  40  30  20  10 Tổng C
  4. Xếp loại chung Tổng B Tổng C Điểm Trọng Tổng A Trọng Trọng x + x + x = đánh giá số Số nhiệm số Số mục số Số yêu chung vụ tiêu cầu 40.00% x + 40.00% x + 20.00% x = 2. Xếp loại (tích ô phù hợp)  Hoàn thành xuất sắc – (45 – 50 điểm): Hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Đáp ứng vượt mức hầu hết các trách nhiệm, mục tiêu, và yêu cầu với người thực hiện của công việc, thể hiện được năng lực làm việc nổi trội  Hoàn thành tốt – (35 – 45 điểm): Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đáp ứng đủ các trách nhiệm, mục tiêu, và yêu cầu với người thực hiện của công việc, đôi khi đáp ứng vượt yêu cầu. Phát huy tốt năng lực làm việc  Hoàn thành – (25 –35 điểm): Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao. Đáp ứng được hầu hết các trách nhiệm, mục tiêu và yêu cầu với người thực hiện của công việc  Chưa hoàn thành, cần cố gắng – (15 – 25 điểm): Chưa hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao. Chỉ thực hiện được một phần trách nhiệm, mục tiêu và yêu cầu với người thực hiện công việc cần phải cải thiện  Không hoàn thành – (10-15 điểm): Không đáp ứng được yêu cầu công việc, cần xem xét tính phù hợp với công việc Bạn cho biết những khó khăn và trở ngại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quý vừa qua (nếu có): Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý kế tiếp, Bạn cần Trưởng đơn vị và Công ty tạo những điều kiện gì? Chữ ký nhân viên:__________________________________ Ngày: _________________________ Chữ ký người quản lý:_______________________________ Ngày: _________________________ (Ghi chú: Sau khi ký xác nhận, Nhân viên copy giữ một bản, chuyển bản gốc cho Trưởng đơn vị làm căn cứ đánh giá chính thức và lưu tại Phòng Nhân sự hành chính. Chữ ký xác nhận của Người quản lý không có nghĩa là sự đồng ý về kết quả tự đánh giá của nhân viên )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=64

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2