intTypePromotion=3

Mẫu Bảng đánh giá công việc thực hiện của cá nhân

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
12
lượt xem
1
download

Mẫu Bảng đánh giá công việc thực hiện của cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng đánh giá công việc thực hiện của cá nhân là đánh giá mức độ hoàn thành công việc giúp cho nhà quản lý và người lao động nhìn ra điểm yếu, điểm mạnh của mình để đưa ra được những quyết định nhân sự đúng đắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng đánh giá công việc thực hiện của cá nhân

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THẤNG …. NĂM ….. Chất  Tổng  STT Họ tên Thời gian Cải tiến Quy định Ghi chú lượng điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ghi chú: Mức điểm cho mỗi phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định là từ  1 đến 10 điểm trong   đó 10 điểm là điểm tuyệt đối, 5 điểm là điểm đạt trung bình. Tổng điểm bằng  = ( chất lượng * 1 + thời gian * 1 + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) / 4 Trong một đơn vị thì bao giờ cũng có 10 % những người không được thưởng và không quá 10  % số người đạt mức thưởng cao nhất. Ngày     tháng       năm Phòng Nhân sự Trưởng bộ phận                      (Người đại diện lý tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản