Mẫu danh sách hộ gia đình đăng ký trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất trên đất nương rẫy chuyển đổi

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
140
lượt xem
8
download

Mẫu danh sách hộ gia đình đăng ký trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất trên đất nương rẫy chuyển đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu danh sách hộ gia đình đăng ký trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất trên đất nương rẫy chuyển đổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách hộ gia đình đăng ký trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất trên đất nương rẫy chuyển đổi

  1. Mẫu số 01 Huyện..................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Xã .............................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc danh sách hộ gia đình đăng ký trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất trên đất nương rẫy chuyển đổi Thôn.......................... Diện tích Diện tích nương rẫy chuyển Số lượng Tên chủ Dân Số nương rẫy trồng rừng (ha) gạo trợ Ghi chú STT Hộ gia đình tộc khẩu hiện có Trồng rừng Trồng rừng cấp năm (ha) phòng hộ sản xuất 200.... (Kg) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Tổng cộng Xác nhận UBND xã.................. Xác nhận Trưởng thôn ......,ngày....tháng....năm..... (Ký tên, đóng dấu) Chủ đầu tư (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản