intTypePromotion=3

MẪU DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Dự án:

Chia sẻ: Tiên Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
3
download

MẪU DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Dự án:

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu 07b/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Dự án: (Kèm theo Công văn số.................../HĐBT ngày … tháng … năm … của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) Diện tích đất thu hồi theo HSKT (m2) TT MSHS Họ tên SN Địa chỉ đất DT đã được cấp GCNQSDĐ DT chưa được cấp GCNQSDĐ HN CD Tổng TBĐ - số thửa GCNQSDĐ TBĐ Thửa HSKT TBĐ Thửa Nguồn gốc đất Ghi chú ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Dự án:

  1. Mẫu 07b/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Dự án: ………………………………………………………………………... (Kèm theo Công văn số.................../HĐBT ngày … tháng … năm … của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) Diện tích đất thu hồi theo HSKT (m2) TBĐ - số thửa DT đã được cấp DT chưa được cấp TT MSHS Họ tên SN Địa chỉ đất Tổng GCNQSDĐ HSKT Nguồn gốc đất Ghi chú GCNQSDĐ GCNQSDĐ Đất ở LNK HN CD Đất ở LNK HN CD TBĐ Thửa TBĐ Thửa Cần Thơ, ngày …….. tháng ……….. năm ……. Tổ trưởng Tổ Người lập bảng chuyên viên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản