intTypePromotion=1

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
222
lượt xem
38
download

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Tên tôi là: .................................................................................................................. Ngày tháng năm sinh: .............................................................................................. Địa chỉ thường trú: ................................................................................................... Bằng cấp chuyên môn: ............................................................................................. Số văn bằng: ............................................................................................................ Ngày cấp: ................................................................................................................. Trường cấp: ............................................................................................................. Nay đề nghị Quý Cục cấp Chứng chỉ hành nghề:  Sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y  Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y  Thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y Tại Doanh nghiệp/Công ty: ..................................................................................... ................................................................................................................................ Địa chỉ hành nghề: .................................................................................................. ................................................................................................................................ Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của ngành thú y. …….., ngày….tháng….năm 200x Người đứng đơn: ký (Ghi rõ họ tên) Mã số biểu mẫu: BM-01/CTY-11 Ngày ban hành: 23/5/2008
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2