Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP SẢN PHẨM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM 201...

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

91
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN DÂN TỘC VỤ TỔNG HỢP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày.. tháng... năm 201... GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP SẢN PHẨM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM 201... (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP SẢN PHẨM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM 201...

  1. ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỤ TỔNG HỢP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày.. tháng... năm 201... GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP SẢN PHẨM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM 201... (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) Họ và tên người nhận sản phẩm:....................................................................... Chức vụ:................................................................................................................. Địa chỉ/đơn vị công tác:............................................................ Ủy ban Dân tộc Điện thoại:............................................................................................................ Đã nhận sản phẩm của Đề tài/dự án "...............................................................", do đ/c......................... Chủ nhiệm đề tài/dự án, được thực hiện theo Quyết định số........QĐ- UBDT ngày...../....../20..... của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt nội dung, kinh phí và tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài/dự án nghiên cứu khoa học năm 201... Tên sản phẩm gồm: Số quyển - Báo cáo Tổng hợp ....quyển - Báo cáo tóm tắt .... quyển - Kỷ yếu .... quyển - Phụ lục ... quyển - Khác Giấy biên nhận làm thành 05 bản gửi: Ban Chủ nhiệm đề tài (01 bản), Vụ Tổng hợp (01 bản), Văn phòng Ủy ban (01 bản), khác..... Người giao nộp sản phẩm Người nhận sản phẩm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2