MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ (để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
188
lượt xem
6
download

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ (để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 3-LS2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ (để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)

  1. Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Mẫu số 3-LS2 UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)....... Quận (huyện):........................ Xã (phường).......................... G I ẤY CHỨN G NHẬ N T HÂN NHÂN TRON G GIA Đ ÌNH LI ỆT SĨ (để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ) Uỷ ban nhân dân xã(phường): ................................................................................. Chứng nhận ông (bà):............................................................................................... Nguyên quán:............................................................................................................ Có những thân nhân chủ yếu sau: Họ và tên Năm Quan Nghề nghiệp và chỗ Ghi chú (nếu chết thì ghi STT hệ ở hiện nay rõ ngày, tháng, năm) sinh
  2. Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ghi chú những điều cần thiết ( gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ).............................………….................................... ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
  3. Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh .......................................................................…….............................................. Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này. ......., ngày..... tháng..... năm...... TÂM. GIA ĐÌNH TÂM .UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ , PHƯỜNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản