intTypePromotion=3

Mô tả công việc Kiểm toán viên

Chia sẻ: V. Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
5
lượt xem
0
download

Mô tả công việc Kiểm toán viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm toán viên chịu trách nhiệm về các công việc: thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB, tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB hoặc KTV Trưởng nhóm, tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của ban kiểm soát và lãnh đạo phòng... Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc Kiểm toán viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN VIÊN

Vị trí

Kiểm toán viên

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

Kiểm toán

 

 

Quản lý trực tiếp

Trưởng phòng

 

 

Mô tả công việc

  • Thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB;
  • Tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB hoặc KTV Trưởng nhóm;
  • Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của Ban kiểm soát và Lãnh đạo Phòng;
  • Tham gia quá trình đánh giá rủi ro hàng năm cho mục đích xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo phân công của Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng;
  • Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện phương pháp, chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ;
  • Chịu sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB.
  • Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
  • Kiểm tra, rà soát các tài liệu, số liệu kế toán, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị;
  • ...

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mô tả công việc Kiểm toán viên, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự thông qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự  trên TaiLieu.VN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản