Môt số giải pháp hoạt động cho quảng cáo sản phẩm

Chia sẻ: Quang Thọ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
324
lượt xem
170
download

Môt số giải pháp hoạt động cho quảng cáo sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xã hôị ngày càng phát triển,chất lương cuộc sống đươc cải thiện khiến cho nhu cầu và thói quen tiêu dùng cũng có sự thay đổi, ngày nay ngươi mua hàng ko chỉ quan tâm đến chất lương mà con quan tâm tới cả hình thức, thương hiệu …để đáp ứng nhu cầu khách hàng,nhà sản xuất không ngừng phát triển hình thức mẫu mã và quan tâm nhiều hơn đến thị hiếu khán giả đi đôi với đó là chất lương sản phẩm ngày càng đươc nâng cao....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môt số giải pháp hoạt động cho quảng cáo sản phẩm

 1. LỜI NOI ĐÂU ́ ̀ Xã hôi ngay cang phat triên,chât lương cuôc sông đươc cai thiên ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ khiên cho nhu cầu và thói quen tiêu dùng cũng có sự thay đổi, ngày nay ́ ngươi mua hàng ko chỉ quan tâm đến chất lương mà con quan tâm tới cả hình thức, thương hiệu …để đáp ứng nhu cầu khach hàng,nhà sản xuất ́ không ngừng phát triển hình thức mẫu mã và quan tâm nhiều hơn đến thị hiếu khán giả đi đôi với đó là chất lương sản phẩm ngày càng đươc nâng cao. Có thể nói chất lương sản phẩm là tiền đề thúc đẩy quảng cáo, và quảng cáo đồng thơi mang sản phẩm đến gần ngươi tiêu dùng hơn Môt bộ quân ao sach sẽ luôn mang lai tâm lý thât thoai mai cho ̣ ̀́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ chung ta môi khi giao tiêp,lam viêc hay cả giai tri,tâp luyên thể thao. Bôt ́ ̃ ́̀ ̣ ̉ ̣́ ̣ ̣ giăt cung ra đơi vì nhu câu lam sach quân ao cho moi ngươi. Trong nước ta ̣̃ ̀̀ ̣ ̀́ ̣ có khá nhiêu hang bôt giăt uy tin như Omo, Tide, Daso….. Trong số ̀ ̃ ̣ ̣ ́ nay,Omo là hang bôt giăt đứng đâu với chất lương tốt và hoat đông quang ̀ ̃ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ bá thương hiêu,thu hut khach hang với nhưng chương trinh tiêp thị hiêu ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ qua.Nôi dung cua hoat đông quang cao san phâm là nhưng ưu viêt cua Omo ̣̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̣̉ về tinh an toan và độ sach khi giăt…. , cung với hinh thức quang cao băt ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ măt,bao bì thu hút…. Omo đã đến gân hơn với mỗi gia đinh. ́ ̀ ̀ Sau đây chung em sẽ vân dung căp pham trù “ Nôi dung – Hinh thức” để ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ đanh giá sự hiêu quả cua hoat đông nay.Bai tiêu luân cua chung em sẽ đươc ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ chia lam 3 phân: Phân I: Lý luân cua triêt hoc mac về căp pham trù “Nôi dung – Hinh ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ thức” Phân II: Phân tich hoat đông quang cao cua bôt giăt Omo để thây được ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ́ căp pham trù nay ̣ ̣ ̀
 2. Phân III: Môt số giai phap cho hoat đông quang cao cac san phâm trên ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̉ thị trường Do đây là lần đầu tiên viết tiểu luận nên sẽ không tránh khỏi nhưng sai sót. Chúng em mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến cho chúng em. NỘI DUNG Phần I: Lý luận của Triết học Mác về cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" 1. Khái niệm về phạm trù: Phạm trù trong chủ nghĩa duy vật biện chứng là những khái niệm chung nhất, phản ánh những mặt những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến nhất của toàn bộ thế giới hiện thực. 2. Khái niệm Nội dung và hình thức Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật. Còn hình thức là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố đó. VD: Nội dung của hoat đông quang cao là tổng hơp tất cả nhưng ̣ ̣ ̉ ́ yếu tố vật chất như con ngươi, đăc điêm san phâm cân quang ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ̉ cao…….Còn hình thức của hoat đông quang cao là nhưng kich ban,nhân ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ viên tiêp thi,phương tiên truyên thông…….. sư dung để đưa san phâm tới ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ gân ngươi dân ̀ Bất cứ sự vật nào cũng có hình thức bề ngoài của nó. Song phép biện chứng duy vật chú ý chủ yếu đến hình thức bên trong của sự vật, nghĩa là cơ cấu bên trong của nội dung.
 3. Thí dụ, nội dung của hoat đông quang cao Omo là sự phan anh nhưng ̣ ̣ ̉ ́ ̉́ măt,yêu tô,quá trinh tao ra san phâm, còn hình thức bên trong của hoat đông ̣́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ quang cao đó là thể loại, nhưng phương tiên đươc sư dụng trong hoat ̉ ́ ̣ ̣ đông quang cao như công nghệ 3D ,tranh vẽ … Ngoài ra,hoat đông quang ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ cao còn có hình thức bề ngoài như nhưng video clip,phông lớn, ap phich, ́ ́ ́ băng zôn,bao bì san phâm… ̉ ̉ Trong cặp phạm trù nội dung và hình thức, phép biện chứng duy vật chủ yếu muốn nói đến hình thức bên trong gắn liền với nội dung, là cơ cấu của nội dung chứ không muốn nói đến hình thức bề ngoài của sự vật. 2. Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức a. Sự thống nhất giữa nội dung và hình thức Vì nội dung là nhưng mặt, nhưng yếu tố, nhưng quá trình tạo nên sự vật, còn hình thức là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vưng giưa các yếu tố của nội dung. Nên nội dung và hình thức luôn gắn bó chặt chẽ với nhau trong một thể thống nhất. Không có hình thức nào tồn tại thuần tuý không chứa đựng nội dung, ngươc lại cũng không có nội dung nào lại không tồn tạitrong một hình thức xác định. Nội dung nào có hình thức đó. Nội dung và hình thức không tồn tại tách rơi nhau, nhưng không phải vì thế mà lúc nào nội dung và hình thức cũng phù hơp với nhau. Không phải một nội dung bao giơ cũng chỉ đươc thể hiện ra trong một hình thức nhất định, và một hình thức luôn chỉ chứa một nội dung nhất định, mà một nội dung trong quá trình phát triển có thể có nhiều hình thức thể hiện, ngươc lại, một hìnhhệ thức có thể thể hiện nhiều nội dung khác nhau. Thí dụ, quá trình quang cao một sản phẩm cua hang omo có thể bao ̉ ́ ̉ ̃ gồm nhưng yếu tố nội dung giống nhau như: con ngươi, công cụ, vật
 4. liệu… nhưng cách tổ chức, phân công trong quá trình Tiêp thi,quang cao có ́ ̣ ̉ ́ thể khác nhau. Như vậy, nội dung quá trình quang cao đươc diễn ra dưới ̉ ́ nhưng hình thức khác nhau. Hoặc cùng một hình thức tổ chức quang cao ̉ ́ như nhau nhưng đươc thực hiện trong nhưng loai bôt giăt khác nhau, thì sẽ ̣ ̣ ̣ cho thông tin về cac san phâm khac nhau. Vậy là một hình thức có thể ́ ̉ ̉ ́ chứa đựng nhiều nội dung khác nhau. b. Nội dung giữ vai trò quyết định đối với hình thức trong quá trình vận động phát triển của sự vật Vì khuynh hướng chủ đạo của nội dung là biến đổi, còn khuynh hướng chủ đạo của hình thức là tương đối bền vưng, chậm biến đổi hơn so với nội dung. Dưới sự tác động lẫn nhau của nhưng mặt trong sự vật, hoặc giư các sự vật, với nhau trước hết làm cho các yếu tố của nội dung biến đổi trước; còn nhưng mối liên kết giưa các yếu tố của nội dung, tức hình thức thì chưa biến đổi ngay, vì vậy hình thức sẽ trở nên lạc hậu hơn so với nội dung và sẽ trở thành nhân tố kìm hãm nội dung phát triển. Do xu hướng chung của sự phát triển của sự vật, hình thức không thể kìm hãm mãi sự phát triển của nội dung mà sẽ phải thay đổi cho phù hơp với nội dung mới. Ví dụ, Chât lương và công dung cua goi bôt giăt là nôi dung cua hoat ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ đông quang cao san phâm tuy vây môi khi có phat minh mới để khach hang ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̃ ́ ́ ̀ kip thơi câp nhât và mua hang thì lai phai có nhưng hinh thức quang cao ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ mới . Như vậy sự biến đổi của nội dung quy định sự biến đổi của hình thức. c. Sự tác động trở lại của hình thức đối với nội dung Hình thức do nội dung quyết định nhưng hình thức có tính độc lập
 5. tương đối và tác động trở lại nội dung. Sự tác động của hình thức đến nội dung thể hiện ở chỗ: Nếu phù hơp với nội dung thì hình thức sẽ tạo điều kiện thuận lơi thúc đẩy nội dung phát triển; nếu không phù hơp với nội dung thì hình thức sẽ ngăn cản, kìm hãm sự phát triển của nội dung. Phần II: Thực tiễn áp dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức"trong vấn đề quảng cáo của OMO. 1.Quảng cáo là gì? Quảng cáo là hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giưa ngươi với ngươi mà trong đó ngươi muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để dưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến ngươi nhận thông tin Quảng cáo là nhưng nỗ lực nhằm tác động tới hành vi, thói quen mua hàng của ngươi tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp nhưng thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của ngươi bán. Trên thế giới, quảng cáo hiện nay đã phát triển tới nhưng trình độ cao, tuy nhiên ở Việt Nam - do còn nhiều hạn chế - nên đa số các sản phẩm quảng cáo vẫn còn ở trình độ thấp. Các sản phẩm quảng cáo để có thể đến với khách hàng tiềm năng cần phải đươc truyền tải qua cac hương tiện truyền thông, như: báo in, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, báo điện tư.
 6. Thể loại Quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Truyền hình • Báo chí • Internet • Phát thanh • Quảng cáo trực tuyến • Quảng cáo qua bưu điện • Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển • Quảng cáo qua các trang vàng • Quảng cáo trên tơ rơi, áp phích, pano hay băng-rôn • Quảng cáo trên bao bì sản phẩm • Quảng cáo qua gưi thư trực tiếp • Quảng cáo truyền miệng • Quảng cáo từ đèn LED • 2. Biêu hiên cua môi quan hệ Nôi dung – hinh thức trong hoat đông ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ quang cao Omo Có nhiều góc độ để đánh giá một hoạt dộng quảng cáo nhưng nét chung của giá trị mà hoạt động quảng cáo đem lại là: Giá trị hưu hình: Tổng thu nhập từ sản phẩm đươc quảng cáo có hình thức trong hoạt quảng cáo ăn khớp với nội dung cao hơn thu nhập của sản phẩm cùng loại nhưng có hình thức trong hoạt động quảng cáo không ăn khớp với nội dung.
 7. Giá trị vô hình: Đi với sản phẩm không thể tính bằng tiền hoặc con số cụ thể mà qua con đương quảng cáo nhu cầu của ngươi tiêu dùng muốn trả giá cao hơn cho sản phẩm có hoạt động quảng cáo tốt hơn so với các sản phẩm khác dù chúng đều có chất lương tương đương nhau. Sự nhận thức về chất lương: Nhận thức tổng quát của ngươi tiêu dùng về chất lương và hình ảnh đối với sản phẩm. Qua nhiều năm tiếp thị, xây dựng thương hiệu qua các hoạt động quảng cáo và sản xuất theo chất lương. Công ty Unilever đã hướng ngươi tiêu dùng đến chỗ nhận thức rằng tất cả các dòng sản phẩm OMO đều có chất lương tuyệt hảo. Nhưng ngày đầu xâm nhập vào thị trương Việt Nam, OMO đã mở đầu bằng nhưng mẩu quảng cáo nêu bật tính năng tẩy vươt trội của mình. TVC (television commercial – Phim quang cao) đặc trưng nhất là phỏng ̉ ́ vấn ngươi tiêu dùng về nhưng trải nghiệm của họ khi dùng bột giặt OMO. Bên cạnh đó Unilever cũng sản xuất ra OMO với chất lương đúng hoặc thậm chí còn cao hơn cam kết. Kết quả hầu hết ngươi tiêu dùng đã nhớ nằm lòng thương hiệu OMO. Từ đây có thể thây,yêu tố Nôi dung trong hoat đông quang cao có vai trò ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ chủ đao,nôi dung là bôt giăt Omo có sức giăt tây manh mẽ đi con hinh thức ̣ ̣ ̣ ̣ ̣̉ ̣ ̀ ̀ gôm cac cac hoat đông tiêp thi,quang cao.... phù hợp với nôi dung cân ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ trinh bay.Cho thây môi quan hệ khăng khit giữa Nôi dung – Hinh thức. Nôi ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ dung –Hinh thức 0 bao giờ tach rời nhau.Vì nêu sự thât Omo không giăt tây ̀ ́ ́ ̣ ̣̉ tôt thì dù hinh thức quang cao có công phu và tôn kem,người tiêu dung vân ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̃ sẽ quên lang thâm chí tây chay san phâm nêu Nôi dung quang cao san phâm ̃ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ lêch với Hinh thức quang cao san phâm. ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ Nhớ nhưng ngày đầu tiên xâm nhập thị trương Việt Nam, Omo mở đầu bằng nhưng mẩu quảng cáo nêu bật tính năng giặt tẩy vươt trội của
 8. mình. TVC đặc trưng nhất là phỏng vấn ngươi tiêu dùng về nhưng trải nghiệm của họ khi dùng bột giặt Omo. Hình như Unilever rất kết hinh ̀ thức này nên “tra tấn” khán giả trong một thơi gian dài làm họ ớn tới tận cổ nhưng kể ra cũng khá “hiệu nghiệm”. Hầu hết ngươi tiêu dùng đều nhớ nằm lòng nhãn hiệu Omo. Khi nhãn hiệu Tide của kỳ phùng địch thủ P&G chính thức bước vào thị trương thì cuộc đua giành vị trí trong tâm trí ngươi tiêu dùng bắt đầu đến hồi….gay cấn. Kết hơp với quảng bá trên truyền hình, báo chí…hai hãng bột giặt cùng bước vào cuôc cạnh tranh. ̣ Lúc này omo đã chọn 1 hướng định vị mới trong tâm trí ng tiêu dùng với thông điệp : Omo – chuyên gia giặt tẩy vết bẩn. Chiến lươc này thực sự đã thành công vì khi nghĩ đến Omo. ngươi ta nghĩ ngay đến đặc tính “trắng sạch”. Năm 2002 đánh dấu sự ra đơi của một chương trình thành công của Omo, đươc dân trong nghề đánh giá cao là chương trình “Omo áo trắng ngơi sáng tương lai”. Chương trình này vẫn đươc duy trì đế tận bây giơ vì nó vẫn tiếp tục đem lại hiệu quả tiêp thị lớn. Từ cuối năm 2005 ́ chúng ta đươc chứng kiến một bước chuyển mình mới của Omo với chiến lươc Tiêp thị hướng về cộng đồng. OMO thực sự định vị trên một ́ tầm cao mới. Bà Nguyễn Thị Mai, brand manager của Omo cho chúng ta biết: “Omo đựơc định vị dựa trên việc khai thác sự trải nghiệm và phát triển của trẻ em. Tất cả mọi hoạt động của Omo đều hướng đến mục tiêu định vị này”. Để đi vao long ngươi,Omo đã liên tuc thay đôi cac hinh thức quang cao ̀ ̀ ̣ ̉́̀ ̉ ́ nhưng vân thể hiên đươc rõ rêt Nôi dung mà Unilever muôn truyên tai tới ̃ ̣ ̣ ̣ ́ ̀̉ ngươi tiêu dung.Môt nôi dung đươc chứa đựng trong nhiêu hinh thức,để ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ giới thiêu về tinh Trăng sach cua san phâm.Omo đã sư dung nhiêu hoat ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ đông quang cao với hinh thức sinh đông và hiêu qua.Dù nôi dung chưa thay ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣
 9. đôi nhưng trong chiên dich world cup năm 2006,Omo đã sư dung hinh anh ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ câu thủ Ronaldinho để quang bá hinh anh cua san phâm tăng doanh thu cua ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ hang bôt giăt cua minh.Cho thây Hình thức do nội dung quyết định nhưng ̃ ̣ ̣̉ ̀ ́ hình thức có tính độc lập tương đối và tác động trở lại nội dung. Hinh ̀ thức có phù hơp thì mới thuc đây cho sự phat triên cua nôi dung. Môt ví dụ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ khac nưa cua omo cho thây sự tac đông trở lai cua hinh thức lên nôi dung ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣̉̀ ̣ đó là viêc mới đây,omo đã thay đôi mâu bao bì cua san phâm để tao sự ̣ ̉ ̃ ̉ ̉ ̉ ̣ thuân tiên cua cac bà nôi trơ khi họ chỉ cân dung tay cung có thể boc tui bôt ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̃ ́́ ̣ ̣ ̀ giăt ra dung. Dù chưa cai tiên Nôi dung quang cao bôt giăt nhưng viêc thay đôi Hinh ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ thức cua nó khiên Omo có thêm môt hoat đông quang cao thanh công ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ nữa.Cung giông như viêc nêu ap dung hinh thức quang cao cũ để tiêp thị ̃ ́ ̣ ́́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ san phâm mới cung sẽ không tao được sức hut. ̉ ̉ ̃ ̣ ́ 3.Han chế và nguyên nhân ̣ Bên cạnh nhưng thắng lơi đạt đươc, dương như Omo cũng có một vài bước đi hơi bị …hụt chân. Tiêu biểu là event gần đây nhất của dòng “Omo tẩy an toàn” với việc giặt sạch chiếc áo ngắn tay khổng lồ trên sân vận động Quân khu 7. Đây là một chương trình hoành tráng rất tốt kém nhưng lại “đươc” dư luận đánh giá không cao mấy. Âu cũng là bài học cho Unilever và cho cả chúng ta, đó là phải cân nhắc thật kỹ yếu tố văn hoá khi tổ chức một hoạt động marketing, hãy nghĩ theo nếp nghĩ của ngươi Việt. Ngươi Việt theo truyền thống của ngươi Á Đông đa số không thích nhưng gì giật gân phi thực tế nên việc may chiếc áo đó là một sự xa xỉ không cần thiết. Rất may Unilever đã “chưa cháy” kịp thơi bằng việc cắt chiếc áo ra làm nhiều mảnh để may áo tặng trẻ em nghèo nên đã tự
 10. cứu mình một bàn thua trông thấy. Có lẽ chương trình này đươc tổ chức ở một nước phương Tây nào đó thì sẽ rất thành công nhưng ở Việt Nam khi vẫn còn tồn tại cách nhìn nhận, đánh giá khá chặt chẽ và bảo thủ trong dư luận thì rõ ràng việc tổ chức hoat đông này là một điều chưa hoàn toàn ̣ ̣ phù hơp. Cung là môt ví dụ cho sự tac đông trở lai cua hinh thức với nôi ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ dung. Phân III: Môt số giai phap cho hoat đông quang cao cac san phâm trên ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̉ thị trường Để nâng tâm cho hoat đông quang cao san phâm omo cung như cac san ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̃ ́ ̉ phâm khac ta cân tim hiêu kỹ vê: ̉ ́ ̀̀ ̉ ̀ 1,Sự thật về quảng cáo Quảng cáo là một mắt xích trong tiến trình marketing và là công cụ quan trọng để truyền đạt thông điệp thương hiệu đến ngươi tiêu dùng. Tuy nhiên không thể có sự lẫn lộn giưa “marketing – ngươi đặt hàng quảng cáo” và "đại lý - ngươi làm ra quảng cáo", hai lực lương khác biệt này kết hơp ăn ý sẽ tạo nên sức mạnh của thương hiệu. Marketing – khách hàng nắm vưng đương hướng, chiến lươc phát triển của thương hiệu và đưa ra nhưng yêu cầu sáng tạo – truyền thông rõ ràng, còn đại lý quảng cáo sẽ tiếp nhận nhưng yêu cầu và cung cấp cho khách hàng nhưng ý tưởng quảng cáo độc đáo thể hiện hiệu quả thông điệp sản phẩm. Trong thực tế, một thương hiệu thành công bao giơ cũng có dấu ấn của hai bên đối tác vì lơi ích chung. Họ luôn tránh một điều tối kỵ: làm thay việc của nhau. Các giám đốc thương hiệu nên đươc huấn luyện để biết cách dẫn dắt và đánh giá các tác phẩm sáng tạo một cách sáng suốt và công bằng. Họ không nên can thiệp quá chi tiết vào công việc của bên quảng cáo. Một sai lầm nưa trong tiến trình quảng cáo là ngươi ta thương hy vọng bỏ
 11. ra một số tiền nào đó làm quảng cáo để khách hàng mua ngay tức thì sản phẩm của mình, doanh thu sẽ lập tức tăng lên. Đó là sự hiểu lầm tai hại, bởi từ quảng cáo đến việc tác động nhận thức nhiều lần, khiến ngươi tiêu dùng nhớ đến nhãn hiệu, mua dùng thư, thấy tốt, mới đi mua thương xuyên và dần dần trở thành khách hàng trung thành, là cả một giai đoạn dài. Thách thức lớn nhất với ngươi làm quảng cáo là liệu thông điệp mình đưa ra có hiệu quả, có tác động đến nhận thức, tiềm thức của ngươi tiêu dùng, dẫn dắt ngươi ta đến mua hàng của mình hay không. Làm thế nào gây sự chú ý, khiến ngươi tiêu dùng nhớ ngay đến thương hiệu của mình giưa một rừng quảng cáo? Đó là mới chỉ nói đến thông điệp hiệu quả, chứ chưa đụng chạm gì tới chiến lươc quảng cáo và lựa chọn kênh truyền thông. Nếu không tạo đươc thông điệp độc đáo và gắn liền với nhãn hiệu, có khi bạn lại bỏ tiền ra để quảng cáo giùm cho đối thủ. Thông điệp như một “cơ quan ngôn luận”, bộ máy tuyên truyền của nhãn hiệu. Tuyên truyền sai có khi còn làm cho khách hàng “rơi bỏ đội ngũ”. Tần suất cũng là điều mà bạn phải lưu ý, vì nó chuyển động theo biểu đồ hình sin. Ở một số lần nhất định sẽ làm ngươi ta nhớ, nhưng nếu quảng cáo quá nhiều lần sẽ làm ngươi ta chán, nhất là với nhưng quảng cáo chất lương kém thì giống như phải ăn hoài nhưng chén cơm đầy sạn, làm sao nuốt cho trôi. 2,Cách làm quảng cáo hay nhất: chính xác, đúng mục đích Nói đến Pepsi, ngươi ta liên tưởng ngay tới một lớp trẻ đầy cá tính, thích thể hiện mình, năng động, sáng tạo trong cách thể hiện bản thân. Hình ảnh ấy khó có thể đươc hưởng ứng, trở nên lẻ loi, không hòa nhập với xã hội trong ngày Tết, bởi Tết của Việt Nam mang giá trị truyền thống rất cao, đó là ngày của gia đình đoàn tụ. Thách thức đặt ra với nhưng ngươi làm marketing và ngươi sáng tạo quảng cáo của Pepsi là làm
 12. thế nào tạo ra một hình ảnh mới của Pepsi, chứng tỏ bản thân của lớp trẻ vẫn còn đó nhưng bằng cách riêng của mình, họ luôn tỏ lòng kính trọng với gia đình, với nhưng giá trị truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Chúng tôi đã bàn bạc với giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo cho Pepsi, một ngươi nước ngoài đã sống ở Việt Nam vài năm. Ông hào hứng: “Tôi đã hưởng nhiều cái Tết Việt Nam, lần đầu tiên tôi rất ngạc nhiên khi thấy chiều 30 Tết mọi ngươi đều hối hả chạy ngoài đương để mua cái gì đó mang về làm quà cho gia đình. Và dương như họ cảm thấy rất áy náy nếu như không làm đươc điều đó. Tôi nghĩ đó là nét đặc trưng của giới trẻ Việt Nam”. Nghe xong, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế là ông ấy đã hiểu điều mà chúng tôi muốn. Quảng cáo “Pepsi – mang lộc về nhà” đã ra đơi như thế. Mẫu quảng cáo đươc xem là sáng tạo chỉ khi nó làm cho bạn… S.M.I.L.E (Smile có nghĩa là mỉm cươi), làm ngươi ta muốn mua hàng. Công thức S.M.I.L.E là: S–simple (đơn giản), M-memorable (dễ nhớ), I- interesting (gây chú ý – có ngầm hiểu), L-linked to the brand (gắn kết tốt với nhãn), E-emotional (gây xúc cảm và thú vị). Quảng cáo đơn giản là quảng cáo chỉ nói lên một ý duy nhất, là cách tốt nhất để khách hàng nhớ đến sản phẩm. Thông điệp duy nhất đươc quảng cáo phải trả lơi đươc ngầm hiểu của nhãn hiệu. Quảng cáo ấn tương – dễ nhớ là giải pháp duy nhất cho tình trạng quá thừa thông tin hiện nay, ngươi tiêu dùng luôn có khuynh hướng bỏ qua nhưng hình ảnh, câu chư bình thương. Cũng cần chú ý mức độ chấp nhận quảng cáo của khách hàng. Các ý tưởng quá sốc có thể gây tai hại cho nhãn hiệu. Quảng cáo cũng phải gắn kết đươc các thông tin phù hơp với hình ảnh, tính cách riêng có của nhãn hiệu. Cuối cùng, thật tuyệt vơi khi xem một quãng cáo nhiều cảm xúc, ngươi tiêu dùng sẽ thích thú ghi nhận và nhớ rất lâu, thậm chí họ còn kể lại cho
 13. nhiều ngươi khác. Tuy nhiên, một quảng cáo lay động và chứa nhiều cảm xúc (còn gọi là quảng cáo “hay”) chỉ là một trong 5 yếu tố hội đủ điều kiện một quãng cáo hiệu quả trong các nguyên tắc S.M.I.L.E, điều quan trọng hơn là nó có thúc đẩy ngươi ta đi mua hàng hay không. Ví dụ như nhưng mẫu quảng cáo bột giặt Omo có “hay” đâu, nhưng rất hiệu quả vì nó đạt đươc mục đích của nó: ngươi tiêu dùng luôn lựa chọn Omo. ́ ̣ C – KÊT LUÂN Nhìn chung quãng đương định vị theo hướng mới của Omo vẫn chưa đủ dài song nhưng gì họ làm đươc đáng để coi là thành công. Thành công trong việc mở cho mình một lối đi riêng trên thị trương Việt Nam, thành công trong việc nâng cao giá trị thương hiệu của một sản phẩm thuộc hàng tiêu dùng thiết yếu. Sau này rất có thể nhưng đối thủ cạnh tranh sẽ theo bước chân định vị của họ, song Omo có lơi thế là ngươi tiên phong trên thị trương, mà cái gì đầu tiên thương để lại ấn tương lâu phai trong tâm trí khách hàng. ̣̀ ̣ ̉ Danh muc tai liêu tham khao 1/http://lbs.edu.vn/?p=746 2/http://tailieu.vn/tag/tai-lieu/ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB %99ng%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o.html?page=2
 14. 3/Giao trinh Triêt hoc Mac – Lênin - Nhà xuât ban chinh trị quôc gia ́ ̀ ́ ̣ ́ ́̉ ́ ́ 4/http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_c%C3%A1o 5/http://www.iam.com.vn/vie/item_detail.asp?cat_id=400&item_id=911 6/http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/OMO-gioi-thieu-mau-bao-bi-san- pham-moi/65066078/113/ 7/http://vn.mg60.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=5ib2kn0275coc 8/http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Chuong-trinh-OMO-Ao-trang-ngoi-sang- tuong-lai-2005/45168938/275/ 9/Giao trinh nhưng nguyên lý cơ ban cua chủ nghia Mac – Lênin – Nhà xb ́ ̀ ̉ ̉ ̃ ́ chinh trị quôc gia ́ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản