Nghị quyết về phát triển kinh tế 2 năm 1974-1975

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
3
download

Nghị quyết về phát triển kinh tế 2 năm 1974-1975

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc thông qua phương hướng, nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế 2 năm 1974-1975 và những chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 1974 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về phát triển kinh tế 2 năm 1974-1975

  1. NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 1974 THÔNG QUA PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V KHÔI PH C VÀ PHÁT TRI N KINH T 2 NĂM 1974 - 1975 VÀ NH NG CH TIÊU C A K HO CH NHÀ NƯ C NĂM 1974 QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Sau khi nghe báo cáo c a Chính ph v tình hình th c hi n k ho ch nhà nư c năm 1973, phương hư ng và nhi m v khôi ph c và phát tri n kinh t 2 năm 1974 - 1975,và k ho ch nhà nư c năm 1974. Sau khi nghe thuy t trình c a u ban k ho ch và ngân sách c a qu c h i và nh ng ý ki n c a các i bi u qu c h i . QUY T NGHN: 1- Nh t trí tán thành s ánh giá c a Chính ph v vi c th c hi n k ho ch nhà nư c năm 1973. 2- Thông qua phương hư ng và nhi m v khôi ph c và phát tri n kinh t 2 năm 1974- 1975. 3- Thông qua nh ng ch tiêu c a k ho ch nhà nư c năm 1974. Khúc Văn Thành Trư ng Chinh ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản