intTypePromotion=1

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
95
lượt xem
1
download

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên của Chính phủ do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 1996 NGHN QUY T PHÊ CHU N NGHN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C MI N NHI M, B NHI M M T S THÀNH VIÊN C A CHÍNH PH Căn c vào i u 84 c aHi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 2 c aLu t T ch c Qu c h i; Căn c vào T trình c a Th tư ng Chính ph ; Căn c vào biên b nki m phi u ngày 06 tháng 11 năm 1996; QUY T NGHN Phê chuNn ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c mi nnhi m, b nhi m m t s thành viên c a Chính ph như sau: I- PHÊ CHU N NGHN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C MI N NHI M CH C B TRƯ NG: 1- Ông Bùi Danh Lưu, B trư ng B Giao thông v n t i; 2- Ông Qu c Sam, B trư ng B K ho ch và u tư. 3- Ông ng H u, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môitrư ng. 4- Ông Bùi Thi n Ng , B trư ng B N i v . 5- Ông H T , B trư ng B Tài chính. 6- Ông Phan Ng c Tư ng, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cánb Chính ph . 7- Ông Nguy n T n Tr nh, B trư ng B Thu s n. 8- Ông Tr n Hoàn, B trư ng B Văn hoá - Thông tin. 9- Ông Lê Xuân Trinh, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chínhph . 10- Ông Phan Văn Ti m, B trư ng, ph trách m t s công tácc a Chính ph .
  2. 11- Ông Nguy n Kỳ CNm, B trư ng, Thư ng tr c Ban ch ocông tác ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u. 12- Ông u Ng c Xuân, B trư ng, Ch t ch H i ng thNm nh Nhà nư c v các d án u tư. II- PHÊ CHU N NGHN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C B NHI M GI CH C B TRƯ NG: 1- Ông Tr n Xuân Giá, B trư ng B K ho ch và u tư. 2- Ông Ph m Gia Khiêm, B trư ng B Khoa h c, Công ngh vàMôi trư ng. 3- Ông Lê Minh Hương, B trư ng B N i v . 4- Ông Nguy n Sinh Hùng, B trư ng B Tài chính. 5- Ông Quang Trung, B trư ng, Trư ng ban T ch c - cánb Chính ph . 6- Ông T Quang Ng c, B trư ng B Thu s n. 7- Ông Nguy n Khoa i m, B trư ng B Văn hoá - Thông tin. 8- Ông L i Văn C , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph . Ngh quy t này ã ư cQu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 10 thôngqua ngày 06 tháng 11 năm 1996. Nông c M nh ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2