intTypePromotion=1

Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
1
download

Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : Không s Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 1992 NGHN QUY T PHÊ CHU N NGHN C A CH TNCH NƯ C V DANH SÁCH PHÓ CH TNCH VÀ CÁC Y VIÊN H I NG QU C PHÒNG VÀ AN NINH Căn c vào i u 84, i u 103 và i u 104 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 71 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c Biên b n k t qu b phi u c a Qu c h i phê chu n Phó Ch t ch và các U viên c a H i ng Qu c phòng và An ninh ngày 01/10/1992 theo danh sách ngh c a Ch t ch nư c, QUY T NGHN Phê chuNn ngh c a Ch t ch nư c v danh sách Phó Ch t ch và các U viên c a H i ng Qu c phòng và An ninh, g m có: Phó Ch t ch: Võ Văn Ki t Các U viên: Nông c M nh oàn Khuê Bùi Thi n Ng Nguy n M nh C m. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th nh t thông qua ngày 01 tháng 10 năm 1992. Nông c M nh ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2