Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất tổ quốc do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 1975 NGHN QUY T PHÊ CHU N K T QU C A H I NGHN HI P THƯƠNG CHÍNH TRN TH NG NH T T QU C QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA KHOÁ V, KỲ H P TH HAI Căn c vào i u 43 và i u 53 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa. Sau khi nghe báo cáo c a U ban thư ng v Qu c h i v k t qu c a H i ngh hi p thương chính tr th ng nh t T qu c ti n hành t ngày 15 n ngày 21 tháng 11 năm 1975 t i Sài - gòn. QUY T NGHN: 1- Hoan nghênh th ng l i c a H i ngh hi p thương chính tr th ng nh t T qu c và tán thành ho t ng c a oàn i bi u mi n B c t i H i ngh . 2- Phê chuNn k t qu c a H i ngh hi p thương chính tr ghi trong hai văn ki n sau ây ã ư c H i ngh nh t trí thông qua: - Thông cáo c a H i ngh hi p thương chính tr th ng nh t T qu c. - Nh ng v n ã ư c hai oàn i bi u nh t trí thông qua trong H i ngh hi p thương chính tr th ng nh t T qu c. Xuân Thu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản