Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VII do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1985 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1985 V VI C KÉO DÀI NHI M KỲ C A QU C H I KHÓA VII QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t nam; Theo ngh c a H i ng Nhà nư c; QUY T NGHN 1- Kéo dài nhi m kỳ c a Qu c h i khoá VII thêm m t năm. 2- T ch c b u c i bi u Qu c h i khóa VIII trư c ngày 24 tháng 4 năm 1987. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa VII, kỳ h p th 10, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1985. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản